پایان نامه های کارورزان گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/27-9:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
سیده پگاه جعفری                      بررسی رابطه سطح انزیم گلوکز شش فسفات دهیدروژناز به روش اسپکتروفوتومتری با بیماری ویتیلیگو   دکتر فریبا ایرجی                                     
سمیه دواشی         
  1. مقایسه بهبودی مبتلایان به ویتیلیگوی غیر سگمنتال  در درمان با پووا  تراپی موضعی  به تنهائی، پووا  تراپی موضعی به همراه ویتامینD خوراکی ، پووا  تراپی موضعی  به همراه ویتامین D خوراکی و ویتامین B خوراکی
  دکتر فریبا ایرجی/ دکتر محمد علی نیلفروش زاده 
محمد ابطحي فهلياني    
  1. مقايسه توزيع فراواني انواع آلوپسي در بيماران مبتلا به BCC با افراد سالم
  دکترفاطمه مختاري، دکتر گيتا فقيهي

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir