پایان نامه های کارورزان گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/10/18-9:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع پایان نامه    رده تحقیقاتی

دكتر فرزاد قشلاقي

دكتر حميد افشار 

بررسی فراوانی نسبی طیف اختلالات دو قطبی در بیماران اقدام کننده خودکشی در بخش مسمومین بیمارستان نور اصفهان در تابستان 1385 دكتري عمومي گروه پزشكي 

دکتر نسترن ایزدی مود

دکتر غلامرضا معصومی
 تعیین و مقایسه فاکتورهای دموگرافيك، طول مدت بستری، هزینه بستری و علت مرگ با توجه به نتایج پزشکی قانونی در بيماران مسموم با آمفتامین ها و مواد مخدر از اول مهر ماه 1388 تا اول فذوردین 1389 در بخش مسمومین بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) در شهرستان اصفهان و مرکز پزشکی قانونی اصفهان دكتري عمومي گروه پزشكي 

دکتر نسترن ایزدی مود

دکتر احمد یراقی
بررسی مقايسه ای فاكتورهاي احتمالی خطر برای نیازبه لوله گذاری تراشه درمسمومین با سم ارگانوفسفره مراجعه کننده به بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) در شهرستان اصفهان از تاریخ مهر ماه 88 تا مهر ماه 89   دكتري عمومي گروه پزشكي 

دکتر فرزاد قشلاقی

دکتر نسترن ایزدی مود

بررسي اثر دوزهاي مختلف فنتانيل بر كنترل آژيتاسيون ناشي از سندروم حاد محروميت از مواد مخدر بدنبال مصرف نابجاي نالتروكسان   دكتري عمومي گروه پزشكي 

دکتر نسترن ایزدی مود

دکتر فرزاد قشلاقی

مسمومیت با داروهای جدید ضد تشنج  جدید: یافته های بالینی و ارتباط آن با پیایند 

 دكتري عمومي گروه پزشكي 
 

دکتر فرزاد قشلاقی

دکتر نسترن ایزدی مود

بررسي تغييرات سديم سرم در مسموميت با ضد افسردگي سه حلقه اي و ارتباط آن با تغييرات الكترو كارديوگرام و

PH خون و شدت مسموميت 

دكتري عمومي گروه پزشكي 

دکتر فرزاد قشلاقی

دکتر نسترن ایزدی مود
برربررسی فعالیت آنزیم پسودو کولین استراز در بیماران مسموم با سم ارگانوفسفره،مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان نور شهرستان اصفهان و بیمارستان امام شهرستان ساری در استان مازندران از ابتدای خرداد سال 88 تا انتهای اردیبهشت سال 89 و ارتباط آن با علائم بالینی و پیایند دكتري عمومي گروه پزشكي

دکتر نسترن ایزدی مود

دکتر احمد یراقی
بررسی مقایسه ای پارامترهای گاز خون شریانی بدو ورود در مسمومیت توام داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای و بنزودیازپین ها با مسمومیت به تنهائی و ارتباط آن با پیامد بیماران دكتري عمومي گروه پزشكي

دكترنسترن ايزدي مود

دكترفرزاد قشلاقي 

بررسي مقایسه ای تاثیر میدازولام وریدی و ویتامین ث بر کنترل بی قراری ناشی از استفاده از نالتروکسان در معتادان به مواد مخدر دكتري عمومي گروه پزشكي

دكترفرزاد قشلاقي 

دكترنسترن ايزدي مود
بررسی خطر خودکشی در خویشاوندان در جه اول اقدام کنندگان به خودکشی در بیماران با مسمومیت عمدی مراجعه کننده به بیمارستان خورشید در سال 1388 در مقایسه با گروه شاهد دكتري عمومي گروه پزشكي

دكترفرزاد قشلاقي 

بررسی مقایسه ای علائم کلینیکی مسمومیت با پایروتروئیدها و مهار کننده های کولین استراز در بیماران مسموم مراجعه کننده به مرکز پزشکی نور اصفهان از مهر ماه 1386 تا مهر ماه 1387 دكتري عمومي گروه پزشكي

دكتر فرزاد  قشلاقي

دكتر احمد يراقي

بررسی  عوامل پیش گویی کننده  عقرب  گزیدگی  شدید  در بدو ورود  در بیماران  مراجعه کننده  به بخش مسمومین  بیمارستان " نور"  و  "خور"  استان  اصفهان طی سالهای 86- 88

دكتري عمومي گروه پزشكي

دكتر فرزاد  قشلاقي 

دكترنسترن ايزدي مود
بررسی توزیع فراوانی شدت کراتین فسفوکیناز در بیماران کومائی ناشی از مسمومیت و تعیین ارتباط آن با مسمومیت با معیار PSS در بخش مسمومیت بیمارستان نور و علی اصغر اصفهان در سال 85-86 دكتري عمومي گروه پزشكي

دكتر فرزاد  قشلاقي

بررسی توزیع فراوانی عوامل زمینه ساز مسمومیت‌های عمدی (خودکشی) در سالمندان در بخش مسمومین بیمارستان نور اصفهان

دكتري عمومي گروه پزشكي

دكترفرزاد قشلاقي 

بررسی ارتباط بین توزیع فراوانی علائم قلبی عروقی در مسمومیت با ارگانوفسفره در بدو ورود به مرکز نور با سایر علائم مسمومیت و پروگنوز بیمار دكتري عمومي گروه پزشكي

دكتر غلامرضا معصومي

 

بررسي شاخص هاي دموگرافيك ، علايم باليني و پي آيند در مسموميت با متانول در مراجعين به بخش مسمومين بيمارستان نور در سال 1378 تا 1387

دكتري عمومي گروه پزشكي
     
     
     
     
     
     

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir