پایان نامه ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-12:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام استاد موضوع پایان نامه رده تحقیقاتی
دکتر اعتمادی فر بررسی مقایسه ای پاسخ به درمان و سیر بیماران در بیماران مبتلا به مولیپل اسکلروزیس با و بدون همراهی با بیماریهای اتوایمیون پوستی      دکتر فاطمه اعتمادی فر اکسترن 95/9/16
دکتر اعتمادی فر بررسی اثر ویتامین D3 روی سلول پیش ساز اندوتلیومی در بیمارانی مالتیپل اسکلروزیس با اولین حمله نوریت اپتیک    دفاع     دکتر لیلا خسروی 95/9/16
دکتر انصاری-دکتر بصیری پروپوزال بررسی فراوانی مثبت بودن پانل آنتی گانگلیوزی در بیماران گیلن باره و ارتباط آن با فرم بیمار و شدت آن در بیماران بستری بیمارستان الزهرا    مطرح و تصویب شد     دکتر نفیسه السادات منصوری طهرانی 95/9/2
دکتر نجفی در غیاب ایشان دکتر انصاری مقایسه اتیولوژی صرع و پیش آگهی درمان صرع در 2 گروه سنی 60-20 سال و بالاتر از 60 سال دکتر ژاله تبریزی   دفاع 95/9/2
دکتر نجفی در غیاب ایشان دکتر انصاری بررسی مقایسه ای برخی حصوصیات بالینی صرع در 2 گروه سنی 60-20 سال و بالای 60 سال بیماران مراجعه کننده به کلینیک الزهرا سال 93      خانم دکتر پوپک احمدی   دفاع 95/9/2
د. شایگان نژاد بررسی اثر ستگاه trans cutaneous electricd nerve stimalation  بر اختلالات شناختی بیماران در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس        دکتر شادی ابراهیمیان   دفاع 95/8/11
د. شایگان نژاد مقایسه توزیع و شدت علائم ادراری بین بیماران مبتلا به multiple sclerosis , Neuromyelitis optica        دکتر فرید نصر اصفهانی   دفاع 95/8/11
د. قاسمی -د. خوروش بررسی علائم بالینی در شدت های مختلف CIS         (اینترن ساغر عباسی ) 95/7/14
د. خوروش-د.قاسمی بررسی مقایسه ای اثر بخشی سدیم والپروات و فلوکستین در بیماران مبتلا به میگرن توام با سندرم خستگی مزمن  (اینترن مهدیس خزائیلی ) 95/6/10
د.خوروش- د. قاسمی  بررسی ارتباط بین کم خونی فقر آهن و میگرن قاعدگی       ( اینترن مریم محمدی ) 95/6/10
د.قاسمی - د. چیت ساز بررسی شیوع زیر گروههای الکتروفیزیولوژیک گیلن باره در بیماران بستری در بیمارستان الزهراسال91-87  (اینترن فلورا فردوسی) 95/5/19
د. سعادت نیا بررسی اثر شدت و تناسب سردرد میگرن بر عملکرد شناختی در بیماران میگرن مزمن    ( اینترن امید شکوهی ) 95/5/6
د.قاسمی -د.خوروش ارتباط پارامترهای NCS با یافته های EMG در بیماران CIS     ( اینترن پریسا مداحیان ) 95/3/25
د.اعتمادي فر بررسي شيوع هيپوتيروئيد در بيماران ms مراجعه كننده به مركز الزهرا درسال92    (اینترن فاطمه صادقي) 95/2/29
د. خوروش بررسي شيوع علائم وستپولار در بيمارا ميگرني    ( اینترن سيد اميرضا هوشمند ) 95/2/29
آقايان د.قاسمي-د.خوروش فراواني سندرم روده تحريك پذير مراجعه كننده به الزهرا92 افراد دچار ميگرن  (سميرا ميرزايي 95/2/29
آقايان د.چيت ساز-د.خوروش بررسي لثر پنسكديي كنزه IMT در بروز حوادث قلبي و عروقي در پيگيري طولاني مدت در بيماران TIA    دستيار:دكتر هليا حمصيان 95/1/21
  پايان نامه تصويب شده دستياري و اينترني در سال 94  
دكتر قاسمي -دكتر خوروش بررسي واسكولاريته اطراف عصب مدين و ارتباط آن با شدت CTS               دستياري : دكتر مهنوش صنيعي 94/12/224
دكتر انصاري- دكتر قاسمي اثربحشي متفورمين و پريتيبالين بر راديكولوپاتي تحت حاد و مزمن                  دستياري : دكتر مانا احمديان 94/12/24
د.خوروش-د.سعادت نيا-د.چيت ساز بررسي موانع موجود بر سر راه تزريق rTPA در بيمارستان الزهرا و كاشاني       دستياري: دكتر فاطمه حيدري 94/11/20
د.قاسمي -د.خوروش بررسي مقايسه اي پارامترهاي مختلف موج F در 2 اندام تحتاني در بيماران مبتلا به ساديكولوپاتي s1 يك طرفي اينترن ( دكتر سحر معمار منتظرين ) 94/11/20
دكتر سعادت نيا مقايسه غلظت ويتامين D در بيان بيماران مبتلا به سكته مغزي ايسكميك Large vessel smallvessal و مقايسه با گروه كنترل اينترني( نويد منوچهري) دفاع و تصويب شد 94/10/15
دكتر نجفي بررسي علائم و عوامل خطر سندرم آپنه خواب در بيماران استروك (دكتر سارا حسين پور) 94/8/26
دكتر نجفي - دكتر رخساره معمار بررسي مقايسه اي ويژگي هاي دو نوع صرع جنراليزه و پارشيال بر اساس تاريخچه خانوادگي صرع(دكتر شيما سعيدي) 94/7/21
دكترخوروش-دكتر قاسمي تاثير كوآنزيم Q10 در پيشگيري از ميگرن ( ليلا باقري) 94/6/31
دكتر اعتمادي فر - دكتر نجفي بررسي ويژگي هاي اپيدميولوژيك دموگرافيك و يافته هاي كلينيكي و پاراكلينيكي بيماران مبتلا به بيماري انسفالوميليت حاد منتشر مراجعه كننده به مركز درماني الزهرا از سال 82 تا 92( فرزانه كدخدايي )اينترن 94/6/18
دكتر خوروش - دكتر قاسمي بررسي مقايسه اي تجويز داروي ممانتين پوپيراستام در بهبودآفازي در مبتلايان به سكته مغزي ( مرضيه نادري)اينترن 94/6/18
دكتر اعتمادي فر مقايسه اثرات درماني اينترفرون بتا 1a و ويتامين D همراه با اينترفرن بتا laدر بيماران مالتيپل اسكلروز(زهرا توسلي)اينترن 94/6/18
دكتر مهوري seizure aufcomos in 14t lesional epilepsy sangary   : دكتر باقر ذكي ( دستيار 94.3.24
دكتر مهوري بررسي كيفيت زندگي وبريشن اضطراب و كنترل تشنچ در بالغين .....: دكتر سميه السادات تيموري ( دستياري)

94.3.24

دكتر زارع                                دستيار: دكتر فتانه غلامي 94.3.24
دكتر قرباني - دكتر شايگان نژاد بررسي تاثير ممانتين در مقايسه با سديم والپروات در پيشگيري از ميگرن مزمن و دوره اي : دكتريوسف عارفي مسكوني انترن 94.3.24
دكتر چيت ساز - دكتر خوروش بررسي شيوع اختلالات سايكولوژيك در مبتلايان به كمردرد و ارتباط آن با نوع كمردرد :دكتر سيامك حجازي انتر 94.3.24
دكتر خوروش- دكتر قاسمي بررسي وازوموتور راكتيويتي سربرال و تست ssr در بيماران اتونوميك نوروپاتي ديابتي :دكترمحمدحسين صفاري (رزيدنت) 94.2.8
دكتر قاسمي بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي د برابر روش هاي الكترودياگنوستيك در سندرم تونل كارپال:دكتر محمدرضا محقق(دستيا 94.2.8
دكتر اشتري مقايسه  دوز بالاي ويتامين D3 بر روي سطح اينترلوكين 17 در بيماران مبتلا به ms : دكتر نفيسه طغياني فر(دستيار) 94.2.8
دكتر سعادت نيا Contribution of endothelium and inflammatory cytokines in epileptic ...: اميرفرهنگ 94.2.15
  پايان نامه هاي  سال 93  
دكتر اعتمادي فر بررسي ميزان amyloidal forming protein در سرم بيماران .....: مژگان قديمي  
دكتر نجفي بررسي و مقايسه توزيع فراواني موارد عود تشنج در بيماران اپي لپتيك .....: نفيسه كريمي  
دكتر خوروش قاسمي بررسي اثر نمايش در بهبود علائم آفازي....: مرضيه نادري  
دكتر خوروش بررسي اثر سديم والپروات و فلوكستين در بيماران مبتلا به سردردهاي عروقي.....: مهديس خزائيلي  
دكتر خوروش بررسي اثر بخشي    ناكسين و توپيرامات در كاهش سردرد ميگرني ....: صالحه عباسيان 93.6.25
دكتر شايگان نژاد مقايسه فراواني عوامل بالقوه خطر دخيل در ms .... : نوشين رضايي 93.5.23
  بررسي اعتبار پايايي نسخه فارسي پرششنامه كيفيت زندگي بيماران ميگرني ...: سمانه سادات مسجدي 93.5.23
  بررسي اعتبارپايايي نسخه فارسي پرسشنامه ارزيابي ناتواني ناشي از ميگرن : فاطمه عسگري 93.5.23
دكتر قاسمي بررسي علت زمينه اي شديدتر بودن سندرم تونل .....: الميرا كلانتري  
  بررسي  شيوع انواع سردرد در بيماران مبتلا به استروك مراجعه كننده به مركزدرماني :محبوبه محمدي 93.5.23
  بررسي اعتبار و پايايي نسخه فارسي پرششنامه تست تائيد سردرد  ....: دكتر محبوبه بني هاشمي 93.5.23
دكتر قاسمي بررسي ارتباط بين كم خوني فقر آهن ......: مريم محمدي  
دكتر زارع بررسي آنتي بادي سرم عليه ويروس هرپس سمپلكس در .... : آيلار مسگري  
دكتر قاسمي بررسي مقايسه اي پارامتر هاري مختلف موج F... سحر ميرزايي  
دكتر نجفي بررس علائم ارزيابي خط سندروم آپنه خواب در بيماران .....: سارا حسين پور  
دكتر قاسمي - دكتر چيت ساز بررسي شيوع زيرگروه هاي الكتروفيزيولوژيك گيلن باره دربيماران بستري87-91 : فلورا فردوسي  
دكتر شايگان نژاد بررسي اثر روزه داري بر سير باليني ام اس : دكتر رضا ابراهيمي كرد آسيابي  
دكتر خوروش بررسي مقايسه اي سطح سرمي منيژيم در بيماران مبتلا به ميگرن و افراد عادي : دكتر علي بخشي  
دكتر خوروش - دكتر قاسمي بررسي شيوع فراواني نسبي فيبروميالژيادر بيماران مبتلا به ميگرن....: دكتر سحر معمارمنتظرين  
دكتر قاسمي - دكتر خوروش بررسي شيوع سندرم خستگي در بيماران ميگرني .....: دكتر مهديس خزائيلي  
دكتر قاسمي - دكتر خوروش بررسي شيوع فراواني سندرم روده تحريك پذير ....: دكتر سميرا ميرزايي  
دكتر قاسمي -دكتر خوروش بررسي هيپرواسكولاريتي عصب مدين د سندرم كارپال تونل خفيف متوسط ، شديد .....دكتر مهنوش صنيعي  
دكتر اعتمادي فر برررسي ميزان شيوع بيماريهاي تروئيد در افرادمبتلا به MS : دكتر فاطمه صادقي  
دكتر تابش - دكتر نجفي Eooly and late post traumatic .....      دكتر حميد حسيني 92.9.17
دكتر خوروش بررسي تغييرات الكتروانسفالوگرافي در بيماران مبتلا به ميگرن : دكتر خانم صالحه عباسيان  
دكتر شايگان نژاد بررسي تراز سرمي ميدكاين در بيماران مبتلا به MS : دكتر سعيد منتظري 92.7.23
دكتر سعادت نيا بررسي سطح سرمي ويتامين D در بيماران ميگرني ......: دكتر محمد صادق رضائيان 92.6.21
دكتر خوروش بررسي مقايسه اي اثر كوآنزيم Q10 و دارونما .....: دكتر ليلا باقري  
دكتر نجفي پايان نامه : بررسي ميزان خطر آپنه ي انسدادي خواب و خواب آلودگي روزانه  ....:عادله دادخوان 92.6.5
  پايان نامه دكتر احمد باهنر       
  پايان نامه دستياري                                           : مريم انصاري  
دكتر خوروش بررسي شيوع وستيبولار در بيماران مبتلا به ميگرن : آقاي سيد اميرضا هوشمند  
  پايان نامه دستياري                                        : منصور صالحي  
  پايان نامه اينترني                                   : خانم مهزاد سلماسي  
  پايان نامه ها از 91/1/1 تا 91/12/29  
خوروش بررسي موانع موجود براي استفاده از داروي TPA ....دكتر هليا حمصيان  
دكتر نجفي پايان نامه : اثر بخشي داروي Levetriraeetam در درمان دردهاي نوروپاتيك ....مازيار حافظمي  
دكتر زارع پايان نامه دستياري بررسي تاثير ويتامين آنتي اكسيدان E....دكتر فتانه غلامي مطلق  
دكتر قرباني-دكتر شايگان نژاد پايان نامه : بررسي تاثير ممانتين آقاي يوسف عارفي مسكوني 94.3.24
دكتر اشتري پايان نامه رزيدنتي : بررسي ارتباط ميان يافته هاي OCT و اختلالات شناختي ...دكتر پريسا امامي  
دكتر سعادت نيا پايان نامه رزيدنتي : تعيين عوامل موثر بر بروز آدم يابي در بيماران مبتلا به...دكتر زهرا پيرحاجي  
دكتر شايگان نژاد پايان نامه دستياري:برررسي تاثير افزودن ارتيروپوسيتين برميتل پردنيزولون وريدي...دكتر شيما شاهزماني  
دكتر قاسمي - دكتر چيت ساز پايان نامه بررسي مقايسه اي سطح سرمي هوموسيستين در بيماران ...دكتر مرضيه حجتي  
دكتر چيت ساز- دكتر قاسمي پايان نامه اينترني : مقايسه ميانگين سطح ليپيد پروفايل ....دكتر مرضيه زارع بيگدلي  
دكتر سعادت نيا - دكتر حق جوي  پايان نامه اينترني : مقايسه شدت ، طول مدت و فركانس سردردهاي ميگرني ...دكتر لعيا اميني  
دكتر سعادت نيا - دكتر حق جوي پايان نامه اينترني : تاثير ترياك در عملكرد ايندوتليوم عروق  : دكتر امير محمد قانعي  
 دكتر قاسمي پايان نامه دستياري : بررسي مقايسه اي يافته هاي سونوگرافيك ....: دكتر ابريشم چي  
دكتر احمد چيت ساز- دكتر خوروش پايان نامه : بررسي شيوع اتلالات سايكولوژيك ....دكتر سيد سيامك حجازي 94.3.24
دكتر اعتمادي فر پايان نامه اينترني : مقايسه اثرات درماني ويتامين D در بيماران MS دكتر زهرا يوسفي  
دكتر محمد سعادت نيا مقاله بجاي پايان نامه اينترني : بررسي عوامل پيش گويي كننده تشنج....دكتر وحيد داودي  
دكتر اشتري - دكتر اعتمادي فر مقاله بجاي پايان نامه دستياري : بررسي مقايسه اي مايتوكسانيرون و پلاسمافريز....: دكتر نسيم تبريزي  
دكتر مجيد قاسمي مقاله بجاي پايان نامه دستياري: Assesmnt of electromyograghic finding.... : دكتر رجائي  
دكتر محمدرضا نجفي مقاله بجاي پايان نامه دستياري : درمان با پروژسترون در زنان باصرع مقاوم : دكتر مائده ميرمحمدصادقي  
دكتر قرباني مقاله بجاي پايان نامه دستياري: بررسي ارتباط بين سرطان سينه و ميگرن : دكتر اعظم مرادي  
دكتر شايگان نژاد - دكتر اشتري مقاله بجاي پايان نامه دستياري : بررسي ارتباط كمبود ويتامين d با افسردگي ....: دكتر معصومه اجلي  
دكتر نجفي - دكتر چيت ساز مقاله بجاي پايان نامه : بررسي كيفيت خواب در بيماران پاركينسون : دكتر زهرا عسگريان  
دكتر اشتري - دكتر شايگان نژاد مقاله بجاي پايان نامه بررسي ميزان پيشرفت اختلالات شناختي ....: خانم دكتر اسدي  
دكتر خوروش دستياري : بررسي مقايسه وازوموتور راكتيويتي در MRI مغز ....دكتر علي مسائلي دستيار  
دكتر چيت ساز - دكتر نجفي مقاله بجاي پايان نامه مقايسه پيزوتيفن و سديم والپروات ....آقاي دكتر فرود آقا پور زنگنه  
دكتر اشتري - دكتر شايگان نژاد مقاله بجاي پايان نامه بررسي فراواني عوارض جانبي پالس تراپي .... دكتر مهسا علينقيان  
دكتر اشتري - دكتر شايگان نژاد مقايسه اثر آمانتادين و كارني تين برخستگي د بيماران اسكلروز  دكتر مريم حاجي حسن خونساري رزيدنت  
  مقاله بجاي پايان نامه دستيار :    دكتر هادي حسين زاده  
  مقاله بجاي پايان نامه دستيار :    دكتر فرنوش سنبلستان  
دكتر خوروش مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در بيماران مبتلا به سردرد ....اكسترن محسن فضيلت  
  پايان نامه ها از سال 90/1/1 تا 90/12/29  
دكتر اعتمادي فر بررسي مقايسه اي يافته هاي غير طبيعي MRI , DWI.....رزيدنت خانم دكتر پروانه زير راهي  
دكتر سعادت نيا بررسي عوامل پيشگوئي كننده تشنج در ....اينترن دكتر وحيد داوري  
دكتر شايگان نژاد بررسي مقايسه اي تراز سرمي midkine .... اينترن دكتر سعيد منتظري  
دكتر سعادت نيا - دكتر نجفي مقاله بجاي پايان نامه اينترن بررسي سطح پلاسمايي بتاناتريورتيك .....خانم دكتر افشان فرشاد مهر  
اشتري طرح تحقيقاتي بجاي پايان نامه بررسي توزيع فراواني آنتي بادي IgE ....دكتر فاطمه جمشيدي دستيار  
دكتر اشتري تعيين مثبت و يا منفي بودن ايموآنتي بادي در بيماران .....اينترن زينب مهري  
دكتر چيت ساز بررسي اثر بخشي فلوكستين در پيشگيري از افسردگي پس از استروك:  اينترن دكتر امير نشاط فر 93.2.7
دكتر قاسمي خصوصيات اپيدميولوژيك روند تشخيص و درمان بيماران خونريزي تحت عنكبوتيه در الزهرا و كاشاني اينترن : دكتر هاجر معمار  
دكتر نجفي بررسي ميزان خطر آپنه انسدادي خواب OSA و خواب آلودگي روزانه بيماران مبتلا به CPS ..اينتر عادله دادخواه  
دكتر شايگان نژاد بررسي فراواني عوامل بالقوه خطر دخيل در بيماري MS ...: اينترن دكتر نوشين رضايي  
دكتر شايگان نژاد بررسي مقايسه اي ميزان CR2, CD2 در بيماران MS :  اينترن :دكتر احسان ضيائي  
دكتر موسوي - دكتر نجفي مقاله بجاي پايان نامه بررسي سطح اسيد اوريك در بيماران مبتلا به استروك : دكتر حشمت لله ويس كرمي  
  قبول طرح تحقيقاتي بعنوان پايان نامه مقايسه عملكرد اندوتليوم در بيماران مبتلا به سكته مغزي معتاد به ترياك و غير معتاد : دكتر امير محمد قانعي  
  قبول طرح تحقيقاتي بعنوان پايان نامه بررسي سطح اندكسهاي بيوشيميايي چربي خون در مبتلايان به سكته مغزي ايسكميك و هموراژيك در الزهرا : مريم فيض  
دكتر موسوي بررسي شيوع سردرد در بيماران مبتلا به استروك در سال 90 : دانشجو خانم محمدي  
دكتر نجفي بررسي توزيع فراواني انواع تشنج هاي زودرس و دير رس در بيماران مبتلا به Brain tra.... مراجعه كننده به اورژانسهاي علوم پزشكي در سال 87  : دانشجوآقاي حميدحسني  
دكتر قاسمي -دكتر نجفي ارتباط بين تشنج و استروك : دكتر عليرضا آقائي ميبدي  
دكتر اعتمادي فر - دكتر چست ساز و خانم دكتر قاسمي تهراني بررسي تاثير سيكل قائدگي در بروز علائم بيماران مبتلا به MSمراجعه كننده به الزهراسال90 :دكتر مسعودهراتي  
دكتر نجفي بررسي خصوصيات تشنج بعد از استروك د بيماران مبتلا به انواع سكته مغزي... : دكتر عليرضا آقايي    اشكال  
دكتر موسوي بررسي علل تاخير قبل و داخل بيمارستان در شروع درمان مناسب در بيماران استروك : دكتر رسول نوروزي  
دكتر اعتمادي فر بررسي تاثير ويتامين D بر تغيير رتين در بيماران مبتلا به نوريت اپتيك  : دكتر مهري سالاري  
دكتر اشتري بررسي ناتواني جنسي در زنان مبتلا به MS  : رويا رضوان  
دكتر نجفي پايان نامه كارورز : بررسي توزيع فراواني كانسر در بيماران مبتلا به MS : آقاي فربد فراست  
  مقاله بجاي پايان نامه مقايسه داروها....در بيماران مبتلا به MS :  دكتر سهيل نادر  
دكتر موسوي - دكتر خوروش بررسي مقايسه اي وازوموتور اكتيويتي عروق سربرال در بيماران مبتلا به لوپوس و افراد طبيعي : دكتر الهام شيراني  
دكتر چيت ساز مقايسه تاثير پره گابالين و كايابازن بر بهبود درد نورالرژي تريژمينال در بيماران MS مبتلا به درد بيماران 15 تا 60 سال در سال 90 : دكتر سوزان رحيمي    اشكال  
دكتر نجفي مقايسه سطح اسيد اوريك : دكتر امير پيرحاجي  
  مقاله بجاي پايان نامه بررسي توزيع فراواني علل سردرد رعد آسا از خرداد 88 تا 89 :دكتر اعظم طاوسي  
  مقاله بجاي پايان نامه seroprevalance of NMO-IgG : دكتر مريم ملاباشي  
   پايان نامه كارورزي بررسي ارزش تست هاي باليني تحريكي و تشخيصي راديكلوپاتي حاد و مزمن آقاي خدايار گلابچي 90/4/13  
 دکترچیت ساز  بررسی مقایسهای انوروستاتین وعصاره سیرولیموترش باانوروستاتین برروی ضخاوت اینیمامدیای شریان کاروتیددرسال  90:  دكتر سوزان رحيمي  
 دکترچیت سازودکترخوروش  پایان نامه کارورزی باعنوان بررسی نوع سرگیجه وارتباط ان بااختلالات روانپزشکی دربیماران باشکایت سرگیجه : دكتر آزاده نورمحمدي  
   پایا ن نامه های قبل از سال 90  
 آقایان دکترچیت سازودکترقربانی  مقایسه تاثیرسدیم والپورات وددیسپورت دریروینداکسی میگرن دوره ای ومزمن  
 اقای دکتر قربانی  بررسی شیوع میگرن درافرادمبتلا به سرطان سینه درمقایسه باافرادبدون سرطان .اعظم مرادی  
 دکترقاسمی  بررسی یافته های emgدرعضلات پرونئوس .تیبالیس .دورسال اینتراوسئوس پدس .زهرارجائی  
 خانم دکتراشتری  بررسی اثرکارنی تین برروی خستگی دربیماران مبتلا به msدرمقایسه باآمانتادین .مریم حاج حسن خوانساری  
 دکترنجفی  مقایسه بارداری درخانم های مبتلا به صرع تحت درمان وخانم های سالم .فرنوش سنبلستان  
 خانم دکتراشتری وآقای دکتراعتمادیفر  بررسی اثرتوام ایناکشن تراپی بامیتوکسانترون دردرمان بیماران مبتلابه فرم های تشدیدmsدراصفهان ..نسیم تبریزی  
 خانم دکتراشتری  بررسی ارتباط کمبودویتامین dباافسردگی وخستگی دربیماران ms ..معصومه اجلی  
 دکترنجفی  بررسی تاثیرپرورژسترون تراپی درمقایسه باپلاسبودردرمان صرع کنترل نشده ..میرمحمدصادقی  
 دکترزارع  بررسی اثرتحریک عصب تری ژمینتالدرکنترل صرع مقاوم به درمان..منصورصالحی  
 آقای دکترموسوی  بررسی شیوع استروک دراصفهان ..رسول نوروزی  
 آقایان دکترموسوی ودکترخوروش  مقایسه ضخامت medha.hnthmaعروق کاروئیددرافراددارای تیپ شخصیت dوافرادنرمال 40-60سال بدون ریسک فاکتور..مرضیه رحیمی  
 دکترموسوی ودکترچیت ساز  میزان هیپراکوژینیستییsubstania nigraدربیماران tremorنوشین مهربد  
آقایان دکتربصیری ودکترقاسمی بررسی تزریق بوتاکس دربیماران نوروپاتی دیابتی ..مریم انصاری  
خانم دکتراشتری بررسی iteاختصاصی علیه آنتی ژنهای غذای شایع دربیماران msدرمقایسه باگروه کنترل ..فاطمه جمشیدی  
     
     
     
     

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir