پایان نامه های کارورزان داخلی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام کارورز موضوع تاریخ ثبت در گروه تاریخ تصویب در گروه استاد راهنما
مصطفی عابدی ررسي خصوصيات دموگرافيك،سير بيماري- روند پاسخ درماني 3 ماه اول بيماران مبتلا به IBD ارجاع شده به مركز تحقيقات جامع گوارشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از ساله 90 تا 96  96/10/2 96/10/3 دکتر بابک تمیزی فر
مریم رفیعیان بررسي ارتباط لزيون هاي هيستوپاتولوژيك در يك ميكروسكوپ نوري و داده هاي ايمنوفلوئورسانس در نفروپاتي IgA با ويژگي هاي دموگرافيك و پارامترهاي آزمايشگاهي در بيماران بيوپسي شده از سال 1390 تا 1396 در بيمارستان نور و علي اصغر اصفهان  96/9/21 96/10/3 دکتر حمید نصری و دکتر زهرا داناسیادت
لیلا عالم بررسي تأثير آموزش بهداشت خواب بر كيفيت خواب بيماران سرطاني در طي دوره هاي شيمي درماني 96/9/5 96/10/3 دکتر علی حاجی غلامی و دکتر حوری انصاری
یاسمن صادقی بررسي سطح منيزيم در بيماران دياليز صفاقي و عوامل مرتبط با آن (بررسي عوامل مرتبط با سطح منيزيم در بيماران دياليز صفاقي) 96/9/5 96/9/7 دکتر مژگان مرتضوی
پویا طباطبائی بررسي تغييرات پروفايل چربي در بيماران دياليز صفاقي در طي يك سال پس از شروع دياليز صفاقي  96/9/5 96/9/7 دکتر شیوا صیرفیان
مهسا هادی بررسي عوامل پيشگويي كننده كلينيكي و بيوشيميايي سندرم استخوان گرسنه در بيماران مبتلا به هايپر`پاراتيروئيديسم اوليه بعد از پاراتيروئيدكتومي در مركز آموزشي درماني الزهرا 96/9/5 96/9/7 دکتر رضوان صالحی دوست
راحیل اعتمادی بررسي اثر درمان با بيس فسفونات بر رخداد سندرم استخوان گرسنه در بيماران مبتلا به هايپرپاراتيروئيديسم اوليه بعد از پاراتيروئيدوكتومي در مركز آموزشي درماني الزهرا   96/9/5 96/9/7 دکتر رضوان صالحی دوست
گلسا قاسمی بررسي دوز مورد نياز سيروليموس در بيماران كليه اصفهان  96/9/5 96/9/7 دکتر شهرزاد شهیدی
محمدجواد سجادی بررسي خصوصيات دموگرافيك،سربيماري،روند بيماري ، پروگنوز و علت فوت بيمار مبتلا به سيروز صفراوي اوليه بستري در بيمارستان الزهرا از سال 87 تا 95 96/8/25 96/9/7 دکتر بابک تمیزی فر
مهساسادات سجادیان بررسی مقایسه ای اثر افزودن sacchoaromyees boulardie به پروتکل درمانی با درمان استاندارد در ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های گوارش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 97-96 96/7/22 96/7/30 دکتر مهسا خدادوستان و دکتر حامد دقاق زاده
محمد عموشاهی بررسی ارتباط سطح هموگلوبین و شاخصهای آهن با میزان بقای پنج ساله در بیماران تحت همودیالیز مزمن شهر اصفهان از 1391 تا 1396 96/5/3 96/5/29 دکتر شهرزاد شهیدی
دانیال جلوانی بررسی ارتباط بین متغیرهای انتخابی و زمان بازتوانی پس از هر جلسه همودیالیز در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان امین اصفهان در سال 97-96 96/5/3   دکتر حمید نصری
راضیه مراقبی تعیین اثر افزودن پروبیوتیک فامی‌لاکت به درمان استاندارد در ریشه‌کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری 96/4/10 96/5/29 دکتر مهسا خدادوستان
امین شفیعی مقایسه دیابت، هیپرلیپیدمی و هیپرتانسیون در فامیل درجه یک بیماران مبتلا به سندرم آپنه تنفسی خواب مراجعه‌کننده به کلینیک تخصصی بیماریهای ریوی بامداد 97-1396 و جمعیت عمومی 96/3/30 96/5/29 دکتر فروغ سلطانی نژاد
نگار بطلانی بررسی تأثیر الندرونیت در درمان استئوپنی بر اساس Fracture risk assessment (FRAX) در زنان یائسه مراجعین به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) 96/3/27 96/4/25 دکتر منصور کریمی فر
پریسا عادل نیا بررسی خصوصیات جمعیت شناختی، سیر بیماری- روند درمانی، پروگنوز و علت فوت بیماران مبتلا به هپاتیت اتوایمیون اولیه بستری در بیمارستان الزهرا (س) از سال 87 تا 95 96/12/8 95/12/22 دکتر بابک تمیزی فر
فاطمه زهرا صمدی بررسی خصوصیات جمعیت شناختی، سیر بیماری- روند درمانی، پروگنوز و علت فوت بیماران مبتلا به کانژیت اسکلروزان اولیه بستری در بیمارستان الزهرا (س) از سال 88 تا 95 96/12/7 95/12/22 دکتر بابک تمیزی فر
سمیرا کاظمی بررسی متغیرهای دموگرافیک و علایم بالینی در بیماران مبتلا به آدنوم هیپوفیز و پیگیری سیر بالینی بعد از انجام عمل جراحی ترانس اسفنوئیدال در مرکز آموزشی و درمانی الزهراء اصفهان 96/11/21 95/12/1 دکتر رضوان صالحی دوست

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir