پایان نامه های کارورزان گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/11-10:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 استاد راهنما نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی موضوع پایان نامه

دکتر علیرضا زندی  

دکتر محمد علی ابطحی

دکتر سید علی امامی کارورز اثر عمل بلفاروپلاستی بر  Cornea  wave front

دکتر محمد علی ابطحی

دکتر علیرضا دهقانی

دکتر فرهاد محمودی کارورز بررسی علل کاهش دید در بیماران MS
 دکتر حسن رزمجو دکتر شیرین فخری زاده کارورز
بررسی مقایسه ای ضخامت قرنیه با روشهای  ارب اسکن و پنتاکم و سونوگرافی در بیماران کاندید عمل PRK
 دکتر علیرضا دهقانی ثمین نبوی منش کارورز اندوفتالمیت ناشی از ترومای نافذ چشم در اطفال زیر 18 سال

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir