پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/01/19-7:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 فاطمه اسکندری 1398 هنوز به مرحله انتخاب عنوان نرسده اند ندارد ندارد
2 مهناز رضایی 1398 هنوز به مرحله انتخاب عنوان نرسده اند ندارد ندارد
3 مژده سلطانی 1398 هنوز به مرحله انتخاب عنوان نرسده اند ندارد ندارد
4 محمد حیدروند 1398 هنوز به مرحله انتخاب عنوان نرسده اند ندارد ندارد
5 شیدا یحیی زاده 1397

بررسی سلول های T یاری گر فولیکولی در بیماران مبتلا به ام اس تازه تشخیص داده شده و تحت درمان با ریتوکسیماب

دکتر نفیسه اسمعیل 98/11/7
6 زهرا مختاری 1397

بررسی بیان نقاط کنترلی PD1 و Tim3 در بافت های توموری بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ و ارزیابی ارتباط آن با پارامتر های پاراکلینیکی و پاتولوژیکی بیماری

دکتر مرضیه رضایی 98/10/29
7 پروین خلیلیان 1397

بررسی ارزش تشخیصی بیان ژن TLR2،TLR4  و ایزوفرم بلند IRAK4 در بیماران مشکوک به سندروم میلودیس پلاستیک

دکتر ناهید اسکندری 98/11/7
8 شیرین توانا 1397

بررسی بیان نقاط کنترلی LAG-3 و CTLA-4 بر سطح لنفوسیت های نفوذ کرده به بافت توموری در بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ و ارزیابی ارتباط آن با پارامتر های
پاراکلینیکی و پاتولوژیکی بیماری

دکتر مرضیه رضایی 98/10/29
9 مائده راداندیش 1397

بررسی اثر سایتوکاین IL-18 به همراه IL-12 به همراه LPS بر Plasticity ماکروفاژ های M2 آلوده با پروماستیگوت انگل لیشمانیا

دکتر عندلیب 98/10/28
10 محمد سلطانی 1397

بررسی ارزش تشخیصی بیان ژن های مرگ سلولی پیروپتوزیس در بیماران مشکوک به سندرم میلودیسپلاستیک

دکتر حاکمی 98/11/8
11 مهدی میرنیام 1397

بررسی مقایسه ای اثر  IL-18 به تنهایی و یا همراه با IL-12  و لیپو­پلی­ساکارید بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی (PBMC) تیمار شده در مدل موشی لیشمانیوز جلدی

دکتر عندلیب 98/11/8

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir