پایان نامه کارورزان آسیب شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-13:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما تاریخ دفاع
رضا شمس بررسی میزان فراوانی ابتلا به ویروس HPV و تایپ آن در بیماران مبتلا به ASCUS و LSILدر بیمارستان الزهرا و شهید بهشتی از سال 87  تا 97 97/12/1    
علی کلاس بررسی ارتباط نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت با شدت بیماری ام اس در بیماران مبتلا به ام اس 97/12/1    
الهه شگفت بررسی ارزش تشخیصی مارکر کالرتینین با روش ایمونوهسیتوشیمی در بیوپسی های رکتوم کودکان مشکوک به هیرشپرونگ 97/8/9 دکتر نعیمی - دکتر امید  
احسان اصغری برسی ایمیونوفنوتایپینگ لوکمی حاد در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امید اصفهان بین سالهای 1397 - 1389 در گروه 97/5/10 دکتر نعمت اللهی  
محمد هاتف صدری بررسی فراوانی پرولاکتینوما در نمونه های جراحی شده آدنومای هیپوفیز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا اصفهان از سال 1390 تا 1396 97/4/27    
نیلوفر رحیمی - فاطمه روستایی بررسی فراوانی آدونوم گنادروتروپ به روش IHC در نمونه های جراحی شده آدنوم هیپوفیز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا اصفهان از سال 1390 تا سال 1396 97/4/27 دکتر آذر برادران - دکتر آذر نعیمی  
فرانک کامراد بررسی فراوانی تومورهای خوش خیم و بدخیم در نمونه های جراحی تیروئید انجام شده در بیمارستان الزهرا(س) 97/4/27    
مونا نمازی بررسی فراوانی نسبی ابتلا همزمانی بیماری های اتوایمیون در بیماران مبتلا به تیروئیدیت اتوایمیون تشخیص داده شده به روش جراحی و آسپیراسیون سوزنی در بخش پاتولوژی الزهرا(س) اصفهان از سال 1390 تا 1396

97/4/27 تصویب پژوهشی دانشکده

97/2/26

تصویب در گروه

دکتر پروین رجبی - دکتر آذر برادران  
مهرنوش دبیرزاده بررسی فراوانی نسبی بیماری های اتوایمیون در بستگان بیماران مبتلا به تیروئیدیت اتوایمیون تشخیص داده شده به روش جراحی و آسپیراسیون سوزنی در بخش پاتولوژی الزهرا(س) اصفهان از سال 1390 تا 1396

97/4/27 تصویب پژوهشی دانشکده

97/2/26

تصویب در گروه

دکتر پگاه هدایت - دکتر آذر براداران  
مهدیس بطلانی بررسی ضریب توافق مشاهده گرها در افتراق انواع ضابعات پرولیفراتیو و نئوپلاستیک در بیوپسی های پستان براساس رنگ آمیزی  IHC و رنگ آمیزی H&E  97/2/5 دکتر میترا حیدرپور  
الهه پیرپیران بررسی ارزش تشخیصس لکوسیتوز، CPR  و ESR در کودکان مشکوک به آپاندیسیت حاد در بیمارستان امام حسین 97/2/19 دکتر آذر برادران- دکتر آذر نعیمی  
مسعود اخلاقی بررسی میزانتطابق یافته های آندوسکوپی و هیستولوژی در بیماران مشکوک به سلیاک در بیمارسالن امام حسین درسالهای 96-94 97/2/5

دکتر آذر برادران

دکتر آذر نعیمی

 
مجید عباسی  بررسی میزان بیان تیروزیناز در ملانوسیت های بیماران مبتلا به ملانوم بدخیم و ارتباط آن با فرم بیماری و شدت آن در بیماران بستری در بیمارستان الزهراء  95/11/6 دکتر مژگان مختاری  
سحر صرامی  بررسی توزیع فراوانی انواع لنفوم در بیماران مبتلا به لنفوم مراجعه کننده به بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرا از سال 1392 تا 1394 95/10/1 دکتر مریم درخشان، دکتر آذر برادران   
نگین قنبری  بررسی میزان تطابق یافته های حاصل از سونوگرافی و FNA تیروئید در بیمارستان فوق تخصصی الزهرا اصفهان از سال 1394 تا 1395 95/10/1 دکتر مریم درخشان، دکتر آذر برادران   
محمدرضا رئیسی تعیین فراوانی بیان ژن CDK A2  در بیماران مبتلا به ملانوم بدخیم در اصفهان   دکتر مژگان مختاری  
محمد شفیعی  بررسی و مقایسه اثر آنتی باکتریال عنبرنسار بر روی باکتری های بیمارستانی مقاوم به انواع آنتی بیوتیک  95/4/28 دکتر اردشیر طالبی  96/6/28

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir