پخش برنامه "جایگاه طب سنتی در نظام سلامت" از سیب سلامت سیمای اصفهان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/18-6:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه گفتگوي پزشکي سیب سلامت از شبکه اصفهان با موضوع "جایگاه طب سنتی در نظام سلامت" با حضور آقای دکتر محمد مظاهری در روز  یکشنبه 17 آذر  1398 ساعت 16  انجام شد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir