پرفسور مهدی شکیبایی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/30-5:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ایشان به دعوت گروه علوم تشریحی در روز یکشنبه مورخ 94/2/27 دو سخنرانی تحت عناوین:

1-Sirtuin-1 is required for promoting chondrogenic differentiation of  mesenchymal stem cells

2- Chemosensitization of human colorectal cancer cells by  phytochemicals in a 3D alginate tumor microenvironment

در ساعات 9 الی10 و  5/11 الی 5/12 در تالار طباطبائی دانشکده پزشکی با حضور اساتید دانشکده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ایراد نمودند که به لحاظ نوآوری و کاربردی بودن مطالب عنوانی مورد استقبال شدید حاضران قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir