پایان نامه های کارورزان عفونی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-15:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
فيروزه صالح زاده 87 مقايسه يافته هاي باليني بيماري هاي شايع عفوني در كتاب طب سنتي اكبري و طب مدرن(هاريسون 11/94 دكتر مجيد اويژگان
سمانه رضايي 87 بررسي بروز عفونت سل نهفته در ميان اينترن هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پس از گذشتن سال اول دوران اينترني با روش تست پوستي توبرکولين در سال 1395" 3/95 دكتر كيانا شيراني
علي مهدي حسين آبادي 86 بررسي توزيع عوامل خطر و علل بروز برونشکتازي در بيماران مبتلا به برونشکتازي مراجعه کننده به مراکز درماني دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 95 و 96 " 11/94 دكتر عليرضا امامي نائيني - دكتر رويا شركت
مريم صميمي 85 بررسي فراواني تعداد موارد موکورمايکوزيس و عوامل خطر آن در طي سالهاي 1390 تا 1394 در بيمارستانهاي الزهرا اصفهان 11/94  
راضيه اخوندي 86 بررسي فاكتور هاي دموگرافيك و فاكتورهاي خطر بيماران مبتلا به سپسيس مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان طي سالهاي 93- 10/95 دكتر كيانا شيراني
هليا مغزي 87 كمبود ويتامين D و منوتوكلئوز عفوني و مقايسه آن با گروه كنترل 4/95 دكتر بهروز عطايي
مرضيه صالحي 87

Comparison of the effect of surgical and medical therapy for the treatment of idiopathic granulomatous mastitis

1/95 دكتر حسن صالحي
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir