پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/24-7:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی موضوع تاریخ دفاع استاد راهنما استاد مشاور
سرکار خانم زهره مناجاتی کارشناسی ارشد معارف قرآنی    نقش تربیت دینی در مقاومت آزادگان   اصفهان                             ۹۵/۴/۵ جناب اقای دکتر نصیرالدین جوادی جناب آقای دکتر سید حمیدرضا طالقانی
سرکار خانم نرگس افهمی کارشناسی ارشد مامایی بررسی ارتباط آگاهی و نگرش ماماهای شاغل شهر اصفهان نسبت به احکام شرعی و قانونی سقط القایی جنین با نگرش اخلاقی آنها ۹۳/۱۲/۱۶  سرکارخانم نفیسه السادات نکویی  سرکارخانم پروین بهادران - جناب آقای دکتر حمید رضا طالقانی
سرکار خانم محبوبه اسدی کارشناسی ارشد مامایی بررسی تاثیر آموزش برنامه مهارتهای ارتباطی بر عملکرد جنسی زنان و سازگاری زناشویی زوجین نابارور شهر اصفهان ۹۲/۷/۷ حجه الاسلام والمسلمین دکتر مومنی - جناب آقای سعید پهلوان زاده - سرکار خانم فریبا فهامی ---------

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir