پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/19-12:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

سال دفاع

  93 پریزاد قدیمی مقایسه تاثیرات روش بازسازی تکرارشونده... دکتر علی چاپاریان 1398
  92 محمد عسگرزاده بررسی مقایسه ای تاثیرات استفاده از... دکتر علی چاپاریان 1398
  91 مهسا عبدمنافی بررسی تغییرات تستهای عملکرد ریوی... دکتر محمدباقر توکلی 1398
  90 معصومه رضایی تعیین اثر همسایگی ناشی از درمان سونوداینامیک بر رده سلولی A375 احمد شانئی 1398
  89 شهاب الدین وکیلی بررسی دز رسیده به جنین در آزمایش پزشکی هسته ای اسکن ... دکتر داریوش شهبازی 1398
  88 پگاه شعاع تعیین دز دریافتی عدسی چشم در پرتودرمانی کودکان مبتلا به مدولابلاستوما... دکتر محمدباقر توکلی 1398
  87 طیبه سبحانی ارزیابی نانوذرات فریت منگنز- روی به عنوان عامل کنتراست در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی تحت شرایط برون تنی داریوش شهبازی 1397
  86 پگاه سعادتمند بررسی تاثیر مواد پر کننده دندان بر طراحی درمان در تکنیک پرتودرمانی با شدت مدوله شده... دکتر احمد شانئی 1397
  85 هادی اکبری زاده بررسی میزان اثر سمیت اثر ترکیبی اشعه ایکس و امواج فراصوت... دکتر احمد شانئی 1397
  84 مرضیه میرزائیان بررسی اثرات هم افزایی امواجفراصوت با شدتهای متفاوت... دکتر احمد شانئی 1396
  83 رویا پرهیزگار بررسی و مقایسه تکنیکهای پرتودرمانی... دکتر کیوان جباری 1396
    حمید غزنوی مقایسهریسک بروز سرطان ثانویه بعد از رادیوتراپی سمینوما در دو روش رادیوتراپی مرسوم و تطبیقی پروانه شکرانی 1396
    وجیهه احمدیان بررسی خطای تأثیر گذار بر نتایج دانسیته ی معدنی حاصل از اسکن دگزا و بررسی تغییرات در نتایج دانسیته ی معدنی استخوان های ستون فقرات کمری و هیپ در طول یکسال محمدرضا سلامت 1396
    حسین طاهری   محمد باقر توکلی 1395
    مهتاب احمدی بررسی دز چذبی تیروئید و محاسبه ریسک بروز سرطان ثانویه تیروئید در رادیوتراپی تمام مغز محمد باقر توکلی 1395
    شیرین فرهنگ  ارزیابی دوز جذبی هیپو کامپ در پرتودرمانی گلیومای با گرید بالا با استفاده از روش نقاشی دوز و مقایسه آن با روشهای IMRT, 3D-CRT محمدباقر توکلی 1395
    سینا ملک پور تعیین مدل محاسباتی سطح تابش اسکای شاین در نواحی مجاور تأسیسات شتابدهنده های پزشکی به روش مونته کارلو  پروانه شکرانی 1395
    ویدا رضایی ارزیابی میزان خطای محاسبه در نرم افزار طراحی درمان TiGRT با استفاده از فانتوم جامد ناهمگن Anthropomorphic داریوش شهبازی 1395
    نیلوفر اکبردوست بسط وبیان سازی الگوریتم جامع محاسبه تقطیع دز در پرتودرمانی براساس روشهای طراحی درمان موجود در پرتودرمانی خارجی محمدباقر توکلی 1395
    نرگس پاکسرشت ارزیابی و مقایسه تکنیکهای مختلف پرتودرمانی سه بعدی انطباقی (Conformal-3D (و IMRT برای سرطان غده پاروتید

کیوان جباری

محمدباقر توکلی

1395
    سهیلا شریفیان ررسی میانگین دز تابشی در سی تی اسکن مولتی دتکتور-64 در فانتوم PMMA با استفاده از پروتکل  داریوش شهبازی 1395
    راضیه کریمی اندازه گیری و ارزیابی تغییرات توزیع دز تابشی از وجود کلیپهای لاپاراسکوپی در پرتودرمانی سرطان روده بزرگ کیوان جباری 1395
    بهزاد چنگیزی اثر مواد حاجب در طراحی درمان و محاسبه دز در پرتودرمانی سرطانهای ناحیه لگن داریوش شهبازی 1395
    فرزانه رئیسی ررسی درمان ترکیبی و داروی ضد سرطان برومیلین و رادیوتراپی در سلولهای سرطان پستان (4T1 (در شرایط آزمایشگاهی  داریوش شهبازی 1395
    فاطمه شیروانی ارزیابی مقدار بهبود کارنتورینگ حجم تومور با استفاده از تصاویر ترکیب شده MRI و CT در پرتودرمانی تومور مغز کیوان جباری 1395
    علیرضا مرادی مطالعه تأثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس 900 مگاهرتز تابش شده از سیستم تلفن همراه بر روی بتا و تکثیر سلولهای بنیادی مشتق شده از بافت چربی و سلوهای 7-MCF در محیط آزمایشگاهی  داریوش شهبازی 1395
    محمدحسین عسگریان بررسی اثر میدانهای الکترومغناطیسی در محدوده فرکانس 50 تا 500 کیوهرتز بر روی بافت سرطانی 7-M داریوش شهبازی 1395
    سکینه نوشادی مقایسه مس، برنج و تنگستن بعنوان جایگزین بولوس معادل بافت در پرتودرمانی با الکترون بروش شبیه سازی  پروانه شکرانی 1395
    فرانک فلفلیان ارزیابی و تعیین اسپویلر بهینه برای ایجاد یکنواختی دز در محل اتصال مبدانهای مجاور قائم و مایل اکترون به روش شبیه سازی مونته کارلو پروانه نوشادی 1395
    ریحانه فرجی بررسی دز مؤثر در سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر با استفاده از روش حاصلضرب دز در طول اسکن و مقایسه مقادیر بدست آمده با مقادیر محاسبه شده از کنسول سی تی اسکن محمدباقر توکی 1395
    شکوفه موسوی ارزیابی کیفیت تصویر و دز تابشی در سی تی آنژیوگرافی کرونر با تغییر ولتاژ تیوب و غلظت ماده کنتراست در بیمارستان الزهرا(س) محمدباقر توکلی 1395
    انسیه قمی تعیین و مقایسهی میزان دز جذبی پستان با استفاده از دو روش تلفیق نماها و دزیمتر ترمولومینسانس در بیماران تحت اسکن ترفیوژن قلب با استفاده از رادیوداروی تکنسیوم احمد شانئی 1395
    فاطمه حیدری تعین و مقایسه دز جذبی رخم در بیماران تحت اسکن قلب با استفاده از روشهای تلفیق نماهای حاصل از تصاویر سنتیگرافی و دزیمتر ترمولومینسانس  احمد شانئی 1395
    افسانه کشاورز بررسی تأثیر گذاری بافت نرم شبه سازی شده در نتایج BMD حاصله از روش DXA با استفاده از فانتوم های کمری دکتر محمدرضا سلامت و دکتر احمد شانئی 1394
    سمیرا رضوانی ارزیابی دز دریالفتی تکنولوژیستها در واحدهای مختلف بخش پزشکی هسته ای در بیمارستان چمران در سال 1394 دکتر احمد شانئی 1394
    محدثه اکبری اندازه گیری و شبیه سازی مقدار نشتی پرتو در کولیماتورهای چند صفحه ای در شتابدهنده های Oncer دکتر کیوان جباری 1394
    مریم افشین ارزیابی دقت اکتیویته بست آمده از روش تلفیق نماها با استفاده از روشهای مختلف برای تصحیح زمینه و محاسبه نسبی دز جذبی با استفاده از روش MIRD دکتر احمد شانئی و دکتر مسعود مصلحی 1394
    نیر سادات مصطفوی بررسی فاکتورهای پراکندگی کولیماتور و فانتوم میزان های نامنظم شکل یافته به وسیله MLCشتاب دهنده Oncor دکتر پروانه شکرانی- دکتر احمد شانئی 1393
    رشا خواجوئی فرد مقایسه دوز دریافتی چشم ها ، غده تیروئید و پاراتیروئید در ازمون CBCT دندانی و پانورامیک دستگاه CRANEX@3D دکتر محمد باقر توکلی 1393
    گلشن محمودی بررسی توزیع دوز در پرتو در مانی بیماری مزوتلیومای بدخیم پلور به روش شبیه سازی مونته کارلو دکتر پروانه شکرانی 1393
    فاطمه توکلی زاده ارزیابی تغییرات ایجاد شده در منحنی های توزیع دز در هنگام استفاده از تثبیت کننده سر و گردن (head cushion) دکتر محمد باقر توکلی 1393
    کیانوش حیدری ارزیابی سطح دوز مرجع تشخیصی ناشی از ازمایشات سی تی اسکن در گروه سنی بزرگسالان در شهر اصفهان دکتر محمد باقر توکلی 1393
    نفیسه برنجکوب بررسی توزیع دوز در اسکنر سی تی با استفاده از فانتوم های PMMA استوانه ای به روش نیمه تجربی دکتر محمد باقر توکلی- دکتر کیوان جباری 1393
    زینب السادات احمدی بررسی تأثیر تابش الکترومغناطیس گسیل شده از آنتن تلفن همراه بر سرعت رشد و تکثیر سلول های بنیادی مشتق شده از بافت چرمی در محیط آز مایشگاهی دکتر شهبازی- دکتر هاشمی 1393
          1392
          1392
           
           

 

1

محمد حسین زارع

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی دز بیمار در آز مایشات CT اسکن

دکتر داریوش شهبازی

دکتر فتح اله بوذرجمهری

1385

 

2

مریم قاسمی

(ارشد فیزیک پزشکی)

مطالعه دزیمتری چشمه پالادیوم 103 با استفاده از دزیمتر TLD و روش شبیه سازی مونت کارلو

دکتر پروانه شکرانی

1385

 

3

سعید الیاسی

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی دز جذبی فانتوم پستان مقابل قفسه صدری ماستکتومی شده در دو روش درمان فوتون و الکترون

دکتر محمد باقر توکلی

دکتر عباس گوکی زاده

1385

 

4

ابوالفضل عرب پور

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی حرکات دیواره قلب با استفاده از روش Gated SPECT با استفاده از فیلتر های و روشهای مختلف باز سازی در مقایسه با روش آنژیو گرافی کمی کرونری.

دکتر داریوش شهباری

دکتر فریدون راستگو

1385

 

5

علی ابراهیمی نیا

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی ارتباط پرتو گیری با غلظت عناصر کم مقدار (مس، روی،آهن و منیزیم) در خون پرتو کاران بخشهای تشخیصی و در مانی اصفهان

دکتر داریوش شهبازی

دکتر عبدالرسول کارگر

1385

 

6

کوروش ضیایی

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی دز جذبی غدد بزاقی در اثر درمان غده تیرویید با ید رادیو اکتیو توسط TLD

دکتر داریوش شهبازی

دکتر زهرا شاهی

1385

 

7

احسان خدامرادی

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی گادولینوم هماتوپورفیرین به عنوان عامل کنتراست جدید تصاویر رزونانس مغناطیسی در تشخیص سلول سرطان کولون HT29/219 در Nude mice

دکتر داریوش شهبازی

1386

 

8

محمد عبدالهی

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی دز دریافتی هدف و ارگانهای حساس ناحیه لگن(رکتوم،مثانه و سر فمور) و مقایسه آنها در تکنیکها و انرژیهای مختلف رادیو تراپی سرطان پروستات با استفاده از طراحی فانتوم لگن

دکتر داریوش شهبازی

دکتر عباس گوکی زاده

1386

 

9

سعید شانه ساز زاده

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی پراکنش زیستی آگونیت gonadorelin releasing hormone نشان دار با ایندیوم 111 در موش صحرایی

دکتر محمد باقر توکلی

دکتر امیر رضا جلیلیان

1386

10

اعظم جنتی اصفهانی

(ارشد فیزیک پزشکی)

تعیین توزیع دز پلاکهای چشمی با چشمهI125 مورد استفاده در براکی تراپی چشم به روش مونت کارلو و مقایسه با مقادیر اندازه گیری شده توسط روش تجربی

دکتر پروانه شکرانی

دکتر غلامرضا رئیس علی

1386

11

سعیده عفت فضل الهی

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی تغییرات MAS وKVP بر دز جذبی و کیفیت تصاویر CT در پزشکی کودکان با در نظر گرفتن اندازه کودک

دکتر پروانه شکرانی

دکتر محمد باقر توکلی

1386

12

ایرج امیری چرمهینی

(ارشد فیزیک پزشکی)

برآورد میزان ماده رادیواکتیو گامادهنده در انواع گندم مصرفی شهر اصفهان

دکتر محمد باقر توکلی

1386

13

علیرضا خرمی مقدم

(ارشد فیزیک پزشکی)

تهیه و تعیین پراکنش زیستی رادیو داروی آنتی بادی پلی کلونال انسانی نشاندار با تالیوم(201) جهت تشخیص التهابات در مدل موش صحرایی

دکتر محمد باقر توکلی

دکتر امیر رضا جلیلیان

1386

14

پروین بنیادی

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی اثر لیوتیرونین بر میزان دوز جذبی بیماران مبتلا به سرطان تیرویید تحت درمان با ید 131 در بیمارستان سیدالشهداء اصفهان

دکتر داریوش شهبازی

دکتر مسعود مصلحی

1387

15

بی بی فاطمه مهدوی

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی عملکرد حفاظت پرتویی بیماران در بخشهای پرتودرمانی پزشکی هسته ای و رادیوگرافی مداخله گر در بیمارستانهای آموزشی شهر اصفهان بر اساس پروتکل های بین المللی

دکتر پروانه شکرانی

دکتر محمد باقر توکلی

1387

16

حمید رضا صادقی

(ارشد فیزیک پزشکی)

تهیه و کنترل کیفی ترکیب نشاندار CU61–ان-(2-هیدروکسی استوفنون)گلایسینات جهت تصویربرداری توموگرافی گسیل پوزیترون برای تشخیص بدخیمی و بررسی پراکنش زیستی آن در مدل موش صحرایی سالم و توموری

دکتر محمد باقر توکلی

دکتر امیر رضا جلیلیان

1387

17

نیما رستم پور

(ارشد فیزیک پزشکی)

کنترل کیفی رادیوداروی CU61-دی استیل بیس-(4-N-متیل تیوسمی کاربا و زون)جهت تشخیص بافت کم اکسیژن و بررسی پراکنش زیستی آن در موشهای سوری سالم و مبتلا به فیبروسارکوما

دکتر محمد باقر توکلی

کتر امیر رضا جلیلیان

1387

18

ا بوالفضل نیک فرجام

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی صحت دز تحویلی به تومور و توزیع آن در پرتو درمانی بدخیمی های سر و گردن بیماران با پرتو فوتون در بخش پرتو در مانی بیمارستان سیدالشهداء اصفهان

دکتر پروانه شکرانی

دکتر حمید امامی

1387

 

19

فریده کوهیان افضل دهکرد

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی تاثیر میدانهای 35/.MRI بر سطح هورمونهای انسولین،کورتیزول،تستوسترون FSH،LH با استفاده از مدل حیوانی رت

دکتر داریوش شهبازی

1388

 

20

سودابه منصف تربه بر

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی دز پوست چشم و تیرویید در مراجعه کنندگان به بخش آنژیوگرافی کرونری در دو بیمارستان شهید چمران و خورشید اصفهان

دکتر محمد باقر توکلی

1388

 

21

ساره کرباسی

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی خصوصیات دو نوع سیستم دیود-دزیمتری invivo برای استفاده کلینیکی در حین رادیوتراپی به دو روش تجربی و شبیه سازی مونت کارلو

دکتر داریوش شهبازی

دکتر پروانه شهبازی

1388

 

22

صفورا نیکزاد

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی دز تیرویید استرنوم و مهره های گردن در بیماران سرطان تیرویید تحت ید درمانی توسط دو روش MIRD و TLD در بیمار و با استفاده از فانتوم

دکتر داریوش شهبازی

دکتر پروانه شکرانی

1388

 

23

مریم خرمی زاده

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی مشخصات دزیمتری شیلدهاهی چشمی مورد استفاده در درمان بدخیمی های چشم با پرتو الکترون به روش مونته کارلو

دکتر پروانه شکرانی

دکتر کیوان جباری

1389

 

24

سحر دانش

(ارشد فیزیک پزشکی)

طراحی روش بهینه جبران وقفه در رژیم های پرتودرمانی با استفاده از مدل خطی-توان دومی بقای سلولی

دکتر پروانه شکرانی

دکتر محمد باقر توکلی

1389

 

25

ناصر زارع آخا

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی دز منتقل شده به مثانه و راست روده در براکی تراپی داخل حفره ای برای بیماران تحت درمان سرطان دهانه رحم توسط سیستم طراحی درمان و مقایسه با محاسبات انجام شده توسط کد MCNP 4C

دکتر محمد باقر توکلی

1389

 

26

مینو سلطانی

(ارشد فیزیک پزشکی)

طراحی ، ساخت و بررسی مشخصات دوزیمتری یک سیستم مخروط الکترون برای دستگاه شتابدهنده خطی

دکتر پروانه شکرانی

1389

 

27

ایرج عابدی

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی میزان دز دریافتی زنان یائسه در دانسیتومتری استخوان به روش DXA و رابطه آن با قد،وزن و شاخص توده بدنی

دکتر محمرضا سلامت

دکتر محمد باقر توکلی

1390

 

28

مصطفی خسروی

(ارشد فیزیک پزشکی)

دوزیمتری و شبیه سازی مونت کارلو آلودگی فوتونوترون در اتاق درمان مجهز به شتابدهنده خطی

دکتر داریوش شهبازی

دکتر کیوان جباری

1390

 

29

خدیجه بام نشین

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی مشخصات دوزیمتری میدانهای نامنظم الکترون مورد استفاده در پرتو درمانی جدار قفسه سینه بیماران ماستکتومی شده به روش شبیه سازی مونته کارلو

دکتر پروانه شکرانی

دکتر محمد باقر توکلی

1390

 

30

محسن چکی

(ارشد فیزیک پزشکی)

تعیین دز جذبی کبد،طحال،مثانه و کلیه ها در بیماران تحت اسکن استخوان با TC99m –MDP با استفاده از MIRD و مقایسه مقادیر آن با مقادیر گزارش شماره 13 کمیته MIRD

دکتر داریوش شهبازی

دکتر مسعود مصلحی

1390

 

31

سلمان جعفری

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی دز جذبی پوست،تیروئید و چشم در تصویربرداری سی تی آنژیوگرافی عروق کرونری با استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس و مقایسه آن با مقادیر دز همان ارگانها در آنژیوگرافی

دکتر محمد باقر توکلی

دکتر کیوان جباری

1390

 

32

پروین کاویانی

(ارشد فیزیک پزشکی)

فیلتر بیم نوترونی مورد استفاده در BNCT با روش شبیه سازی توسط کد محاسباتی MCNP

محمد باقر توکلی

1391

 

33

مرضیه سلیمی

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی تاثیر میدان مغناطیسی کم فرکانس بر سرعت رشد و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی

دکتر داریوش شهبازی

دکتر شهناز رضوی

1391

 

32

نازلی آذرمهد

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی مقایسه و بهینه سازی تکنیک های مماسی و تحت پرون در پرتودرمانی 3D سه بعدی انطباقی conformal برای سرطان پستان

دکتر کیوان جباری

1391

 

34

معصومه رستم پور

(ارشد فیزیک پزشکی)

دزیمتری و شبیه سازی مونت کارلو برای پرتودرمانی بیماران دارای تومور مغزی در مجاورت صفحه تیتانیوم

دکتر کیوان جباری

دکتر مهناز رعایای

1391

 

35

هادی نخ زری مقدم

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی میزان رادیو اکتیویته طبیعی سنگهای گرانیت مورد استفاده در مصالح ساختمانی در اصفهان

دکتر محمد باقر توکلی

دکتر محمد رضا عبدی

1391

 

36

زینب قاسمیان

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی توانایی و قابلیت استفاده از نانو ذرات فریت کبالت روی 5fe2o4 ، 5Zno ، CO0 به عنوان عوامل کنتراست جدید در MRI

دکترداریوش شهبازی

دکتر سهراب منوچهری

1392

 

37

مرجان علی نژاد

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی تاثیر ایمپلنت های ستون مهره ای بر توزیع دوز در پرتو درمانی متاستاز مهره ها به روش شبیه سازی مونته کارلو

دکتر پروانه شکرانی

1392

 

38

کبری علیزاده

(ارشد فیزیک پزشکی)

استفاده از مدل های رادیو بیولوژیکی برای ارزیابی طرح های درمانی بیماران کاندید پرتو درمانی سرطان پستان

دکتر پروانه شکرانی

1392

 

39

توحید دهقانی

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی میزان پسماند رادیو اکتیو برای سه اسکن استخوان ، ریه و تیروئید به تفکیک نوع پسماند و به ازاء هر بیمار مراجعه کننده به بخش تشخیصی پزشکی هسته ای بیمارستان سید الشهداء

دکتر محمد باقر توکلی

1392

 

40

مهدی عسگری

(ارشد فیزیک پزشکی)

پیش بینی ترکیبات کل بدن از روی لگن و ستون فقرات کمری توسط چگالی سنج Dual Energy X-Ray ( DXA) َAbsorptiometry

دکتر محمد رضا سلامت- دکتر احمد شانئی

1392

 

41

تینوش الماسی

(ارشد فیزیک پزشکی)

دزیمتری Vacuum bag در انرژی ها، زاویه ها و فیلد سایز های مختلف و بررسی تأثیر آن بر دز جذبی

دکتر کیوان جباری – دکتر محمد باقر توکلی

1392

 

42

زینب السادات احمدی

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی تأثیر تابش الکترومغناطیس گسیل شده از آنتن تلفن همراه بر سرعت رشد و تکثیر سلول های بنیادی مشتق شده از بافت چرمی در محیط آز مایشگاهی

دکتر شهبازی- دکتر هاشمی

1393

 

43

نفیسه برنجکوب

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی توزیع دوز در اسکنر سی تی با استفاده از فانتوم های PMMA استوانه ای به روش نیمه تجربی

دکتر محمد باقر توکلی- دکتر کیوان جباری

1393

 

44

کیانوش حیدری

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی سطح دوز مرجع تشخیصی ناشی از ازمایشات سی تی اسکن در گروه سنی بزرگسالان در شهر اصفهان

دکتر محمد باقر توکلی

1393

 

45

فاطمه توکلی زاده

(ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی تغییرات ایجاد شده در منحنی های توزیع دز در هنگام استفاده از تثبیت کننده سر و گردن (head cushion)

دکتر محمد باقر توکلی

1393

 

46

گلشن محمودی

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی توزیع دوز در پرتو در مانی بیماری مزوتلیومای بدخیم پلور به روش شبیه سازی مونته کارلو

دکتر پروانه شکرانی

1393

 

47

رشا خواجوئی فرد

(ارشد فیزیک پزشکی)

مقایسه دوز دریافتی چشم ها ، غده تیروئید و پاراتیروئید در ازمون CBCT دندانی و پانورامیک دستگاه CRANEX@3D

دکتر محمد باقر توکلی

1393

 

48

نیر سادات مصطفوی

(ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی فاکتورهای پراکندگی کولیماتور و فانتوم میزان های نامنظم شکل یافته به وسیله MLC شتاب دهنده Oncor

دکتر پروانه شکرانی- دکتر احمد شانئی

1393

 

54

مریم افشین (ارشد فیزیک­زشکی)

ارزیابی دقت اکتیویته بست آمده از روش تلفیق نماها با استفاده از روشهای مختلف برای تصحیح زمینه و محاسبه نسبی دز جذبی با استفاده از روش MIRD

دکتر احمد شانئی و دکتر مسعود مصلحی

1394

 

56

محدثه اکبری  (ارشد فیزیک پزشکی)

اندازه گیری و شبیه سازی مقدار نشتی پرتو در کولیماتورهای چند صفحه ای در شتابدهنده های Oncer

دکتر کیوان جباری

1394

 

57

سمیرا رضوانی  (ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی دز دریالفتی تکنولوژیستها در واحدهای مختلف بخش پزشکی هسته ای در بیمارستان چمران در سال 1394

دکتر احمد شانئی

1394

 

58

افسانه کشاورز (ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی تأثیر گذاری بافت نرم شبه سازی شده در نتایج BMD حاصله از روش DXA با استفاده از فانتوم های کمری

دکتر محمدرضا سلامت و دکتر احمد شانئی

1394

 

59

فاطمه حیدری (ارشد فیزیک پزشکی)

تعین و مقایسه دز جذبی رخم در بیماران تحت اسکن قلب با استفاده از روشهای تلفیق نماهای حاصل از تصاویر سنتی­گرافی و دزیمتر ترمولومینسانس

دکتر احمد شانئی

1395

 

60

انسیه قمی (ارشد فیزیک پزشکی)

تعیین و مقایسه­ی میزان دز جذبی پستان با استفاده از دو روش تلفیق نماها و دزیمتر ترمولومینسانس در بیماران تحت اسکن ترفیوژن قلب با استفاده از رادیوداروی تکنسیوم

دکتر احمد شانئی

1395

 

61

شکوفه موسوی (ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی کیفیت تصویر و دز تابشی در سی تی آنژیوگرافی کرونر با تغییر ولتاژ تیوب و غلظت ماده کنتراست در بیمارستان الزهرا(س)

دکتر محمدباقر توکلی

1395

 

62

ریحانه فرجی (ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی دز مؤثر در سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر با استفاده از روش حاصلضرب دز در طول اسکن و مقایسه مقادیر بدست آمده با مقادیر محاسبه شده از کنسول سی تی اسکن

دکتر محمدباقر توکلی

1395

 

63

فرانک فلفلیان (ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی و تعیین اسپویلر بهینه برای ایجاد یکنواختی دز در محل اتصال مبدانهای مجاور قائم و مایل اکترون به روش شبیه سازی مونته کارلو

دکتر پروانه شکرانی

1395

 

64

سکینه نوشادی (ارشد فیزیک پزشکی)

مقایسه مس، برنج و تنگستن بعنوان جایگزین بولوس معادل بافت در پرتودرمانی با الکترون بروش شبیه سازی

دکتر پروانه شکرانی

1395

 

65

محمدحسین عسگریان (ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی اثر میدانهای الکترومغناطیسی در محدوده فرکانس 50 تا 500 کیوهرتز بر روی بافت سرطانی MCF-7

دکتر شهبازی و دکتر سعید ستایش

1395

 

66

عیرضا مرادی (ارشد فیزیک پزشکی)

مطالعه تأثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس 900 مگاهرتز تابش شده از سیستم تلفن همراه بر روی بتا و تکثیر سلولهای بنیادی مشتق شده از بافت چربی و سلوهای MCF-7 در محیط آزمایشگاهی

دکتر داریوش شهبازی

1395

 

67

عاطفه شیروانی (ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی مقدار بهبود کارنتورینگ حجم تومور با استفاده از تصاویر ترکیب شده MRI و CT در پرتودرمانی تومور مغز

دکتر کیوان جباری

1395

 

68

فرزانه رئیسی  (ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی درمان ترکیبی و داروی ضد سرطان برومیلین و رادیوتراپی در سلولهای سرطان پستان (4T1) در شرایط آزمایشگاهی

دکتر داریوش شهبازی

1395

 

69

بهزاد چنگیزی (ارشد فیزیک پزشکی)

اثر مواد حاجب در طراحی درمان و محاسبه دز در پرتودرمانی سرطانهای ناحیه لگن

دکتر داریوش شهبازی

1395

 

70

راضیه کریمی (ارشد فیزیک پزشکی)

اندازه گیری و ارزیابی تغییرات توزیع دز تابشی از وجود کلیپ­های لاپاراسکوپی در پرتودرمانی سرطان روده بزرگ

دکتر کیوان جباری

1395

 

71

سهیلا شریفیان (ارشد فیزیک پزشکی)

بررسی میانگین دز تابشی در سی تی اسکن مولتی دتکتور-64 در فانتوم ­PMMA با استفاده از پروتکل

دکتر داریوش شهبازی

1395

 

72

نرگس پاک سرشت  (ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی و مقایسه تکنیکهای مختلف پرتودرمانی سه بعدی انطباقی (3D-Conformal) و IMRT برای سرطان غده پاروتید

دکتر کیوانجباری و دکتر محمدباقر توکلی

1395

 

73

نیلوفر اکبردوست (ارشد فیزیک پزشکی)

بسط وبیان سازی الگوریتم جامع محاسبه تقطیع دز در پرتودرمانی براساس روشهای طراحی درمان موجود در پرتودرمانی خارجی

دکتر محمدباقر توکلی

1395

 

74

ویدا رضایی (ارشد فیزیک پزشکی)

ارزیابی میزان خطای محاسبه در نرم افزار طراحی درمان TiGRT با استفاده از فانتوم جامد ناهمگن Anthropomorphic

دکتر داریوش شهبازی

1395

 

76

مینا ملک پور (ارشد فیزیک پزشکی)

تعیین مدل محاسباتی سطح تابش اسکای شاین در نواحی مجاور تأسیسات شتابدهنده های پزشکی به روش مونته کارلو

دکتر پروانه شکرانی

1395

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir