پایان نامه های کارورزان گروه اورولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/13-20:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
خانم مهديه محمودي    بررسي تاثير وعوارض تزريق داخل مثانه اي بتولينوم توكسين a  در خانمهاي متبلا به سيستت بينابيني مقاوم به درمان   دكتر مهتاب ضرغام و آقاي دكتر حميد مزدك
آقاي دكتر سبحان سبزي  

مقايسه تاثير تعبيه اينترنال كاتتر با اكسترنال كاتتر روي طول مدت بستري، ميزان ليك درن و عوارض بعد از عمل در بيماران با كانسر مثانه تحت عمل راديكال سيستكتومي اورتوتوپيك نئوبلادر مراجعه كننده به بيمارستان هاي الزهرا و خورشيد شهر اصفهان در سال هاي 97-95

  آقاي  دكتر محمد حسين ايزد پناهي 
توسط  آقاي دكتر امير سالار نوربخش   عنوان بررسي ميزان PSA و  FREE PSA در زمان نمونه برداري و بررسي توزيع فراواني بيماران مبتلا به سرطان پروستات بر اساس گروه هاي تقسيم بندي جديدترين سيستم GS در بيماران  بيوپسي شده در بيمارستان نور و حضرت علي اصغر در سال 93 تا 96     دكتر محمد يزداني
آقاي دكتر پيام رياحي ساماني   بررسي فراواني  Atypical small acinar preliferation  در نمونه هاي بيوپسي پروستات و بررسي ارتباط آن سطح سرمي  Total prostate specific antigen- FREE PSA و درجه بدخيمي سرطان پروستات در نمونه هاي بيوپسي بيماران مبتلا به سرطان پروستات در بيمارستان خورشيد از سال 93 تا 95   دكتر محمد يزداني
آقاي دكتر علي كرمي   بررسي فراواني تهاجم preneural  در نمونه هاي  بيوپسي مبتلايان به سرطان پروستات و ارتباط آن با فاكتورهاي پروگنوستيك بيماري شامل Gleason Score  , Prostatic specific antigen   در بيماران بيوپسي شده در بيمارستان خورشيد در سالهاي 93 تا 95   دكتر محمد يزداني

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir