پایان نامه های کارورزان گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-5:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
    پایان نامه های تصویب شده سال 1398    
8 فاطمه سپه وند بررسی نتایج بیومکانیک قرنیه در بیماران مشکوک به کراتوکونوس  آقای دکتر علیرضا پیمان 98/8/23
7 فاطمه دهقان بررسی پی سی آر مایع زلالیه در یونیت های یک طرفه در اصفهان  خانم دکتر افسانه نادری و مشاوره  آقای دکتر فرزان کیان ارثی 98/7/11
6 آفاق اکرام نیا بررسی شروع اثر لوزارتان سیستمیک بر روی فشار داخل چشم در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون سیستمیک در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی فیض در سال 99-98    آقای دکترعلی صالحی و استاد مشاور خانم دکتر افسانه نادری 98/7/11
5 متین ایرج پور بررسی اثرات طولانی مدت Cross linking دردرمان PMD در بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان فیض اصفهان در سال 1398 دکتر علیرضا پیمان 98/6/7
4 سجاد باغشاهی   بررسی گانگلیون سل لایر در بچه های آمبلیوپی یک طرفه در بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان فیض اصفهان در سال 1398   دکتر افسانه نادری و  دکتر علیرضا دهقانی و مشاوره دکتر محمدرضا پیمان  98/2/30
3 حمیدرضا کیان ارثی  تظاهرات بالینی در بیماران مبتلا به فوکس یوئیتیک مراجعه کننده به کلینیک بیماریهای التهابی بیمارستان فیض اصفهان بین سالهای 1378 لغایت 1398  دکتر فرزان کیان ارثی 98/2/19
2  نباء الزبیدی  بررسی میانگین ضخامت لایه ی فیبرهای عصبی و لایه ی سلول های گانگلیونی رتین در بیماران دارای MRI غیرطبیعی با یافته های مشابه مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی کاشانی اصفهان در سال 1398  دکتر علیرضا دهقانی و  دکتر وحید شایگان نژاد  98/2/5
1 نیلوفر ستاری بررسی  نتایج  CXL در بیماری PMD  دکتر علیرضا پیمان 98/2/5
    پایان نامه های تصویب شده سال 1397    
2 سارا غفاری   بررسی اثر سیگار بر روی پارامترهایpachymetery  و Specular microscopy قرنیه ،یک مرور سیستماتیک و متا آنالیز     دکتر حسن رزمجو  و خانم محبوبه گنجی 97/6/31
1 آرش رستمی بررسی مقایسه استفاده آسفرال و هیدروکسی آپاتیت در موارد  Eviseration انجام شده در سالهای 1390-1395 در بیمارستان فیض دکتر علی صالحی 97/3/3
    پایان نامه های تصویب شده سال 1396    
3 یوسف براتی بررسی اپیدمیولوژیک و دموگرافیک کندگی شبکیه در بیمارستان فیض اصفهان بین سالهای 1395 -1390 دکتر فرزان کیان ارثی 96/12/10
2 شایان صالحی بررسی اپیدمیولوژیک اعمال  جراحی گلوکوم درمرکزآموزشی درمانی فیض در سال  1395-1391 دکتر علی صالحی 96/12/10
1 محمد امین قنبری بررسی دموگرافیک نوریت اپتیک  در بیماران مراجعه کننده به  بیمارستان فیض اصفهان از سال 1395 -1391 دکتر حشمت اله قنبری 96/10/27

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir