پایان نامه های کارورزان گروه کودکان

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب تاریخ دفاع استاد راهنما
مهرناز همت 1394 بررسی سیستماتیک و متا آنالیز عملکرد قلبی و ضخامت دیواره بین بطنی جنینی بوسیله اکوکاردیوگرافی در خانم های حامله مبتلا به دیابت 99/4/3 در دست اقدام دکتر قادریان
معصومه مختاری 1394 بررسی و مقایسه اثربخشی و عوارض استنت گذاری مجرای شریانی باز و شانت گورتکس در بیماران مبتلا به بیماری های مادرزادی سیانوتیک قلبی بستری در بیمارستان چمران 1399-1392 99/4/3 در دست اقدام دکتر قادریان
مکتبی 1393 بررسی و مقایسه ریسک فاکتور ها و علایم بالینی در بیماران مبتلا به Glucose-6-phosphate dehydrogenase G6PD بستری شده در بخش کودکان بیمارستان امین در سال های 1397 و 1398 99/3/20 در دست اقدام دکتر پورمیرزایی
فاطمه صفدری 1393 بررسی فراوانی مرگ و میر و علل آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام حسین اصفهان از مهر 1398 تا شهریور 1399 99/1/27 در دست اقدام دکتر صادقی زاده
دکتر مهدی ارجمندیان 1393 مقایسه شدت بیماری و طول مدت بستری بیماران مبتلا به اسهال ویروسی دریافت کننده پودر کیدی لاکت و یا کپسول یوموگی 98/10/24 در دست اقدام

دکتر پورمیرزایی

دکتر کلیشادی

دکتر حسین غلامی 1393 بررسی تاثیر مصرف امپرازول بر دفع ادراری منیزیوم در کودکان مبتلا به ریفلاکس گاستروازوفاژیال تحت درمان با امپرازول، مراجعه کننده به درمانگاه کودکان بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان در سال 1398 98/10/24 در دست اقدام

دکتر فاموری

دکتر تواهن

دکتر مائده اکبری 1393 ارزیابی نتایج تست پوستی پاچ غذایی در کودکان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به کلینیک الرژی در بازه زمانی 99-1398 98/9/19 در دست اقدام

دکتر مؤمن

دکتر امینی

دکتر سپیده فرجی 1393 بررسی ضریب توافق بین گرافی ریه و شدت بیماری برونشیولیت برحسب مقیاس modified Tal score در بیماران بستری برونشیولیت در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) در سالهای 1394 تا 1397 98/7/16 در دست اقدام

دکتر کیوانفر

دکتر امینی

دکتر نگین سالمی 1393 بررسی و مقایسه اثربخشی استفاده از               مسدود کننده های مجرای شریانی باز (Amplatzer Ductul Occluder ADO) و مسدود کننده های نقص بین بطنی ( Ventricular septal Defect Occluder) در بستن نقص بین بطنی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران درسال های 1398-1392 98/7/16 در دست اقدام دکتر قادریان
دکتر علیرضا آقایی 1393 بررسی الگوی کلینیکو اپیدمیولوژیک موارد شدید تا متوسط نشت داروی تزریقی در کودکان بستری در مرکز امام حسین(ع) در سال 1396 تا 1398 98/5/15 در دست اقدام

دکتر رحیمی

دکتر ابطحی

دکتر سجاد کرمی 1392

بررسی و مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سوش های انتروکوک ایجاد کننده عفونت های  بیمارستانی و خارج بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان های الزهرا، شریعتی و غرضی اصفهان در سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۶

98/5/15 در دست اقدام دکتر مصطفوی
دکتر زهرا امینی 1392 بررسی و مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سوش هایسودوموناس آیروژینوزا ایجاد کننده عفونت های کسب شده از جامعه و بیمارستان در بیماران بستری در بیمارستان های الزهرا(س)، شریعتی و غرضی اصفهان درسال های ۱۳۹۴-۱۳۹۶" 98/4/18 در دست اقدام دکتر مصطفوی
دکتر زینب مرادی 1393

ارتباط  آلودگی هوای محل زندگی و   مواجهه با فضای سبز در دوران بارداری بر  فراوانی و شدت درماتیت آتوپیک شیرخوارگی در استان اصفهان  در سال ۹۸-۹۹

98/4/18 در دست اقدام

دکتر امینی

دکتر ابطحی

دکتر سیدجواد گلستانه 1392 بررسی ارتباط شدت خارش پوستی با فاکتور های مرتبط با بیماری در کودکان مبتلا به نارسایی کلیه تحت دیالیز در مرکز آموزشی درمانی امام حسین (ع) اصفهان در سال 1398 98/4/18 در دست اقدام

دکتر ابطحی

دکتر مهرکش

دکتر فاطمه صالحی   بررسی شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان با مشکلات گوارشی آندوسکوپی شده در بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان سال 93-98 98/4/18 در دست اقدام

دکتر نصری

دکتر صانعیان

دکتر شکوفه پورشریعت 1392 بررسی و مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سوش های اشریشیا  کلای  ایجاد کننده عفونت های  بیمارستانی و خارج بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان های الزهرا، شریعتی و غرضی اصفهان در سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 98/3/21 در دست اقدام دکتر مصطفوی
دکتر آبتین آستارکی 1392 بررسی و مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سوش های  کلبسیلا پنومونیه ایجاد کننده عفونت های  بیمارستانی و خارج بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان های الزهرا، شریعتی و غرضی اصفهان در سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 98/3/21 در دست اقدام دکتر مصطفوی
دکتر سهند دیلم 1391 تعیین شیوع اختلالات وزن و عوامل موثر بر آن در کودکان زیر دو سال در شهر اصفهان 98/3/21 در دست اقدام

دکتر ورد

دکتر کلیشادی

دکتر محبوبه سادات تولایی 1393 بررسی دانش، نگرش و عملکرد کودکان دیابتی 14-10 ساله مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان امام حسین(ع) نسبت به بیماری دیابت- زمستان 1397 98/2/17 در دست اقدام دکتر مستوفی زاده
دکتر ابوالفضل هاشمی   بررسی فراوانی ابتلا به واکنش هایازدیاد حساسیت درکودکان مصرف کننده داروهای ضد تشنج Antiepileptic drugs(AEDs) 97/12/21 در دست اقدام

دکتر امینی

دکتر مؤمن

دکتر مریم ملک محمدی 1392 بررسی ارتباط تنگی پس از جراحی و آنومالی های قلبی در نوزادان مبتلا به آژنزی مری جراحی شده  در مراکز دانشگاهی استان اصفهان از سال 93 97/12/7 98/6/13 دکتر اردستانی
دكتر نيلوفر شكراللهي 1392 بررسی فراوانی میکروارگانیسم های ایجاد کننده عفونت محل جراحی  کسب شده در بیمارستان و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران بستری در بیمارستان های الزهرا، شریعتی و غرضی اصفهان در سال های۱۳۹4-۱۳۹۶ 97/11/16 در دست اقدام دكتر مصطفوي
دكتر مريم حسيني 1390 بررسی ارزش تشخیصی  سونوگرافی در تشخیص ریفلاکس وزیکویورترال در  شیرخواران  کمتر 3 ماه مبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین اصفهان در مقایسه با سیستواورتروگرافی ادراری 97/11/16 98/2/31

دكتر اردستاني

دكتر مهركش

دكتر موژان شفيق 1392 بررسی و مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سوش های استافیلوکوک اورئوس ایجاد کننده عفونت های  بیمارستانی و خارج بیمارستانی در بیماران بستری در بیمارستان های الزهرا، شریعتی و غرضی اصفهان در سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 97/11/16 در دست اقدام دكتر مصطفوي
دكتر زهره رحيمي 1392 بررسی فراوانی میکروارگانیسم های ایجاد کننده عفونت خون کسب شده در بیمارستان و حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران بستری در بیمارستان های الزهرا، شریعتی و غرضی اصفهان در سال های۱۳۹4-۱۳۹۶ 97/10/11 در  دست اقدام دكتر مصطفوي
دكتر اميرحسين محمودزاده 1392 مقایسه شیوع آنمی در کودکان underweight و severe underweight  شش ماهه تا دوازده ساله مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 97/10/11 در دست اقدام دكتر استكي
دكتر رضا توكلي 1392 بررسی فراوانی کبد چرب غیر الکلی درکودکان مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان با دیالیز مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین  (ع) شهر اصفهان در طی سالهای 1397-1398 97/10/11 در دست اقدام

دكتر مديحي

دكتررياحي نژاد
 

دكتر هلا بصو 1391 بررسي نتايج درمانی استفاده از استنت خروجی بطن راست در بیماران مبتلا به بیماری های مادرزادی سیانوتیک قلبی مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی کودکان در سالهای 1398-1393 97/10/11
 
99/4/1 دكتر قادريان
دكتر فاطمه آزادمنش 1392 بررسی تاثیر داروی اندانسترون برروی شدت و طول دوره اسهال حاد درکودکان بستری شده در بخش کودکان بیمارستان امین در بازه زمانی تیرماه 96 تا تیرماه 97 97/9/20 در دست اقدام دكتر پورميرزايي
دكتر اميرحسين شفيعي 1389 برّرسی عوامل ایجادکننده و حساسیّت آنتی بیوتیکی میکروب های ایجاد کننده عفونت دستگاه ادراری بیمارستانی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در طی سال های 1394 الی 1396 97/9/6 در دست اقدام دكتر مصطفوي
دكتر نرگس كاكايي 1392 بررسی عوامل ایجادکننده وحساسیت آنتی بیوتیکی سوش های ایجاد کننده عفونت خون کسب شده در جامعه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا، شریعتی و غرضی اصفهان در سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۶ 97/9/6 در دست اقدام دكتر مصطفوي
دكتر محمدامين صنعتي 1392 تعیین فراوانی ومیزان شدت درد ناشی از ساکشن اندوتراکئال در بیماران تحت تنفس مکانیکی بستری در بخش مراقبت ویژه کودکان بیمارستان امام حسین اصفهان درسال  1397 97/8/15 در دست اقدام دكتر بابايي
دكتر داريوش بهرامي 1392 بررسی موارد مغایر با اخلاق حرفه ای پزشکی در بیمارستان های اطفال اصفهان 97/8/15 در دست اقدام دكتر استكي
دكتر ياسمين رضايي نژاد 1392 بررسی عوامل ایجادکننده وحساسیت آنتی بیوتیکی سوش های ایجاد کننده عفونت دستگاه ادراری در بیماران بالای 15 سال مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا، شریعتی و غرضی اصفهان در سال های ۱۳۹4-۱۳۹۶ 97/7/17 در دست اقدام دكتر مصطفوي
دكتر ميلاد نجفي 1392 بررسی فراوانی لیپودیستروفی در کودکان و نوجوانان زیر ۸۱ سال مبتلا به دیابت تیپ 1 مراجعه کننده به درمانگاه های غدد اطفال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 97 97/7/17 در دست اقدام دكتر مستوفي
دكتر محمدمهدي قاسمي 1392 بررسی فراوانی نسبی 3ژن شایع(ABCC8 ,KCNJ11, INS) عامل دیابت نوزادی در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام حسین اصفهان در فاصله سالهای 96-94 97/4/20 99/3/31 دكتر مستوفي
دكتر سپيده طاهرمرام 1392 بررسی رابطه سطح اقتصادی اجتماعی خانواده و کنترل دیابت تیپ 1 در کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به کلینیک های غدداطفال وابسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 96-97 97/4/20 99/4/31

دكتر مستوفي

دكتر هاشمي

دكتر مريم قادريان 1392 بررسی فراوانی نسبی بیماریائوزینوفیلیک ازوفاژیت در کودکان مبتلا به بیماری سلیاک مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) 97/4/20 در دست اقدام

دكتر اميني

دكتر مؤمن

دكتر الهام يزداني   بررسی تأثیرریتوکسیماب در درمان سن دروم نفروتیک مقاوم به درمان های معمول در کودکان بستری شده در بیمارستان امام حسین (ع) در سال 96 97/3/29 در دست اقدام

دكتر مريخي

دكتر قيصري

دكتر زکیه زهرا عطايي   بررسی استفاده از روش های اینترونشنال در بستن نقص دیواره بین دهلیزی در بیماران با وزن کمتر از ده کیلو مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران 97/3/29 99/4/1 دكتر قادريان
دكتر سارگل بيات 1392 بررسي اثربخشی استفاده از استنت در شیرخواران کمتراز یکسال مبتلا به کوارکتاسیون آئورت مراجعه كننده به بيمارستان قلب شهید چمران بین سالهای 98-1397( مطالعه گزارش موردی) 97/3/29 99/4/28 دكتر قادريان
دكتر زهراسادات پورنجفي 1392 بررسی ارزش تشخیصی MVP  ، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و پلاکت به لنفوسیت در تشخیص سپسیس در نوزادان با سن جنینی 32 هفته و بالاتر بستری در بیمارستان های الزهرا س و شهید بهشتی در سال 1397 97/3/29 در دست اقدام دكتر بركتين
دكتر ثريا مسعودي 1393 بررسی ارتباط بین شاخص های کیفیت رژیم غذایی با شاخص های انتروپومتری در کودکان و  نوجوانان ایرانی 97/3/8 در دست اقدام دكتر كليشادي
دكتر مهدي هاديان 1391 بررسی اثر بخشی و ایمنی راپامایسین موضعی 1/0 % و 05/0 % در درمان آنژیوفیبروم صورت کودکان مبتلا به توبروس اسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) در سال 1397: یک مطالعه امکان سنجی (A feasibility study) 97/2/18 در دست اقدام دكتر ابطحي
دكتر اكرم كاهيد 1393 بررسی تاثیر قطرهBaby Care (سین بیوتیک حاویBifidobacteriumlactis) بر روی الگوی دفعی و مشکلات گوارشی شیرخواران 97/1/21 در دست اقدام دكتر پورميرزايي
دكتر سبا رمضاني 1393 بررسی علل انجام برونکوسکوپی فیبر اپتیک و عوارض ناشی از آن در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین ( ع ) در سال 94 و 95 97/1/21 در دست اقدام

دكتر كيوانفر

دكترم رئيسي

دكتر زهرا وطن خواه 1391 ارتباط عوامل پره ناتال و دوره شیرخواری با اختلال وزن 6-18سال 96/12/8 98/7/6 دكتر كليشادي
دكتر عارفه ادهم 1391 تعیین ارتباط عوامل پره ناتال و دوره شیر خواری با لیپید پروفایل 6 تا 18سالگی 96/12/8 99/2/15 دكتر كليشادي
دكتر مهديه مهرپور 1391 بررسی استفاده از روش های اینترونشنال در بستن نقص دیواره بین دهلیزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران 96/11/24 98/10/8 دكتر قادريان
دكتر شيوا باراني 1391 بررسی عملکرد بطنی در بیماران مبتلا به بیماری کیستیک فیبروزیس بدون درگیری ریوی شدید  بوسیله اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی (TDE)  و مقایسه آن با کودکان سالم 96/11/24 98/10/8 دكتر قادريان
دكتر سحر حسيني 1391 مقایسه ی میانگین  سطح ویتامین دی در بیماران مبتلا به کهیر مزمن مراجعه کننده به درمانگاه آلرژی بیمارستان الزهرا با گروه کنترل در سال ۹۶-۹۷ 96/11/24 در دست اقدام

دكتر مؤمن

دكتر اميني

دكتر وحيد منصوري 1391 بررسی عوامل موثر بر تمایل به تغییر وزن و انتخاب روش کاهش وزن در دانش آموزان ایرانی 96/11/10 98/7/8

دكتر كليشادي

دكتر خادميان

دكتر محمدحسين همت 1391 بررسی اپیدمیولوژیک حساسیت به داروهای ضد تشنج در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) در سالهای 93 تا 96 96/11/10 98/10/30

دكتر نصيري

دكتر قضاوي

دكتر يوسف اسماعيليان 1390 بررسی رابطه قند خون با مورتالیتی و مدت بستری در کودکان بستری شده در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام حسین (ع) 96/11/10 98/10/14

دكتر محسن رئيسي

دكتر هاشمي

دكتر محمد صانعيان   بررسی اثر ریشه هلیکوباکترپیلوری در درمان کودکان با فانکشنال دیس پپسی طی یک مرور سیستماتیک 96/10/26 در دست اقدام دكتر صانعيان
دكتر نفيسه صفيان   بررسی مقایسه‌ای سطح سرمی هورمون تحریک کننده تیروئید و هورمونهای تیروئیدی درنوزادان ترم  با و بدون آسفیکسی در مراکز آموزشی درمانی در سال 1397 96/10/26 در دست اقدام

دكتر قهساره اردستاني

دكتر صادق نيا

دكتر فاطمه زيابي 1391 بررسی بیومارکر اینترلوکین 18  ادراری و مقایسه آن با کراتینین در نوزادان آسفیکسی مبتلا به نارسایی کلیه در بیمارستان الزهرا (س) و شهید بهشتی در سال 1396-1397 96/10/26 99/2/15

دكتر بركتين

دكتر مهركش

دكتر بهاره پوركرمعلي 1391 بررسی نتایج درمانی تزریق داروی التپلاز داخل فضای پلور در درمان امپیم کودکان مبتلای  بستری شده در بیمارستان امام حسین(ع) در سالهای 96-93 96/10/3 در دست اقدام

دكتر م رئيسي

دكتر كرماني

دكتر اميرارسلان كركي 1391 تعیین توزیع فراوانی تجویز مهار کننده های پمپ پروتون و بلوکرهای H2  جهت پروفیلاکسی استرس اولسر در کودکان بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان امام حسین (ع) و مقایسه آن با دستورالعملهای موجود در سال 1396 96/10/3 99/5/11

دكتر كيوانفر

دكتر رئيسي

دكتر علي شهسواري   Association of Beverago Consumption with Alanine transaminase Leveis and Cardiometabolic Risk Factors in Children and Adolescents: The Caspian- V study 96/8/16 98/4/22

دكتر كليشادي

دكتر جاري

دكتر نيلوفر شريف احمديان   بررسی وضعیت هورمون رشد در کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیس مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان امام حسین(ع)  اصفهان در سال های 97-96 96/8/16 در دست اقدام

دكتر م رئيسي

دكتر هاشمي

دكتر محبوبه بهداروند   بررسی فراوانی نفروکلسینوزیس در افرادزیر18سال مبتلا به هیپرپلازی مادرزادی آدرنال مراجعه کننده به  کلینیک غددونفرولوژی کودکان استان اصفهان 96/8/16 در دست اقدام

دكتر مديحي

دكتر هاشمي

دكتر مستوفي زاده

دكتر رويا حسيني   بررسی میزان و علل مرگ و میر کود کان زیر 5 سال بستری شده در بیمارستان کود کان امام حسین (ع) اصفهان از سال 1391 تا 1396            96/6/14 98/6/10 دكتر مهركش
دكتر زهرا اديب مجلسي   بررسی فراوانی نسبی تظاهرات گوارشی در کودکان مبتلا به کاوازاکی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاهی اصفهان از سال 1391تا سال 1396 96/6/14 98/6/16 دكتر نصري
دكتر مجيد خدمتي   بررسی توزیع فراوانی ارگانیسم های ایجاد کننده عفونت شنت بطنی صفاقی و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در کودکان زیر 15 سال بستری در بیمارستان امام حسین اصفهان در طی سال های 1390-1396 96/5/24 99/2/20 دكتر مصطفوي
دكتر زينب عباسي 1390 بررسی عوارض بیوپسی کلیه در کودکان بستری شده در بیمارستان امام حسین(ع) از سال 1390 تا 1395 96/5/24 98/3/11 دكتر مهركش
دكتر مريم آقابزرگي 1389 میزان فراوانی زایمان های چندقلویی و پیامدهای نوزادی آن در بیمارستان های الزهرا(س) و شهیدبهشتی در سال 1395 96/5/24 در دست اقدام دكتر آرمانيان
دكتر انوشه طيبي 1390 بررسی الگوی عوارض جانبی گزارش شده داروها (ADRs) در کودکان بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) از سال 1395-1391 96/5/24 98/4/26 دكتر كرماني
دكتر نيلوفر صفاري راد 1390 بررسی و مقایسه توزیع فراوانی حساسیت به گلوتن در کودکان با تشنج مکرر و گروه کنترل 94/5/24 در دست اقدام

دكتر صانعيان

دكتر نصيري

دكتر مينا جوهري   بررسی مقایسه ای دقت سنسورهای ثبت دما در پنج مکان پوستی مختلف و مقایسه آن ها با دمای آگزیلاری در نوزادان تحت گرم  کننده تشعشعی درNICU بیمارستان الزهرا (س) و شهید بهشتی در سال 96 96/4/27 98/5/15 دكتر بركتين
دكتر سيما محمدي   بررسی فراوانی انواع مسمومیت ها در کودکان و پیامدهای کوتاه مدت آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) و نور از سال 92 تا 95 96/2/26 99/1/27 دكتر كرماني
دكتر مجيد ملك محمدي   بررسی فراوانی مسمومیت ها در کودکان و پیامدهای کوتاه مدت ان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) در سال 1396 96/1/29 99/1/27

دكتر كرماني

دكتر نصيري

دكتر سيد سبحان پورمسجدي   بررسي عوامل خطر در كودكان 2 تا 5 ساله با تأخير گفتار با علت نامشخص در شهر اصفهان 95/11/26 97/6/26 دكتر نصيري
دكتر مصطفي علامي 1392 مقايسه ميانگين ميزان پروفايل چربي در بندناف نوزادان نارس مبتلا به سندرم زجر تنفسي (RDS) و نوزادان غيرمبتلا در بيمارستان شهيد بهشتي در سال 1396 95/11/26 در دست اقدام دكتر بركتين
دكتر مسعود زارعي   بررسي عوامل تشديد كننده در اپي لپسي مقاوم به درمان كودكان 95/11/26 98/6/11 دكتر نصيري
دكتر مهديه سرخي نژاد   بررسي تغييرات الكتروليتي و هماتولوژيك در بيماران دريافت كننده IVIG در بيمارستان كودكان حضرت امام حسين(ع) در سال هاي 96-95 95/11/26 در دست اقدام

دكتر كرماني

دكتر مديحي

 دكتر زهرا باروتي   بررسي علل غير تروماتيك كاهش سطح هوشياري در كودكان زير 14 سال پذيرش شده در اورژانس بيمارستان ودكان حضرت امام حسين (ع) در سال هاي 95-94 95/11/19 98/3/11

دكتر كرماني

دكتر نصيري

دكتر بنفشه اكبريان 1390 بررسي علل كرن ايكتروس در بيماران مراجعه كننده به كلينيك نورولوژي كودكان 95/11/19 در دست اقدام

دكتر قضاوي

دكتر نصيري

دکتر مسعود ملکی

1394

بررسی و مقایسه میزان روی در نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی (RDS) و نوزادان غیر مبتلا در شهر اصفهان

95/10/14

96/7/24

دکتر برکتین

دکتر بدیعی

دکتر شمیم کیانی

1390

بررسی شناختی در بیماران با تشنجات مقاوم به درمان مراجعه کننده به کلینیک های نورولوژی کودکان در اصفهان

95/10/14

در دست اقدام

دکتر نصیری

دکتر مائده فرج الهی

1390

بررسی فراوانی نسبی موارد مثبت کشت خون، کشت ادرار و کشت مایع مغزی نخاعی در نوزادان بستری شده در NICU و بخش داخلی نوزادان بیمارستان الزهرا (س) طی 5 سال اخیر

95/10/14

97/7/2

دکتر آرمانیان

دکتر آرزو عتاری

1390

بررسی تاثیر مکمل ویتامین دی بر میزانIGF-1 در کودکان 5 تا10 سال مبتلا به کوتاهی قد ایدیوپاتیک مراجعه کننده به درمانگاه غدد بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان در سال 1395-1396

95/9/16

98/2/4

دکتر هاشمی دکتر مستوفی زاده

دکتر عطیه رشیدی

1390

بررسی فراوانی نفروپاتی دیابتی در کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت تیپ1مراجعه کننده به درمانگاه غدد اطفال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مطب فوق تخصص های غدداطفال شهراصفهان در سال 95-96

95/9/16

98/2/4

دکتر مستوفی زاده

دکتر هاشمی

دکتر آزاده رهنما

1390

بررسی و مقایسه شیوع واکنش های حساسیتی به کاربامازپین در فرم با شروع آهسته و سریع

95/9/16

97/6/26

دكتر جعفر نصيري

دكتر ناهيد مرادي

1392

تعیین تاثیر ویتامینE بر میزان سطح سرمی بیلی روبین در نوزادان نارس با سن جنینی 34 تا 37 هفته بستری در بیمارستان های الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان

95/8/11

در دست اقدام

دکتر برکتین

دکتر صادق نیا

دکتر سمانه چهرازی

1390

ارزیابی مصرف مکمل روی بر سطح سرمی روی در کودکان 2-8 ساله مراجعه کننده به کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

95/6/16

97/6/10

دکترپورمیرزایی

دکترکلیشادی

دکتر سعیدآقاابراهیمیان

1390

بررسی پیش اگهی در بیماران با گیلن باره بستری شده در بیماستان حضرت امام حسین از سال 90 تا 95

95/6/16

98/6/11

دكتر نصيري

دكتر قضاوي

دكتر رامين محمدي

1389

بررسی میزان فعالیت فیزیکی کودکان دختر و پسر ایرانی در سه گروه سنی 6 تا 10، 11 تا 14،و 15 تا 19 سال

95/4/22

97/2/15

دکتر کلیشادی

دکتر جاری

دكتر سودابه تيموري

1391

بررسی تاثیر پره بیوتیک ها بر انتروکولیت نکروزان, سپسیس و زردی در نوزادان پره ترم : یک مرورسیستماتیک و متاآنالیز

95/4/22

97/10/8

دکتر آرمانیان

دکتر بدیعی

دكتر صنم حريري

1389

Study of the association between green space use and mental health in children and adolescents

95/4/22

97/7/23

دکتر کلیشادی

دکتر پورمیرزایی

دكتر رامين شايان مقدم

1390

بررسی تاثیر مصرف مکمل‌های غذایی (روی، آهن، مس، سلنیوم، منگنز،ویتامین‌هایA  ،C ،D ،E ،K) بر روی میزان آن ها در ترکیب شیر مادر

95/4/22

98/4/22

دکترکلیشادی

دكتر آيدا فرماني

1389

مقایسه وضعیت تکامل نوزادان نارس متولد در بیمارستانهای الزهرا (س) و شهید بهشتی اصفهان در سال 1394در دو گروه استفاده از کانولای بینی با فلوی بالای هوای گرم و مرطوب    (HHHFNC) و استفاده از تهویه مکانیکی از راه بینی (NIMV) به عنوان درمان اولیهRDS 6 ماه بعد از تولد

95/4/22

در دست اقدام

دکتر یقینی

دکتر آرمانیان

دكتر علي شهسواري

1390

مرور نظام مند مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط بین چاقی و اضافه وزن با میزان بالای نمک دریافتی در کودکان

95/4/22

98/4/22

دکتر کلیشادی

دکتر جاری

دکتر فاطمه سهرابی

1388

بررسی میزان فراوانی نسبی عوارض نارسی در بین هزار نوزاد نارس کمتر از 1500 گرم

95/3/18

99/1/27

دکتر آرمانیان

دکتر برکتین

دكتر سيمين آبنيكي

1389

بررسی پیامدهای نورولوژیک در بیماران با ADEM بستری شده در بیمارستان حضرت امام حسین(ع)90تا94

95/2/21

97/3/7

دکتر نصیری

دكتر مهرداد گودرزي

1390

بررسي و مقایسه وضعيت تكامل در کودکان استفاده کننده از روروک با کودکاني که از روروک استفاده نمي كنند با استفاده از پرسشنامه ASQ در یک سالگي در شهر اصفهان

95/2/21

97/7/30

دکتر یقینی

دكتر حامد متولي پور

1389

مقايسه هزینه تست غربالگری انزیم G6PDهمه نوزادان تازه متولد شده با هزینه های درمانی  بیماران مبتلا به فاوویسم که با همولیز حاد دربیمارستان های امام حسین (ع)، امین، غرضی، شریعتی شهر اصفهان (مرکزاستان اصفهان)  بستری شدهدر سال 1393-1394

94/12/15

98/3/1

دكتر سعدي نژاد

دكتر بهزاد عباسي

1389

ارتباط بین استفاده از فضای سبز و فشار خون در کودکان و نوجوانان

94/11/6

96/12/21

دكتر كليشادي

دكتر رعناسادات صالح

1389

بررسی خصوصیات دموگرافیک و یافته های بالینی در مبتلایان به بیماری مادرزادی آدرنال از نوع کمبود 21- هیدروکسیلاز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ها و کلینیک های تخصصی شهر اصفهان از سال 72 تا 94

94/10/22

97/6/10

دكتر هاشمي پور

دكتر فاطمه مختاريان

1389

بررسی فراوانی مننژیت در شیر خواران 6 تا 18 ماهه با اولین تب تشنج و بدون علایم مطرح کننده مننژیت یا سپسیس، مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های حضرت  امام ‌حسین‌(ع) و امین

94/9/3

96/9/7

دكتر نصيري

دكتر مرجان روستا زاده 1387

بررسی فراوانی دیس لیپیدمی  در مبتلایان به دیابت تیپ 1 مراجعه کننده به درمانگاه های غدد اطفال وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مطب فوق تخصص های غدد اطفال شهر اصفهان

94/4/9 95/5/13

دكتر مستوفي زاده

دكتر هاشمي پور

دكتر مجيد وليان

1389

بررسی انواع علل و پیامد های نورولوژیک از نظر تشن، تکلم و حرکات درشت در بیماران با فلج مغزی مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی کودکان در سال 94

94/3/12

97/3/7

دكتر نصيري

دكتر شيرين محمدپور 1387

بررسی فاکتورهای خطر برای آسفیکسی در هنگام تولد در جامعه نوزادان متولد شده از سال 1392 تا 1394 در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

94/12/15 95/10/20 دكتر صادق نيا

دكتر سحر سالارنيا

1390

بررسی فراوانی رینیت آلرژیک در دانش آموزان 6 تا 7 ساله در شهر اصفهان -1394-93

93/10/30

97/8/28

دكتر مومن

دكتر حسن نسيمي

1388

بررسی یافته های بالینی ، عوارض و سیر بیماری در کودکان مبتلا به  هنوخ شوین لاین پورپورا بستري شده در بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان سال 1390-93

93/10/30

95/11/11

دكتر مومن

دكتر مهديه سادات موسوي راد 1388

بررسي فراوانی نسبی،اتیولوژی، میزان مورتالیتی، پروگنوز و عوامل موثر برسندرم ديسترس تنفسي(ADRS)در کودکان 1تا15ساله بستری شده در مرکز مراقبتهای ویژه کودکان(PICU) در بیمارستان امام حسین (ع) در سال های93-91

93/10/30 95/10/11

دكتر رئيسي

دكتر جاري

دكتر سارا شايق

1387

بررسي ارتباط سطح سرمی روی مادر با اختلال عملکرد آندوتلیوم جفت و وزن تولد نوزادان در شهر اصفهان در سال 1388

93/10/30

در دست اقدام

دكتر كليشادي

دكتر فاطمه مسلمي 1388

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیک،دموگرافیک و بالینی کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب(febrile convultion)مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا(س)، امین و امام حسین(ع) اصفهان از سال1388 تا1393

93/10/30 95/9/24 دكتر كرماني
دكتر سيدمجتبي موسوي 1388

بررسی فراوانی نسبی، تظاهرات بالینی-آزمایشگاهی عوارض بیماری کاوازاکی در کودکان بستری در بیمارستان‌های الزهرا (س) و امام حسین (ع) طی سال‌های 1393-1385

93/10/30 95/3/17

دكتر صبري

دكتر رحيمي

دكتر محمد سالكي

1388

مرور نظام مند اثر تغذیه مادر بر ترکیب شیرمادر

93/10/23

96/3/8

دكتر كليشادي

دكتر جاري

دكتر رضا خاني

1388

بررسی علائم بالینی و یافته های رادیولوژیک در کودکان زیر 18 سال با تشخیص کیست هیداتیک که در طی سالهای 2000 تا 2013 در بیمارستان های الزهرا (س) و امام حسین (ع)  اصفهان بستری شده اند - یک مطالعه گذشته نگر

93/7/29

96/2/20

دكتر مصطفوي

دكتر محمدحسن ايزديان

1387

بررسی فراوانی نسبی فقر آهن در کودکان 2 تا 6 ساله شهر اصفهان سال1393

93/6/11

96/6/11

دكتر سعدي نژاد

دكتر محمد چلداوي 1386

بررسی علایم وسیر بیماری در بیماران با گیلین باره بستری شده در بیماستان حضرت امام حسین از سال 90 تا 93

93/4/17 93/9/17 دكتر نصيري

دكتر مژده قيصري

1388

بررسي يك ساله استفاده از روشهاي غیر جراحی در بیماران مبتلا به کواکتاسیون آئورتمراجعه كننده به بيمارستان شهید چمران 1392-1393

93/2/1

96/2/26

دكتر قادريان

دكتر سعيده زارعي

1388

بررسي و مقايسه ي تأثيرروش آموزشی چهره به چهره وروش خود آموز در ارتقاء سطح آگاهي زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در مورد زردي نوزادي

93/1/26

96/3/20

دكتر جاري

دكتر زهرا زندي 1388

ارزیابی عملکرد بطنی در کودکان مبتلا به آسم متوسط تا شدید به وسیله اکوکاردیوگرافی داپلر بافتی (TDE)

93/7/29 96/2/19

دكتر رئيسي

دكتر مؤمن

دكتر احسان كازروني 1386

بررسي ارتباط سطح سرمی سلنیوم مادر بااختلال عملکرد آندوتلیوم جفت و وزن تولد نوزادان در شهر اصفهان در سال 1388

93/7/29 94/7/20

دكتر كليشادي

دكتر جاري

دكتر محمدرضا جانقربان

1388

بررسی فراوانی کمبود سرمی روی در کودکان2تا 6 سال شهر اصفهان سال1393

93/6/11

95/8/17

دكتر سعدي نژاد

دكتر مونا صدقيان

1387

بررسي يك ساله استفاده از روش هاي غیر جراحی در كودكان مبتلا به باز بودن مجراي شرياني مراجعه كننده به بيمارستان شهید چمران 1392-1393

93/1/26

95/8/16

دكتر قادريان

دكتر معين بيغميان

1388

بررسی توزیع فراوانی سروتایپ های شیگلا والگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آن ها در نمونه هاي مدفوع کودکان زیر18 سال استخراج شده ازآزمايشگاه ههاي منتخب شهر اصفهان از سال1388 تا  1393

93/4/17

95/7/23

دكتر مصطفوي

دكتر مريم وكيل 1387

مرور نظام مند بررسي تأثير عوامل محيطي بر قد كودكان و نوجوانان

92/12/13 96/12/21 دكتر كليشادي
دكتر پرستو ياوري 1387

بررسی ارتباط سطح مس با شیوع کمبود ویتامین D در نمونه منتخب کودکان و نوجوانان ایرانی

92/12/13 94/10/21

دكتر شمس

دكتر كليشادي

دكتر زهرا غفارزاده

1388

بررسی فراوانی پروتئینوری بدون علامت در کودکان اصفهان سال93

92/11/15

95/7/19

دكتر جاري

دكتر مريم ناظميان 1386

بررسی ارتباط سطح منیزیم با شیوع کمبود ویتامین D در نمونه منتخب کودکان و نوجوانان ایرانی

92/9/13 در دست اقدام دكتر كليشادي

دكتر محسن قرباني

1387

بررسي اسکن رادیوایزوتوپ و سونوگرافی در تشخیص ریفلاکس معده به مری در اطفال2 تا 13 سال دارای علایم تنفسی مشکوک به ابتلا به ریفلاکس ، مراجعه کننده به مطب پزشک در شهراصفهان در سال 90-91

92/9/13

95/5/2

دكتر صانعيان

دكتر پيمان رومي زاده

1387

بررسی فراوانی بیماری مزمن کلیوی در کودکان ایرانی

92/12/13

95/2/27

دکتر قیصری

دكتر نسرين صابري

1386

بررسی ارتباط سطح جیوه با شیوع  سندرم متابولیک در نمونه منتخب کودکان و نوجوانان ایرانی

92/12/13

94/7/26

دكتر جاري

دكتر كليشادي

دكتر پريسا نصراصفهاني

1387

بررسی عوارض سدیم والپروات در کودکان 2-12 ساله مبتلا به صرع (مراجعه کننده به کلینیک ویژه نورولوژی کودکان)

92/11/15

94/10/26

دكتر يقيني

دكتر سيدعلي         مدرس صادقي

1387

بررسی علایم نورولوژیک در  بیماران با فلج مغزی وسابقه تولد نارس در  بیماران مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی کودکان

92/8/27

1394

دكتر نصيري

دكتر فهيمه جمشيدي 1386

بررسی ارتباط برخی از املاح رژیم غذایی مادران باردار بر فشار خون کودکان و نوجوانان

92/5/15 94/1/24 دكتر كليشادي

دكتر راضيه رئيسي

1385

بررسی ارتباط بین طول مدت تغذیه با شیر مادر و شیوع سندروم متابولیک. مرور منظم و متاآنالیز

92/5/15

94/7/26

دکتر کلیشادی

دكتر الناز افشاري

1385

بررسی ارتباط سطح روی با شیوع کمبود ویتامین D  در نمونه منتخب کودکان و نوجوانان ایرانی

92/12/13

93/7/26

دكتر شمس

 دكتر كليشادي

دكتر اكبر آميري

1385

بررسي شيوع آسم در نوجوانان 15-12 ساله و ارتباط آن با آلودگي هوا در مدارس راهنمائي اصفهان در سال 1392-1391

1392

93/5/15

دكتر مدرسي

دكتر كليشادي

دكتر اكرم آميري

1385

بررسي شيوع آسم در نوجوانان 15-12 ساله و ارتباط آن با آلودگي هوا در مدارس راهنمائي اصفهان در سال 1392-1391

1392

93/5/15

دكتر مدرسي

دكتر كليشادي

دكتر آرمان انصاري

1385

مطالعه مرور منظم در رابطه با زمان افزایش هورمونهای تیروئیدی در نوزادان نارس

92/12/13

93/4/1

دكتر هاشمي پور

دكتر راضيه سليماني

1385

میانگین طول مدت بستری نوزادان نارس کمتر از 2500 گرم در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در طی سال های 1389 تا 1390 و میزان بستری مجدد آنها

91/5/31

94/5/10

دکتر آرمانیان

دكتر زينب جعفري 1387

تعيين تأثير نرم افزار آموزشي LFI در بهبود مهارت هاي شناخت چهره بيماران مبتلا به اوتيسم شهر اصفهان

91/10/19 1394 دكتر مصطفي نجفي
دكتر مريم صفاري 1386

بررسي اعتبار و پايايي پرسشنامه ي اختلال خواب در كودكان(SDSC)در جامعه ايراني

91/10/19 93/5/22 دكتر صانعيان
دكتر شهرزاد عقيلي 1385

بررسی ارتباط سطح منیزیوم با شیوع  سندرم متابولیک در نمونه منتخب کودکان و نوجوانانایرانی

91/10/19 92/7/22 دكتر كليشادي
دكتر ريحانه وليان 1386

بررسي موتاسيون هاي تالاسمي بتا و آلفا بر اساس ميزان اندكس هاي گلبول هاي قرمز در افراد مشكوك نهايي در برنامه غربالگري تالاسمي ارجاع شده به مركز تشخيص ژنتيك در اصفهان طي سالهاي 89 الي90

91/9/21 در دست اقدام دكتر معافي

دكتر احمدرضا عسگريه يزدي

1383

بررسی ارتباط سطح کادمیوم با شیوع سندرم متابولیک در نمونه منتخب کودکان و نوجوانان ایرانی

91/8/16

91/12/6

دکتر کلیشادی

دكتر راضيه نجفي 1385

بررسی مقایسه ای پروفایل چربی بند ناف نوزادان ترم ، پره ترم و Late preterm

90/11/18 93/7/26

دكتر كليشادي

دكتر قائمي

دكتر حنانه نجفي ثاني 1385

بررسی میانگین سطح سرمی انسولین در کودکان و نوجوانان دارای چاقی عمومی و چاقی شکمی در مقایسه با گروه شاهد دارای وزن طبیعی و دیس لیپدمی

90/11/18 94/2/4 دكتر كليشادي
دكتر شهلا عشوري 1386

مرور نظام مند مطالعات انجام گرفته بر ارتباط مصرف نمک و فشار خون در کودکان

90/10/6 95/4/5

دكتر كليشادي

دكتر قيصري

دكتر افسانه رشتي 1383

بررسی ارتباط بین اختلالات خواب و عملکرد تحصیلی در نوجوانان 15-12 ساله مشغول به تحصیل در مقطع راهنمائی در سال تحصیلی 91-90 در اصفهان

90/10/6 1394

دكتر فقيهي نيا

دكتر مدرسي

دكتر سيده مهناز ميربد 1386

بررسی مقیاسهای حجم کم شیر به مدت طولانی و روش افزایش معمول شیر در بروز انتروکولیت در نوزادان VLBW

90/5/11 1392 دكتر آرمانيان

دكتر سميرا كاظمي پور

1387

بررسی مقیاس های حجم کم شیر به مدت طولانی و روش افزایش معمول شیر در بروز انتروکولیت در نوزادان VLBW

90/5/11

1391

دکتر آرمانیان

دكتر عادله خطيبي 1388

بررسی ارتباط بین برونشیولیت در کودکی و آسم در نوجوانی

90/3/31 1393

دكتر مدرسي

دكتر فقيهي نيا

دكتر امين ضيايي 1384

بررسی تغییرات اندازه سنگ در سونوگرافی پس از مصرف محلول منیزیوم کلرید و پتاسیم سیترات در کودکان مبتلا به سنگ ادراری

90/2/20 1393

دكتر قيصري

دكتر مريخي

دكتر سارا مظفري

1384

بررسی کیفیت زندگی (Health related quality of life ) در کودکان مبتلا به (FSGS ) Focal segmental glomerulosclerosis

90/2/20

1391

دکتر قیصری

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir