پخش برنامه رادیویی " مزاج سرد و خشک"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پخش برنامه رادیویی با موضوع "مزاج سرد و خشک" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود باباییان در روز چهارشنبه  13 شهریور 1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir