پنجمین و ششمین دوره آموزش طب ایرانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/04/14-18:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
پنجمین و ششمین دوره آموزش طب ایرانی دوره آموزش طب ایرانی در 200 ساعت جهت متخصصین رشته های پزشکی، دستیاران، پزشکان عمومی و پزشکان متقاضی شرکت در آزمون دکترای تخصصی طب ایرانی و به مدت زمان 100 ساعت جهت کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی در روز پنجشنبه در تاریخ 97/4/14 با موضوعات خور و خوش در روز جمعه در تاریخ 97/4/15 با موضوعات خواب و بیداری، حرکت و سکون و احتباس و استفراغ در واحد آموزش انجمن علمی آموزش پرشکی ایران با همکاری گروه طب ایرانی و انجمن علمی طب سنتی ایران - شاخه اصفهان توسط اساتید و متخصصین محترم اساتید طب ایرانی برگزار شد.

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir