پخش برنامه رادیویی "تدابیر درمان بیماریهای همراه با تب شدید"

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پخش برنامه رادیویی با موضوع "تدابیر درمان بیماریهای همراه با تب شدید" سلسله مباحث طب ایرانی با حضور آقای دکتر محمود بابائیان در روز چهارشنبه 13 آذر  1398 ساعت 9 در برنامه مسیر تندرستی اصفهان انجام شد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir