پایان نامه های فوق تخصص و فلوشیپ جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-12:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
دکتر پیمان رحمانی 94 بررسی مقایسه ای الگوی حرکت کمربند لگنی - رانی در بیماران مرد مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد با افراد سالم 95 دکتر رضوانی
         

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir