پخش برنامه رادیویی "مواد مؤثر و خنک کننده برای فصل تابستان"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/28-6:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پخش برنامه رادیویی با موضوع "مواد مؤثر و خنک کننده برای فصل تابستان" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه  16 مرداد 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان برگزار شد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir