پذیرش مقاله در ژورنال تخصصي طب و داروسازي سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-14:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال تخصصي طب و داروسازي سنتي دانشگاه علوم پزشكي تهران مقاله مي پذيرد. محققین محترم در صورت دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت jtim.tums.ac.ir  مراجعه نمایند.

OG vocabulary: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir