پایان نامه های کارورزان طب فیزیکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/03-8:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
صادق میلاد 94 بررسی لیزر کم توان در کاهش درد ناشی ازگانگلیون کیستهای مچ دست یک مطالعه کارآزمایی بالینی 99/4/1 دکتر وحدت پور
مهران عبدالله پور 92 بررسی میانگین سطح سرمی منیزیوم بر حسب شدت استوارتریت زانو در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 98-99 97 دکتر طاهری
عامری 92 بررسی اثربخشی تزریق خون اتولوگ و dry needling در درمان سندرم ارنج تنیس بازان مقاوم به درمان 97 دکتر مغروری
سعید صادقی 90 شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی و ارزیابی پوسچر حین معاینه در متخصصین گوش و حلق و بینی شهر اصفهان 95 دکتر وحدت پور
مریم بزرگی 89 بررسی وضعیت ناراحتی های اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با شاخص های ارگونومیک محیط کار در کاربران کامپیوتر بخش های اداری بیمارستان الزهراء(س) اصفهان 94 دکتر وحدت پور
مصطفی سیدمیررمضانی 88 شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی و ارزیابی پوسچر حین آندوسکوپی و کلونوسکوپی در گاسترو انترولوژیست های شهر اصفهان 93 دکتر وحدت پور
زهره زمانی 86 ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک جراحان اعصاب حین عمل جراحی کرانیوتومی 90/1/27 دکتر وحدت پور

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir