پایان نامه های کارورزان گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 استاد راهنما نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی موضوع پایان نامه
دکتر فرزان کیان ارثی یوسف براتی پزشکی عمومی بررسی اپیدمیولوژیک و دموگرافیک کندگی شبکیه در بیمارستان فیض اصفهان بین سالهای 1395 -1390
دکتر علی صالحی شایان صالحی پزشکی عمومی بررسی اپیدمیولوژیک اعمال  جراحی گلوکوم درمرکزآموزشی درمانی فیض در سال  1395-1391
دکتر علی صالحی آرش رستمی پزشکی عمومی بررسی مقایسه استفاده آسفرال و هیدروکسی آپاتیت در موارد  Eviseration انجام شده در سالهای 1390-1395 در بیمارستان فیض
دکتر حشمت اله قنبری محمد امین قنبری پزشکی عمومی بررسی دموگرافیک نوریت اپتیک  در بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان فیض اصفهان از سال 1395 -1391

دکتر علیرضا زندی  

دکتر محمد علی ابطحی

دکتر سید علی امامی کارورز اثر عمل بلفاروپلاستی بر  Cornea  wave front

دکتر محمد علی ابطحی

دکتر علیرضا دهقانی

دکتر فرهاد محمودی کارورز بررسی علل کاهش دید در بیماران MS
 دکتر حسن رزمجو دکتر شیرین فخری زاده کارورز
بررسی مقایسه ای ضخامت قرنیه با روشهای  ارب اسکن و پنتاکم و سونوگرافی در بیماران کاندید عمل PRK
 دکتر علیرضا دهقانی ثمین نبوی منش کارورز اندوفتالمیت ناشی از ترومای نافذ چشم در اطفال زیر 18 سال

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir