پایان نامه کارورزان آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/21-11:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

نام دانشجو

موضوع

استاد راهنما

تاریخ تصویب در گروه 

         
     

 

 
36 طه متبرک  بررسی شیوع انواع آنمی بر اساس  MCV و  MCH در بیماران مبتلا به ام‌اس مراجعه کننده به کلینیک ام اس بیمارستان کاشانی سال از سال 1397 تا 1398

دکتر مریم درخشان

دکتر آذر برادران

10/10/99
35 نگار مزرعه تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل ایجاد کننده UTI در خانم های باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی طی 6 ماه دوم سال 1399 دکتر بهنوش محمدی 99/7/30
34 نگین فروزنده بررسی و مقایسه نتایج گزارشهای فلوسیتومتری و بیوپسی مغزاستخوان ازنظردرگیری توسط لنفوما در بیماران مبتلا به لنفوم دکتر پردیس نعمت اللهی 99/5/22
33 ناهید میرزایی بررسی میانگین غلظت CYFRA-21 در مایع استخراج شده از BronchoAlveolar Lavage(BAL) در بیماران مبتلا به سرطان ریه به تفکیک نوع پاتولوژیک سرطان دکتر آذر برادران 99/5/15
32 نوشین مکتوبیان بررسی فراوانی لنفوسیتوز واکنشی خوش خیم و اختلالات لنفوپرولیفراتیو با استفاده از فلوسایتومتری در بیماران مراجعه کننده با لنفوسیتوزپایدار در خون محیطی  دکتر بهنوش محمدی 99/5/15
31 آیدا محمدی پور بررسی مقایسه ای سطح سرمی مس در بیماران BPH و کنسر پروستات در بیمارستان خورشید و الزهرا و مرکز اردیبهشت اصفهان 1398-1399 دکتر آذر برادران 99/5/15
30 عباس مستو بررسی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به بزرگی خوش خیم پروستات و سرطان پروستات در مراکز بهداشتی اردیبهشت، نور و حضرت علی اصغر(ع) اصفهان در سال 1398 دکتر آذر برادران 99/3/26
29 محمد امین سراج الدین بررسی و مقایسه ای  غلظت سرمی گلیکوپروتئین BP 180  (بولوس پمفیگوئید) در گروه بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک و گروه سالم در بیمارستان الزهرای اصفهان (سال 1399-1398) دکتر آذر برادران 99/3/26
28 یرن المشرقانی بررسی غلظت سرمی CYFRA-21 در بیماران مبتلا به سرطان ریه به تفکیک نوع پاتولوژیک سرطان دکتر آذر برادران 99/3/26
27 امیر یوسفی نژاد بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران بستری شده در بخش picu  بیمارستان اطفال امام حسین اصفهان از مهر 97 تا مهر 98 دکتر بهنوش محمدی 99/2/6
26 محمد برقوقی بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با شدت بیماری در بیماران مبتلا به Neuromyelitis Optica spectrum disorders مراجعه کننده به بیمارستان  کاشانی  سال 99-98 دکتر آذر برادرن 99/2/6
25 فاطمه روستایی  بررسی آدنوم های گناد و تروپ به روش IHC در نمونه های جراحی شده آدنوم هیپوفیز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرااز سال 1390تا 1396 دکتر برادران  98/4/27
24 میلاد شفیعی بررسی عوامل خطر عفوت پرموکت (کاتتر دائمی وریدی) در بیماران همودیالیزی بستری در بیمارستان خورشید شهر اصفهان در سال 98-97   98/4/26
23 آرش رستمی بررسی میزان تطابق بین فاکتورهای کورتاژ اندومتر و هیسترکتومی در بیماران جراحی شده بیمارستان الزهرا در سال های 1394 تا 97  دکتر مریم درخشان 98/4/26
22 زهرا تاجی بررسی سطح سرمی ویتامین Dدر بیماران مبتلا به Neuromyelitiis optica دکتر آذر برادران 98/4/26
21 فهیمه دریابیگی بررسی سطح سرمی Anti-EBV Early antigen b(IgG)Abمقایسه با افراد سالم در اصفهان دکتر آذر برادران 98/4/26
20 محمد جواد اسلامی بررسی و مقایسه توزیع فراوانی تهاجم عروقی- لنفاوی ، عصبی و پوستی در زیر گروههای بدست آمده بوسیله رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی در بیماران مبتلا به سرطان پستان که بین سالهای 92 تا 97 به بیمارستان الزهراء(س) مراجعه نموده اند. دکتر آذر برادران 98/3/22
19 سینا رئیسی بررسی مقایسه ای فراوانی نسبی چند کانونی بودن در زیرگروه های مختلف سرطان پستان بر اساس رنگ آمیزی ICH در گزارشات پاتولوژی سرطان پستان در بخش بایگانی بیمارستان الزهرا بین سالهای 97-92 دکتر آذر برادران 98/3/22
18 مصطفی هاشمیان فرد بررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به  Clinically isolated syndrome  با گروه کنترل    98/3/22
17

رضا شمس

بررسی میزان فراوانی ابتلا به ویروس HPV و تایپ آن در بیماران مبتلا به ASCUS و LSILدر بیمارستان الزهرا و شهید بهشتی از سال 87  تا 97

دکتر پگاه هدایت

97/12/1

16

علی کلاس

بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با شدت بیماری ام اس در بیماران مبتلا به ام اس

دکتر مریم درخشان

97/12/1

15

الهه شگفت

بررسی ارزش تشخیصی مارکر کالرتینین با روش ایمونوهسیتوشیمی در بیوپسی های رکتوم کودکان مشکوک به هیرشپرونگ

دکتر نعیمی - دکتر امید

97/8/9

14

احسان اصغری

برسی ایمیونوفنوتایپینگ لوکمی حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امید اصفهان بین سالهای 1397 - 1389

دکتر نعمت اللهی

در گروه 97/5/10

13

محمد هاتف صدری

بررسی فراوانی پرولاکتینوما در نمونه های جراحی شده آدنومای هیپوفیز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا اصفهان از سال 1390 تا 1396

دکتر مریم درخشان

97/4/27

12

نیلوفر رحیمی - فاطمه روستایی

بررسی فراوانی آدونوم گنادروتروپ به روش IHC در نمونه های جراحی شده آدنوم هیپوفیز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا اصفهان از سال 1390 تا سال 1396

دکتر آذر برادران - دکتر آذر نعیمی

97/4/27

11

فرانک کامراد

بررسی فراوانی تومورهای خوش خیم و بدخیم در نمونه های جراحی تیروئید انجام شده در بیمارستان الزهرا(س)

دکتر مریم درخشان

97/4/27

10

مونا نمازی

بررسی فراوانی نسبی ابتلا همزمانی بیماری های اتوایمیون در بیماران مبتلا به تیروئیدیت اتوایمیون تشخیص داده شده به روش جراحی و آسپیراسیون سوزنی در بخش پاتولوژی الزهرا(س) اصفهان از سال 1390 تا 1396

دکتر پروین رجبی - دکتر آذر برادران

97/2/26

9

مهرنوش دبیرزاده

بررسی فراوانی نسبی بیماری های اتوایمیون در بستگان بیماران مبتلا به تیروئیدیت اتوایمیون تشخیص داده شده به روش جراحی و آسپیراسیون سوزنی در بخش پاتولوژی الزهرا(س) اصفهان از سال 1390 تا 1396

دکتر پگاه هدایت - دکتر آذر براداران

 
8

مهدیس بطلانی

بررسی ضریب توافق مشاهده گرها در افتراق انواع ضابعات پرولیفراتیو و نئوپلاستیک در بیوپسی های پستان براساس رنگ آمیزی  IHC و رنگ آمیزی H&E 

دکتر میترا حیدرپور

97/2/5

7

الهه پیرپیران

بررسی ارزش تشخیصس لکوسیتوز، CPR  و ESR در کودکان مشکوک به آپاندیسیت حاد در بیمارستان امام حسین

دکتر آذر برادران- دکتر آذر نعیمی

97/2/19

6

مسعود اخلاقی

بررسی میزانتطابق یافته های آندوسکوپی و هیستولوژی در بیماران مشکوک به سلیاک در بیمارسالن امام حسین درسالهای 96-94

دکتر آذر برادران

97/2/5

5

مجید عباسی 

بررسی میزان بیان تیروزیناز در ملانوسیت های بیماران مبتلا به ملانوم بدخیم و ارتباط آن با فرم بیماری و شدت آن در بیماران بستری در بیمارستان الزهراء 

دکتر آذر نعیمی

95/11/6

4

سحر صرامی 

بررسی توزیع فراوانی انواع لنفوم در بیماران مبتلا به لنفوم مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا از سال 1392 تا 1394

دکتر مژگان مختاری

95/10/1

3

نگین قنبری 

بررسی میزان تطابق یافته های حاصل از سونوگرافی و FNA تیروئید در بیمارستان فوق تخصصی الزهرا اصفهان از سال 1394 تا 1395

دکتر مریم درخشان، دکتر آذر برادران

95/10/1

2

محمدرضا رئیسی

تعیین فراوانی بیان ژن CDK A2  در بیماران مبتلا به ملانوم بدخیم در اصفهان

دکتر مریم درخشان، دکتر آذر برادران

 
1

محمد شفیعی 

بررسی و مقایسه اثر آنتی باکتریال عنبرنسار بر روی باکتری های بیمارستانی مقاوم به انواع آنتی بیوتیک 

دکتر اردشیر طالبی

95/4/28

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir