پایان نامه های کارورزان گوش حلق بینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/03-10:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو   موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
مهناز فصولي   بررسي ارزش تشخيصي سونوگرافي در مقايسه با پاتولوژي بعد از عمل در تعيين ماهيت توده هاي گردني 94/8/28 دكتر نظام الدين برجيس
الهام السادات عظيمي   بررسي تاثير آنتي بيوتيك خوراكي بعد از از عمل Tonsillectomy بر عوارض بعد از عمل در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان الزهراء (س) در سال 96-95 95/8/27 دكتر مهرداد رقاع
شادي صمدانيان   بررسي مقايسه اي تاثير پرگابالين و استامينوفن در كنترل درد بعد عمل در بيماران تحت عمل جراحي اندوسكوپي سينوس مراجعه كننده به بيمارستان امين در سال 1395 95/5/21 دكتر احمد رضائيان
اعظم فلاح   بررسي ميزان شيوع عود مجدد پوليپ بيني بعد از جراحي آندوسكوپي بيني در اصفهان 96/5/12 دكتر احمد رضائيان
 
نگار شايسته مهر   بررسي اثر ملاتونين و سراترالين به صورت همزمان در درمان بيماران وزوز گوش در شهر اصفهان 96/5/12

دكتر سيدحميدرضا  ابطحي دكتر مهرداد رقاع

محمد برجيس   Clinical Observation for Efficacy of Acupuncture Treatment for Tinnitus  96/6/2 دكتر نظام الدين برجيس
الهه عبدي   خانم بررسي وضعيت سينوس ها در بيماران تحت عمل جراحي توتال لارنژكتومي اصفهان 1396 96/7/27 دكتر احمد رضائيان
محمد جواد رايگاني   بررسي تاثير اسپري xylitol در درمان بيماران مبتلا به رينوسينوزيت مزمن 96/10/28 دكتر اميرعباس كارگشايي - دكتر احمد رضائيان
احمد منشي   ررسي اثر درماني مونته لوكاست بر بيماران مبتلا به پوليپ بيني مراجعه كننده به بيمارستان الزهراء در سال 1396 96/10/28 دكتر نظام الدين برجيس
حسن طغياني   بررسي تاثير گلوكوزامين در بيماران مبتلا به رينيت آلرژيك در اصفهان 97-96 96/10/28 دكتر سيدحميدرضا ابطحي و استاد مشاور دكتر احمد رضائيان
سيدامين رضا ابطحي   بررسي وضعيت سرگيجه بيماران مراجعه كننده به بخش تعادل بيمارستان الزهراء به وسيله پرسشنامه VSS نسخه فارسي 96/10/28 دكتر اميرعباس كارگشايي و استاد مشاور دكترسيدحميدرضا ابطحي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir