پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/10/29-8:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما      رشته  
اکرم شفیعی  95 بررسی آلودگی لیشمانیا در فلبوتوموس ها و تعیین فون فلبوتوموسهای شهرستان دزفول در سال 1397   99 دکتر پسته چیان  انگل شناسی 
مریم طهماسبی 95 بررسی اثر عصاره و ترشحات لاروهای لوسیلیا سریکاتا برمهار لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی    97 دکتر ابطحی انگل شناسی 
محمد فلاحتی  95 بررسی فراوانی BLastocystis  hominis و تعیین ژنوتایپ ایزوله ها در افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری در سال   97 دکتر حجازی  انگل شناسی 
علیرضا نجفی راد 94 بررسی امکان تشخیص همزمان پلاسمودیوم ،بابزیا و توکسوپلاسما در خون جهت ارتقاء سلامت نمونه های انتقال خون با استفاده از Nested  PCR 97 98 دکتر اسکندریان  انگل شناسی 
مینا اسکندری  94 بررسی فراوانی کنه های خانواده اگزودیده ناقل بابزیا و تعیین فراوانی آلودگی دام و انسان به بابزیا در منطقه میانکوه استان چهارمحال و بختیاری  97 97 دکتر ابطحی  انگل شناسی 
سمیه موسوی 94 بررسی فراوانی نسبی ژنوتایپ های بلاستوسیستیس در افراد دارای علائم گوارشی و افراد بدون علامن در شهر اصفهان 97 98 دکتر غیور انگل شناسی 
الهام حسینی  94 بررسی اثر گلوکوکورتیکوئیدها (پردنیزولون، مومتازون ) برروی آماستیگوت های انگل لیشمانیا ماژور در محیط کشت 97 98 دکتر غیور  انگل شناسی 
امیررضا میردامادی  94 بررسی فراوانی انواع زنوتایپ های ژن هایMSP-3 پلاسمودیوم ویواکس در مبتلایان مراجعه کننده به آزمایشگاه های مراکز بهداشتی استان اصفهان با استفاده از روش PCR 97 98 دکتر غیور  انگل شناسی 
سروش میرزانیا 93 تعیین فراوانی بالاموسیا در نمونه های خاک و آب اصفهان با روش مولکولی 97 98 دکتر اسکندریان  انگل شناسی 
سکینه اکبری  93 بررسی اثر لیشمانیایی عصاره هیدروالکلی قارچ گانودرمالوسیدوم بر گونه لیشمانیا ماژور در مقایسه با داروی گلوکانتیم به صورت برون تنی 97 98 دکتر ابطحی انگل شناسی 
مریم رحمانی دهاقانی 93 بررسی میانگین بیان ژن‌های آپوپتوز (Bax، Bcl-2، Caspase3) در لنفوسیت‌های گاوی و ژن Fas-L در لایه‌ی زایا-کوتیکول کیست‌های هیداتید بارور و غیربارور 96 97 دکتر غیور انگل شناسی
معصومه زیوداری 93 بررسی آلودگی به لیشمانیا در فلبوتوموس های منطقه پلدختر و تعیین فون آنها 96 97 دکتر ابطحی انگل شناسی
فرشته محمدی 93 بررسی واکنش آنتی بادی های ضد آنتی ژن های تام کیست هیداتیک، توکسوپلاسما گوندئی و تریکوموناس واژینالیس با آنتی ژن های سطحی رده های سلولی سرطانی 4T1 (Breast) و B16F10 (Melanoma) به روش فلوسیتومتری 95 96 دکتر یوسفی انگل شناسی
محسن قماشلویان 92 بررسی اثر استرادیول بر سلول های کراتینوسیت و فیبروبلاست تیمار شده با سوپرناتانت سلول های تک هسته ای خون محیطی آلوده به Leishmania major در محیط کشت 94 95 دکتر حجازی انگل شناسی
مجتبی عظیمی 92 بررسی تاثیر siRNA بر روی بیان ژن دی هیدرو فولات ردوکتاز Toxoplasma gondii به عنوان هدف درمانی جدید علیه توکسوپلاسموزیس در مدل تجربی 94 95 دکتر اسکندریان انگل شناسی
پروین رمضانی 92 ارزیابی ظرفیت القا آپوپتوز عصاره الکلی قارچ Pleurotus ostreatus بر پروماستیگوت Leishmania major 94 95 دکتر حجازی انگل شناسی
فرناز حشمت 92 بررسی فراوانی انواع ژنوتایپ های توکسوپلاسما گوندی در نمونه های خاک مناطق مختلف شهر اصفهان با روش Nested PCR-RFLP 94 95 دکتر پسته چیان انگل شناسی
فاطمه غریبوند اسکندری 92 بررسی و مقایسه ی فراوانی ژنوتایپ های Echinococcus granulosus در شترهای کشتار شده در استان یزد و اصفهان در سال ۹۵- ۱۳۹۴ 94 95 دکتر حجازی انگل شناسی
سپیده طلا رمضانی نیا 92 بررسی تاثیر انتقال سلول¬های طحال موش¬های تزریق شده با آنتی¬ژن¬های کیست هیداتیک بر رشد سلول¬های سرطان ملانوما در موش¬هایC57/Black 94 95 دکتر یوسفی انگل شناسی
ولی یاراحمدی 92 بررسی مقایسه¬ای مولکولار هیستوپاتولوژیک لایه فیبروزی کیست¬های هیداتیک گاو، گوسفند و شتر 94 95 دکتر اسکندریان انگل شناسی
محبوبه هادی پور 92 بررسي واكنش سرم بيماران مبتلا به كيست هيداتيك به آنتی ژن های دیواره کیست و پروتواسكولكس این انگل به روش وسترن بلاتينگ 93 95 دکتر یوسفی انگل شناسی
محمدرضا وفایی 91 تهیه و ارزیابی نانو کپسول‌های میسلی هدفمند Pluronic\F127 بارگیری شده با پریمتامین در درمان Plasmodium berghei 93 94 دکتر پسته چیان انگل شناسی
عاطفه صالحی 91 تعيين گونه هاي انگل کريپتوسپوريديوم در گوساله هاي گاوداري هاي صنعتي شهرستان اصفهان به روش RFLP- PCR Nested 93 94 دکتر حجازی انگل شناسی
رضا محمدی منش 91 بررسی آلودگی به آکانتامبا در منابع مختلف آبی شهر اصفهان به دو روش انگل شناسی و مولکولی در سال 1393 93 94 دکتر اسکندریان انگل شناسی
هاجر یزدانی 91 بررسی تشخیص ژیاردیا لامبلیا به روش دات بلات در مقایسه با روشهای انگل شناسی(فرمالین اتر و مستقیم)   94 دکتر یوسفی انگل شناسی
وحید رییسی 91 بررسی آلودگی به Toxoplasma gondii در مبتلایان به Leishmania major در مقایسه با گروه شاهد به روش الایزا در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ 93 94 دکتر اسکندریان انگل شناسی
آزاده حسن زاده 91 بررسی فراوانی توکسوپلاسموز در بیماران روانی بستری در مراکز روانی شهرستان اصفهان 93 94 دکتر حجازی انگل شناسی
فرزاد صالحی مورکانی 91 تشخیص مقایسه ایی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در گاوداری های صنعتی شهرستان اصفهان 93 94 دکتر حجازی انگل شناسی
اکرم سپه وند 91 بررسی ژنوتایپ های ژیاردیادر مبتلایان مراجعه کننده به آزمایشگاه‌های خرم آباد با استفاده از تکنیک HRM 93 94 دکتر حجازی انگل شناسی
زهرا چیذری 91 تعیین هویت جدایه های Leishmania در منطقه ورزنه اصفهان به روش NESTED-PCR در سال 93 94 دکتر حجازی انگل شناسی
فرشته جفایی نوده 91 بررسی تاثیر آنتی سرم های پلی اسپسیفیک ضد آنتی ژن های کیست هیداتیک بر رشد تومور ملانوما در موش سوری 93 94 دکتر یوسفی انگل شناسی
زهرا درستی 90 بررسی میزان بیان ژن اینترلوکین ۴ در لایه فیبری کیست هیداتیک گوسفندی و گاوی 92 93 دکتر یوسفی انگل شناسی
سیدمحمد موسوی 90 بررسی خصوصیات مورفولوژیک و مورفومتریک پروماستیگوت ایزوله های لیشمانیوز جلدی در اصفهان بوسیله میکروسکوپ نیروی اتمی (Atomic Force Microscopy) AFM 91 92 دکتر پسته چیان انگل شناسی
میلاد بدری 90 ررسی تاثیر پروتواسکولکس زنده و برخی از آنتی ژن های کیست هیداتیک بر رشد سلول های سرطانی ملانوما در موشهای C57/Black 91 92 دکتر یوسفی انگل شناسی
رقیه فرید نیا 90 بررسی میزان بیان ژن 12 - IL در لایه فیبروزی کیست هیداتید نمونه های گاوی و گوسفندی 91 92 دکتر یوسفی انگل شناسی
مهشید شکیبا پور 90 بررسی درمان لیشمانیوز جلدی با طب سوزنی در مدل حیوانی موش های BALB/c 91 92 دکتر حجازی انگل شناسی
غلام عباس جعفر نژاد 89 بررسی نحوه حضور و تیتر آنتی بادی های IgM و IgG اختصاصی سرمی در مظنونین به توکسوپلاسموز فعال در مقایسه با گروه شاهد به روش ELISA و  91 92 دکتر اسکندریان انگل شناسی
فاطمه قدمگاهی 89 بررسی سطح سرمی High Sensivity C-Reactive Protein (HS-CRP) و IgM اختصاصی ضد Toxoplasma gondii در زنان مراجعه کننده به آزمایشگاه جهت انجام تستهای قبل از بارداری 91 92 دکتر اسکندریان انگل شناسی
شیما دانش پور 89 بررسی واکنش های متقاطع ایمنولوژیک بین آنتی ژن های گلیکوپروتئینی کیست هیداتیک و سرم بیماران مبتلا به سرطان 91 92 دکتر یوسفی انگل شناسی
فرزانه میرزایی 89 بررسی ژنوتایپ های Leishmania major جدا شده از افراد مبتلا به لیشمانیوز جلدی مراجعه کننده به آزمایشگاه های رفرانس شهر یزد 91 92 دکتر حجازی انگل شناسی
ساناز غلامی 88 بررسی پایداری کیت الایزای آنتی ژن SAG۱ نوترکیب توکسوپلاسما گوندی با استفاده از روشهای فیزیکی و باکتریواستاتیک 90 91 دکتر یوسفی انگل شناسی
مریم مرادی 88 بررسی ارزش تشخیصی کیت حاوی پروتئین نوترکیبB  اکینوکوکوس گرانولوزوس با روش الایزا در مقایسه با کیت استاندارد Euroimmun 90 91 دکتر یوسفی انگل شناسی
انسیه داود آبادی 88 ررسی پایداری کیت الایزای آنتی ژن ب نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش های فیزیکی و باکتریو استاتیک اصفهان- تهران 90 91 دکتر یوسفی انگل شناسی
حمیداله راسخ 88 بررسی ژنوتایپ های ژیاردیای انسانی در مبتلایان مراجعه کننده به چند مرکز بهداشتی درمانی اصفهان به روش PCR-RFLP در سال۱۳۹۰ 89 90 دکتر پسته چیان انگل شناسی
فائزه محمدی 87 مقایسه میزان IL8، (MCP1) Monocyte Chemotactic Protein-1 و (NO) Nitric oxide در سرم افراد مبتلا به لیشمانیازیس جلدی ناشی از Leishmania major قبل و بعد از درمان با گلوکانتیم 89 90 دکتر حجازی انگل شناسی
مهناز نظری دهکردی 86 شناسایی و افتراق انتامبا هیستولیتیکا از انتامبا دیسپار در نمونه مدفوع مراجعه کنندگان با علائم گوارشی به مرکز بهداشتی درمانی شهر چلگرد به کمک PCR 89 90 دکتر پسته چیان انگل شناسی
نوشین هاشمی 86 بررسی دوره بهبود کامل ضایعات پوستی در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی تحت درمان با گلوکانتیم و رابطه آن با گونه عامل بیماری 89 90 دکتر حجازی انگل شناسی
افشین رسولی 86 بررسی توزیع فراوانی کرم‌های روده‌ای سگ‌های ولگرد شهر اصفهان 89 90 دکتر پسته چیان انگل شناسی
علی کرمانجانی 86 بررسی آنتی ژنیسیتی پروتئین های سطحی پروتواسکولکس کیست هیداتید با استفاده از Mega 10 و روش Blotting 89 90 دکتر پسته چیان انگل شناسی
مرتضی ملازاده 85 بررسی عیار آنتی‌بادی IgG اختصاصی و میزان مقاومت القایی در برابر عفونت هیداتید، پس از ایمن‌سازی با آنتی ژن‌های سطحی پروتواسکولکس های اکینوکوکوس گرانولوزوس 87 88 دکتر پسته چیان انگل شناسی
مینو تسبیحی 85 بررسی تاثیر لیپوزوم حاوی سیتوزین فسفات گوانین الیگو دزوکسی نوکلئوتید ( CPG ODN ) در روند بروز و بهبود ضایعات حاصل از تلقیح L.major زنده در مدل موشی 87 88 دکتر حجازی انگل شناسی
حمیدرضا مقیسه 83 ارزیابی آنتی ژن لیشمانیا ماژور جهت تشخیص سرمی حساس و اختصاصی لیشمانیوز احشایی به روش ELISA و IFA 87 88 دکتر حجازی انگل شناسی
کبری مختاریان 83 جداسازی گونه‌های لیشمانیای جداشده از بیماران منطقه قهاب محمدآباد اصفهان با استفاده از PCR 84 85 دکتر حجازی انگل شناسی
شهرزاد رزمجو 81 تعیین هویت گونه‌های انگل لیشمانیوز جلدی جداسازی شده از بیماران به روش NESTED-PCR با پرایمرهای کاملا اختصاصی در کانون جدید شهر شیراز از سال۱۳۸۳ 83 84 دکتر حجازی انگل شناسی
جهانگیر عبدی 81 بررسی فراوانی سستودها در سگهای ولگرد شهر اصفهان و اهمیت بهداشتی آنها 83 84 دکتر حجازی انگل شناسی
ماندانا بخشی زاده 81 بررسی اثرات درمانی کرم‌های آزادکننده نیتریک اکسید بر لیشمانیوز جلدی مدل حیوانی 82 83 دکتر حجازی انگل شناسی
برالسادات مساوات 80 بررسی ارزش تشخیصی آنتی‌ژنB  و آنتی‌ژن پروتواسکولکس کیست هیداتیک با استفاده از روش Blotting 82 83 دکتر حق پناه انگل شناسی
اکرم الیاسی 80 بررسی ارتباط ایمنوگلبولین های اختصاصی سرم IgG ) و ( IgE وائوزینوفیلی در بیماران هیداتیدوز 82 83 دکتر حق پناه انگل شناسی
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما رشته
مهناز غلامی  95 بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده پیتریازیس ورسیکالر در شهر اصفهان با استفاده از روش PCR-sequencing 97 99 دکتر محمدی  قارچ شناسی 
منیره طائی  95 شناسائی مولکولی گونه های کاندیدایی جدا شده از بیماران مبتلا به اشکال مختلف بالینی کاندیدیازیس با تمرکز بر گونه های نادر مانند کاندیداوریس در سال 1397 و تعیین حساسیت دارویی گونه های نادر در شهر اصفهان 97 98 دکترمحمدی  قارچ شناسی 
طاهره رحیمی  95 بررسی فراوانی نسبی عوامل درماتوفیتی در حیوانات اهلی مشکوک به درمامافایتوزیس در کلینک های دامپزشکی و دامداری های شهر اصفهان با استفاده از تکنیک های مولکولی در سال 1397 97 98 دکترمحمدی  قارچ شناسی 
اصغر حیدریان  94 بررسی فراوانی گونه های کاندیدایی جدا شده از دهان افراد مبتلا به HIV مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری اصفهان در سال 1396 و تعیین فعالیت آنزیم فسفولیپاز و پروتئیناز جدایه ها 96 97 دکتر دهقان  قارچ شناسی 
شهباز یوسفی 94 بررسی توزیع فراوانی قارچ های درماتوفیتی کراتینوفیلیک به روش مورفولوژی و مولکولی در خاک مناطق مختلف شهر اصفهان در سال ۱۳۹۶ 96 97 دکتر دهقان قارچ شناسی
علی سرداری 94 بررسی مقاومت دارویی جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس نسبت به فلوکـونازول در شهرهای اصفهان و مشهد درخلال سال¬های 96-95 و ردیابی موتاسیون ژن ERG11 درگونه های مقاوم 96 97 دکتر محمدی قارچ شناسی
سحر کیانی پور 94 بررسی توزیع فراوانی آسپرژیلوس و پنوموسیستیس در نمونه های برونکوآلوئولارلاواژ مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء(س) اصفهان و تعیین حساسیت ایزوله های آسپرژیلوس به ایتراکونازول و وریکونازول 96 97 دکتر دهقان قارچ شناسی
شیما ابوطالبیان  94 بررسی توزیع فراوانی عوامل قارچی در بیماران مبتلا به عفونت گوش خارجی و تعیین حداقل غلظت مهاری ایتراکونازول نسبت به عوامل قارچی جدا شده در مراجعین به بیمارستان الزهرا (س) در سال 1396-1395 96 97 دکتر چعباوی زاده  قارچ شناسی 
مهرناز لقمانی  94 شناسایی گونه های کاندیدایی جدا شده از کاندیدیاز دهانی کودکان و نوجوانان مبتلا به لوسمی در اصفهان و بررسی اثر مهار کنندگی تعدادی از پروبیوتیک های تجاری و بومی بر رشد گونه های شایع  96 97 دکتر چعباوی زاده قارچ شناسی 
بیان کمشکی 93 بررسی فراوانی گونه های قارچی جدا شده از زخم های سوختگی پوست بیماران بستری در مرکز سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) شهر اصفهان 95 96 دکتر چعیاوی زاده قارچ شناسی
زهرا جبل عاملی 93 بررسی تاثیر داروهای بیورزونانسی فلوکونازول، نیستاتین و آمفوتریسین B درایزوله های بالینی کاندیدا (آلبیکنس، کروزه ای، گلابراتا 94 95 دکتر دهقان قارچ شناسی
شکوفه پولادیان 93   بررسی مولکولی گونه های کاندیدا در بیماران مبتلا به ولوواژینیت ومقایسه تاثیر ترکیبات ضد قارچی کلوتریمازول، مایکونازول و نیستاتین در درمان بیماران 95 96 دکتر محمدی قارچ شناسی
ابوذر کمری 93 بررسی فراوانی قارچ های کمیاب در غار خفاش، محل زندگی کبوتران و درختان اکالیپتوس موجود در شهر ایلام در سال 95 96 دکتر رسول محمدی قارچ شناسی
عبدالرسول محمدی 93 اپیدمیولوژی وشناسایی مولکولی عوامل عفونت های قارچی در بیماران مبتلا به سینوزیت های حاد ومزمن بستری در بخش گوش وحلق وبینی مراکز آموزشی و پژوهشی درمانی کاشانی والزهرای شهر اصفهان در سال 95 97 دکتر رسول محمدی قارچ شناسی
فاطمه صالحی وانانی 93 شناسايي مولکولی گونه هاي كانديداي جدا شده از نمونه های مری و معده کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به یک مرکز اندوسکوپی در شهر اصفهان و تعیین حساسیت دارویی ایزوله ها با روش E-test در سال 1394 96 97 دکتر رسول محمدی قارچ شناسی
مهناز خیرخواه 93 شناسایی مورفولوژیک و مولکولی آسپرژیلوس‌های جداشده از بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه قارچ شناسی شفا درشهر اصفهان بر اساس تعیین توالی 96 97 دکتر رسول محمدی قارچ شناسی
حمیرا بابائی 92 بررسی فراوانی کاندیدادابلینینسیس در کمپلکس کاندیدا آلبیکنس /دابلینینسیس جداسازی شده از نمونه های دهانی افراد دیابتیک بوسیله تکنیک PCRDuplex-وتایید گونه های دابلینینسیس شناسایی شده بااستفاده از توالی یابی ناحیه 94 95 دکتر رسول محمدی قارچ شناسی
نعیمه فتحی 92 تعیین گونه های کاندیدای جداشده ازکاندیدمی با استفاده ازتکنیک PCR و توالی یابی ناحیه 94 95 دکتر رسول محمدی قارچ شناسی
بهاره ارغوان 92 بررسی میزان بیان miR-146aدر ماکروفاژهای انسانی آلوده به کاندیدا گلابراتا 94 95 دکتر رسول محمدی قارچ شناسی
امین سلطان پور 92 بررسی سطح ادراری آفلاتوکسین M1 در افراد مبتلا به هپاتیت C در مقایسه با افراد سالم 94 95 دکتر دهقان قارچ شناسی
مهرنوش ماهرالنقش 92 فراوانی گونه های کاندیدا در دهان افراد تحت شیمی درمانی با ضایعات دهانی به روش PCR-RFLP و تعیین MIC فلوکونازول در ایزوله های جدا شده از بیماران 93 94 دکتر دهقان قارچ شناسی
ایران نوروز میرزا آقاخانی 91 مقایسه اثر عصاره آبی تخم شوید و آتورواستاتین بر روی گونه های کاندیدا در مقایسه با فلوکونازول 93 94 دکتر دهقان قارچ شناسی
مهدی طاهری یزدی 91 بررسی فراواني آلودگی قارچی کیسه های حاوی پلاکت و گلبول قرمز متراکم تولیدی در پایگاه انتقال خون استان یزد 93 94 دکتر چعباوی زاده قارچ شناسی
امیدرییسی 91 بررسی فراوانی عفونت های قارچی جلدی در ببماران دیابتی و تعیین حساسیت داروییMICایزوله های جدا شده به تعدادی از داروهای ضد قارچی 93 94 دکتر دهقان قارچ شناسی
مژگان صادقی 91 بررسی حداقل غلظت مهاری عصاره قارچ Ganoderma lucidum بر رشد جدایه های بالینی کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با فلوکونازول 93 94 دکتر چعباوی زاده قارچ شناسی
محمد بهمنی 91 بررسی عوامل ایجاد کننده کاندیدوری به روش PCR-RFLP وتعیین حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC ) داروهای فلوکونازول و آمفوتریسینB در ایزوله ها به روش Microdilution Broth 94 95 دکتر دهقان قارچ شناسی
بهزاد زاهد 91 فراوانی عوامل شایع واژینیت کاندیدایی و تعیین گونه غالب با استفاده از روش PCR-RFLP در مراجعین به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 94 95 دکتر چعباوی زاده قارچ شناسی
محمدرضا جواهری 90 بررسی فراوانی انواع گونه های کاندیدا از دهان افراد سیگاری و دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان سنندج با استفاده از روش PCR-RFLP در مقایسه با گروه 93 94 دکتر دهقان قارچ شناسی
سحرکفشدوز جباری 90 شناسایی گونه‌های کاندیدای جدا شده از کشت خون بیماران بستری در بیمارستان میلاد تهران با روش PCR-RFLP 93 94 دکتر دهقان قارچ شناسی
نوید امینیان 90 بررسی اثر اسانس گیاه خوشاریزه (Echinophora Platyloba) بر تشکیل بیوفیلم قارچی گونه های جداشده از واژینیت کاندیدایی در مقایسه با فلوکونازول 93 94 دکتر دهقان قارچ شناسی
حبیب اله اشتری 90 سطح اینترلوکین ۱۲ تولید شده از (Peripheral Blood Mononuclear Cell) PBMC افراد نرمال پس از تحریک با گونه‌های مختلف کاندیدا در شرایط In- 93 94 دکتر دهقان قارچ شناسی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir