پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه ای ویژه اساتید بالینی"

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پنجمین دوره کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید بالینی" از تاریخ 97/10/10 تا 97/11/29 روزهای دوشنبه در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد. شرکت اساتید بالینی در این کارگاه آزاد است. نام‌نویسی در محل کارگاه انجام شده و برای هر جلسه بطور جداگانه گواهی توانمندسازی صادر می‌گردد.

برنامه کارگاه "نحوه آموزش رفتار حرفه‌ای ویژه اساتید"

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir