پایان نامه های کارورزان گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/11-8:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

نام استاد موضوع پایان نامه نام اينترن تاريخ
دکتر محسن میرحمدصادقی بررسی میزان کاربردی بودن عکس قفسه صدری (chest- X Ray ) در تشخیص عوارض آتلکتازی پلورال افیوژن ، نوموتوراکس ، و تامپوناد بعد از جراحی قلب باز محمد علی حقیقت پناه 99/11/16
دکتر مهرداد ادیب بررسی فراوانی عود موضعی یکساله در بیماران مبتلا به سرطان سلول‌های قاعده‌ای با درگیری حاشیه ای که در سال های 1397 و 1398 در بیمارستان الزهرا اصفهان تحت عمل جراحی قرار گرفتند وجیهه هاشمی 99/10/8

دکتر حمید طالب زاده

دکتر محمد اسلامیان

بررسی ارتباط علایم ،نشانه ها و یافته های آزمایشگاهی با یافته های پاتولوژی در بیماران باردار تحت عمل آپاندکتومی بر اساس زمان باداری در بیمارستان الزهر و امین سال 99-95 امیرحسیم فصاحت 99/9/24
دکتر مسعود صیادی برسی ارتباط تجویز ursodexycholicacid (ارسوبیل) با پیشگیری از تشکیل سنگ صفراوی بعد از عمل جراحی چاقی نازنین سنجری 99/9/17
دکتر مرتضی شاه بندری تعیین و مقایسه نتایج یکساله فیستول شریانی وریدی رادیوسفالیک انتهای ورید به پهلوی شریان همراه با بستن دیستال ورید بر بیماران ESRD ارجاع شده توسط نفرولوژیست جهت تعبیه اکسس دیالیز دایم در بیمارستان امین و سینا 1400 -1399 امیر حسین علامه 99/8/27
دكتر مسعود صيادي بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيك با ميزان كاهش وزن و فاكتور هاي تغذيه اي بعد از عمل در جراحي امگا باي پس سال 1398 و 1399 شهر اصفهان عاطفه صالحي 99/5/24

دكتر رضا اشراقي

دكتر معصومه صفايي

بررسي نتايج درمان روش محافظه كارانه و روش جرحي در درمان يبماران مبتلا به تروماي طحال در مركز  آموزشي درماني شهر اصفهان سينا شمسي 99/4/31
دكتر حميد طالب زاده اضطراب و كيفيت زندگي افراد مبتلا به كانسر ريه كانديد جراحي در سال 1399 عاطفه ابراهيم زاده 98/12/19
دكتر مسعود صيادي بررسي ميزان گرايش مصرف الكل ،سيگار و قليان بعد از جراحي چاقي   نگين قاسمي 98/11/21
دكتر مهدي راستي بررسي فراواني نسبي اختلال توبروس پستان در مراجعه كنندگان جهت breast implantation طي 9 سال منتهي به پايان سال 98 سينا راستي 98/11/7
دكتر مهدي راستي بررسي نتايج درماني جراحي پستان توبروس با كمك پروتز در بيماران مراجعه كننده به بخش خصوصي جراحي پلاستيك   فاطمه بهشادنيا 98/11/7
دكترمحسن ميرمحمدصادقي بررسي ارتباط بين گروههاي خوني با بيماري هاي عروق كرونر در بيماران تحت عمل coronery artery bypass graft از سال 95-98 حميرد رضا احمدي 98/9/25
دكتر رضا اشراقي بررسي فراواني نسبي بدخيمي پستان در جراحي هاي پاپيلوماي داخل مجرايي در زنان مراجعه كننده به مراكز منتخب در سالهاي 99-95 كيان دولتشاهي 98/9/11
دكتر مهرداد حسين پور بررسي عوامل خطر در ايجاد تنگي مجراي ادراري در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين محمدرضا ملاعباسي 98/9/4
دكتر اميرميرمحمدصادقي بررسي ميزان موفقيت تخليه وريدي بدون استفاده از وكيوم در عمل هاي جراحي نقص ديواره بين دهليزي به روش كم تهاجمي در بيمارستان چمران معين سالكي 98/5/7
دكتر محسن محموديه مقايسه عملكرد جايگذاري چست تيوب در ميدلاين و انتريور آگزيلاري پس از عمل جراحي كرونري آرتري باي پس گرافت در پيشگيري از بروز فلورال افيوژن اميرحسين اخوان 98/4/3
دكتر محمود سعيدي بررسي نتايج و عوارض درمان به روش جراحي در بيماران مبتلا به دايسكشن آئورت تايپ A مراجعه كننده به بيمارستان چمران از سال 82 تا 97 ميلاد سعيدي 98/1/26
دكتر بهنام صانعي بررسي out come بيماراني كه از سال 1390 تا سال 95 در بيمارستان الزهرا تحت عمل جراحي whiple قرار گرفتند ابوالفضل اسماعيلي 98/1/26

دكتر حميد طالب زاده

دكتر معصومه صفايي

بررسي مقايسه اي نتايج حاصل از معيار alvarado با معيار acute inflamatoty respense در تشخيص اپانديسيت حاد با نتايج پاتولوژي محمدسهيل معيني 97/11/15
دكتر عباس ساروخاني بررسي ويژگي ها و علايم راه هاي تشخيص و عوارض عمل در بيماران مبتلا به تومور جسم كاروتيد مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا رژين چگيني 97/10/17
دكتر محسن ميرمحمدصادقي بررسي شيوع عوارض حين و بعد از استرنوتومي مجدد در بيماران تحت عمل جراحي قلب در بين سالهاي 97-90 سينا   پرنيان ميرمحمدصادقي 97/9/19

آقاي دكتر اشراقي

خانم دكتر صفايي
بررسي نتايج درماني ليزر هموروئيدوپلاستي در بيماران مبتلا به هموروئيد مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا و كلينيك ميلاد مهدي مخملي 97/8/28

دكتر معصومه صفايي

دكتر رضا اشراقي

بررسي مقايسه اي اثر بخشي افزودن زينك وازلين و ديلاتاسيون با انگشت به درمان ريج آنال فيشر در مقايسه با درمان هاي رايح آنال فيشر سعيده كاكاوند 97/5/29

دكتر معصومه صفايي

دكتر رضا اشراقي

بررسي اپيدميولوژيك مصدومين حوادث ناشي از محيط كار مراجعه كننده به بيمارستان هاي كاشاني و الزهرا محمد سميعيان 97/5/29
دكتر حسين پور بررسي مقايسه اي فراواني نتايج دو روش جراحي تك مرحله اي دو حامل ترانس آنال پوسترو  در درمان كودكان مبتلا به هيرشپرونگ در اصفهان مهرداد مصطفوي 97/4/25
دكتر كلاهدوزان بررسي و مقايسه تاثير فاكتور هاي زيست محيطي در بيماران مبتلا به مزوتليوماي بدخيم با گروه شاهد ياسر نادريان 97/4/4

دكتر ابدالي

دكتر عمراني فرد

بررسي شيوع انواع كرانيوسينوستوز در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا ساميه مهدي پور 97/2/10
دكتر محمودعمراني فرد بررسي فراواني رضايتمندي پزشكان و بيماران از نتيجه درمان ضايعات دورسال بيني با استفاده از روش reduction rhinoplasty از همان برش و كم شدن وسعت سطح اسكار وريد بيني ندازارع 96/12/14
دكتر محمدرضا عسگرزاده مقايسه اسكار كولومولار در بيماران تحت عمل جراحي رينوپلاستي باز به روش انسيزيون عرضي و V معكوس در بيماران الزهرا و موسي كاظم خانم جوانمرد 96/12/14

دكتر معصومه صفايي

دكتر رضا اشراقي

عوامل پيشگويي كننده حوادث رانندگي منجر به مرگ در بيمارستان هاي الزهرا و كاشاني رضوان عبدالعظيمي 96/12/14

دكتر معصومه صفايي

دكتر رضا اشراقي

بررسي عوامل پيشگويي كننده عفونت پرموكت (كاتتر دايمي و ريدي) در بيماران همودياليزي ميلاد بني مسني 96/11/16
دكتر محسن كلاهدوزان بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرشنامه كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به هايپرپاراتيروئيدي اوليه (PHPQOL ) سمانه ولي پور، رويا اكبري 96/10/18
دكتر مسعود صيادي مقايسه فراواني عود هليكوباكتر پيلوري در بيماران تحت سه نوع عمل گاستريك باي پس و گروه كنترل در مراجعين به بيمارستان هاي كاشاني و الزهرا ياسمن حيدري 96/10/18
دكتر مسعود صيادي بررسي ميزان تاثير گذاري پوشيدن دستكش نخي زير دستكش لاتكس در جلوگيري و كاهش درماتيت دست كاركنان اتاق عمل امين آصفي 96/11/16
دكتر معصومه صفايي بررسي اپيدميولوژيك جراحي ها در بيماران سوانح ترافيكي مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني اصفهان سال 96 اشكان صالحي 96/9/13
دكتر مهران شاه زماني بررسي فراواني نسبي سنگ كليه در بيماران كرونري قلب بيمارستان هاي اصفهان و مقايسه آن با شيوع سنگ كليه در جمعيت كل كشور نيايش هادي 96/8/29
دكتر عليرضا حسيني مقايسه بروز چسبندگي روده در رت هايي كه به آنها فعال كننده پلاسمنيوژن (استرپكتوكيناز) داده شد و گروه كنترل سيمار اخوان 96/8/29
دكتر محمود سعيدي مقايسه فراواني پريكاديال افيوژن و تامپوناد پس از عمل جراحي قلب با و بدون ساكشن chest tube در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان چمران زهرا اسحاقيان 96/7/3
دكتر محمود سعيدي مقايسه عملكرد پلورال افيوژن به جاي chest tube در abtivior axillaty ,mid line  پس از عمل جراحي couronery artery bypass در مراجعين به بيمارستان چمران نجمه رنجبر 95/12/2
دكتر مرتضي شاه بندري بررسي علل بستري مجدد يبماران كه به علت ايسكمي اندام تحتاني تحت عمل آمپوتاسيون قرار گرفته اند در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آموزشي كياناپارسامتين 96/3/8
دكتر مسعود صيادي مقايسه ميانگين سطح ادراري اگزالات پس از عمل هاي جراحي sleeve gastrectomy و باي پس امكا loop gastric , ROUX eny gastric by pass در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا و كاشاني فلور نظري 96/4/19
مسعود صيادي بررسي ارتباط ريشه كني هليكوباكتر پيلوري و شاخص توده بدني در مراجعه كنندگان به درمانگاه جراحي و گوارش حسين بهرامي 96/4/19
دكترز بهروز كليدري بررسي مقايسه اي تاثير فيكسيشن مش با tucker , vicryl suture   و عدم فيكسيشن مش بر درد مزمن و كيفيت در جراحي لاپاراسكوپيك ترميم فتق اينگوئينال به روش TAPP سارا آقايي 96/5/16
دكتر اميرميرمحمدصادقي Comparative assessment of electromagnetic fields of mobile phone cardiac rhythm disordes in postoperative patients with aortic replacement محمدرضا جرقويه 96/5/16
دكتر محمود سعيدي مقايسه فراواني پريكاديال افيوژن و تامپوناد پس از عمل جراحي قلب با و بدون ساكشن chest tube در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان چمران زهرا  اسحاقيان 96/7/3
دكتر كلاهدوزان بررسي بروز فيستول صفراوي بدنبال عمل كيست هيداتيد و عوامل مرتبط با آن طي سالهاي 95-80 در بيماران محمد ابويي اينترن
دكتر مسعود صيادي بررسي مقايسه اي نتايج تعبيه تيوب گاستركتومي به روش جديد لاپارسكوپيك و روش باز در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني افشين بيغميان 95/9/20
دكتر ابدالي بررسي توضيح فارواني اختلالات آناتوميك و پاراكلينيك بيماران velocardiofacial syndrome مراجعه كننده به مركز تحقيقات ناهنجاري هاي مادرزادي جمجمه صورت و شكاف كام آرمين سوراني 96/2/28
دكتر كلاهدوزان ارتقاء دهي و يادگيري كارآموزي بخش جراحي عمومي با بكارگيري روش تدريس مبتني بر مورد و كلاس وارونه در دانشگاه علوم پزشكي آروين رستمي 95/8/3
دكتر محسن ميرمحمدصادقي بررسي مقايسه اي عوارض پس از عمل بين د و روش باي پس قلبي ريوي conventional , miniaturized در بيماران تحت باي پس عروق كرونر

مهسا مطيعيان

ساناز عموشاهي
95/5/26
كتر محسن ميرمحمدصادقي تعيين شيوع عوارض جراحي آنوريسم آئورت صعودي در اصفهان طي سالهاي

ميترا نوربخش

هدي همايوني
95/5/26
دكتر كلاهدوزان بررسي ارتباط راديوگرافي هاي  دنداني با سرطان تيروئيد در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي آموشي مهسا قارزي 95/4/28
دكتراميرميرمحمدصادقي بررسي مقاسه اي تاثير كونتاپين و آلپرازولام بر بيماران مبتلا به  كم خوابي  بعد از عمل جراحي باي پس عروق كرونر ايمان نريماني 95/4/28
دكتر عمراني فرد مقايسه دو روش out fracture of inferior turbinate ,partial inferior turbinectomy در بيماراني كه تحت عمل جراحي رينوپلاستي قرار گرفته اند . سجاد ابراهيمي پور 95/4/28  
دكتر محسن ميرمحمدصادقي بررسي تاثير گوش دادن به صداهاي طبيعت در كاهش درد پس از عمل در بيماران تحت عمل جراحي باز قلب مهسا قربان زاده 95/4/28
دكتر كلاهدوزان بررسي تاثير مصرف اوپيوم در ابتلا به پرفوراسيون زخم پپتيك در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا محمدمهدي جعفري 95/4/28
دكتر عمراني فرد مقايسه اثرات پوشش پانمسان گازوازلين معمولي با پانسمان مانوكريستال نقره در بيماران مراجعه به كلينيك جراحي پلاستيك ناديا عمراني فرد 95/3/31
دكتر صيادي برسي نحوه اصلاح كمبود ويتامين D در بيماران قبل از عمل جراحي چاقي در بيمارستان الزهرا اصفهان شادي يوسفوند اينترني
 دكتر حسين ابدالي  بررسي بيماران با morbid obesity كه سمت عمل جراحي gastro banally در صورت لاپاراسكوپي قرار گرفتند و مقايسه با روشهاي ديگر    اينترني
دكتر محسن كلاهدوزان بررسي بروز فيستول صفراوي بدنبال عمل كيست هيداتيد و عوامل مرتبط با آن طي سالهاي 95-80 در بيماران محمدايوبي 96/2/28
       
       
       
       

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir