پایان نامه کارورزان آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-9:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما تاریخ دفاع
مونا نمازی   بررسی فراوانی نسبی ابتلا همزمانی بیماری های اتوایمیون در بیماران مبتلا به تیروئیدیت اتوایمیون تشخیص داده شده به روش جراحی و آسپیراسیون سوزنی در بخش پاتولوژی الزهرا(س) اصفهان از سال 1390 تا 1396

97/2/26

تصویب در گروه

دکتر پروین رجبی - دکتر آذر برادران  
مهرنوش دبیرزاده   بررسی فراوانی نسبی بیماری های اتوایمیون در بستگان بیماران مبتلا به تیروئیدیت اتوایمیون تشخیص داده شده به روش جراحی و آسپیراسیون سوزنی در بخش پاتولوژی الزهرا(س) اصفهان از سال 1390 تا 1396

97/2/26

تصویب در گروه

دکتر پگاه هدایت - دکتر آذر براداران  
مهدیس بطلانی   بررسی ضریب توافق مشاهده گرها در افتراق انواع ضابعات پرولیفراتیو و نئوپلاستیک در بیوپسی های پستان براساس رنگ آمیزی  IHC و رنگ آمیزی H&E  97/2/5 دکتر میترا حیدرپور  
الهه پیرپیران   بررسی ارزش تشخیصس لکوسیتوز، CPR  و ESR در کودکان مشکوک به آپاندیسیت حاد در بیمارستان امام حسین 97/2/19 دکتر آذر برادران- دکتر آذر نعیمی  
مسعود اخلاقی   بررسی میزانتطابق یافته های آندوسکوپی و هیستولوژی در بیماران مشکوک به سلیاک در بیمارسالن امام حسین درسالهای 96-94 97/2/5

دکتر آذر برادران

دکتر آذر نعیمی

 
مجید عباسی    بررسی میزان بیان تیروزیناز در ملانوسیت های بیماران مبتلا به ملانوم بدخیم و ارتباط آن با فرم بیماری و شدت آن در بیماران بستری در بیمارستان الزهراء  95/11/6    
سحر صرامی    بررسی توزیع فراوانی انواع لنفوم در بیماران مبتلا به لنفوم مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا از سال 1392 تا 1394 95/10/1 دکتر مریم درخشان، دکتر آذر برادران   
نگین قنبری    بررسی میزان تطابق یافته های حاصل از سونوگرافی و FNA تیروئید در بیمارستان فوق تخصصی الزهرا اصفهان از سال 1394 تا 1395 95/10/1 دکتر مریم درخشان، دکتر آذر برادران   
محمدرضا رئیسی   تعیین فراوانی بیان ژن CDK A2  در بیماران مبتلا به ملانوم بدخیم در اصفهان   دکتر مژگان مختاری  
محمد شفیعی    بررسی و مقایسه اثر آنتی باکتریال عنبرنسار بر روی باکتری های بیمارستانی مقاوم به انواع آنتی بیوتیک  95/4/28 دکتر اردشیر طالبی  96/6/28

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir