پخش برنامه "تعیین مزاج و تدبیر آن" از سیب سلامت سیمای اصفهان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/25-19:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پخش برنامه با موضوع "تعیین مزاج و تدبیر آن" با حضور دکتر محمد مظاهری در روز سه شنبه 7 اسفند 1397 ساعت 9 در برنامه سیب سلامت سیمای اصفهان برگزار شد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir