پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-8:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
زهرا جبل عاملی   بررسی تاثیر داروهای بیورزونانسی فلوکونازول، نیستاتین وآمفوتریسینB درایزوله های بالینی کاندیدا  (آلبیکنس، کروزه ای، گلابراتا)   12/11/95 دکتر دهقان
فرزانه آقاداود مارنانی   بررسی فراوانی جدایه های کاندیدایی دهان کودکان و نوجوانان لوسمیک استان اصفهان 1395-   11/11/95 دکتر چعباویزاده
مهناز خیرخواه   شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس های جدا شده از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه قارچ شناسی شفا در شهر اصفهان بر اساس تعیین توالی ژن بتا توبولینβ-tubulin) )در سال     دکتر محمدی
حمیرا بابایی   تعیین فراوانی کاندیدا دابلیینسیس در کمپلکس کاندیدا آلبیکنس/دابلیینسیس جداسازی شده از نمونه های دهانی افراد دیابتی بوسیله تکنیک Dublex-PCR و تایید گونه های دابلیینسیس شناسایی شده با استفاده از توالی یابی ناحیه ITS1-5.8S2-ITS2   25 آبان 1395

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir