پنجمین کارگاه آموزشی گیاهان دارویی و طب سنتی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-11:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

پنجمین کارگاه آموزشی گیاهان دارویی و طب سنتی با حضور مدرسین محترم آقای دکتر محمد مظاهری (سرپرست گروه طب ایرانی و عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی اصفهان) و آقای دکتر مهدی رحیم سالک (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان) مورخ  22 آذر ماه 97 در مجتمع خوارزمی دانشگاه صنعتی اصفهان طبقه همکف برگزار می گردد.

شماره تلفن: 33915332-031

پیش ثبت نام در سایت: www.opemlearn.iut.ac.ir

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir