پایان نامه های کارورزان گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/25-10:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
4 یوسف براتی 1392 بررسی اپیدمیولوژیک و دموگرافیک کندگی شبکیه در بیمارستان فیض اصفهان بین سالهای 1395 -1390 دکتر فرزان کیان ارثی 96/12/10
3 شایان صالحی 1392 بررسی اپیدمیولوژیک اعمال  جراحی گلوکوم درمرکزآموزشی درمانی فیض در سال  1395-1391 دکتر علی صالحی 96/12/10
2 آرش رستمی 1391 بررسی مقایسه استفاده آسفرال و هیدروکسی آپاتیت در موارد  Eviseration انجام شده در سالهای 1390-1395 در بیمارستان فیض دکتر علی صالحی 96/10/7
1 محمد امین قنبری 1391 بررسی دموگرافیک نوریت اپتیک  در بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان فیض اصفهان از سال 1395 -1391 دکتر حشمت اله قنبری 96/10/27

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir