پایان نامه های فوق تخصص و فلوشیپ جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1399/03/24-8:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
         
دکتر پیمان رحمانی 94 بررسی مقایسه ای الگوی حرکت کمربند لگنی - رانی در بیماران مرد مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد با افراد سالم 95 دکتر رضوانی
         

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir