پایان نامه های کارورزان گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-13:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 استاد راهنما نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی موضوع پایان نامه
دکتر نسترن ایزدی مود      
دکتر فرزاد قشلاقی      

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir