پایان نامه های فوق تخصص و فلوشیپ بیهوشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-21:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستیار موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
دکتر حمیده یاری مقایسه کارایی دو مد ASV و SIMV روی پارامترهای تنفسی در بیماران مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد در بخش مراقبتهای ویژه 97/8/21 دکتر بابک علی کیایی
دکتر عباس امامی نژاد بررسي تأثير Nebulized bude sonid و دگزامتازون وريدي بر روي ليك كاف لوله تراشه در بيماران اينتوبه بستری در بخش مراقبت هاي ويژه الزهرا(س) 95/7/5 کتر عباسی
دکتر کاشفی
دكتر كامران فاضل بررسي توزيع فراواني و ميانگين شاخص هاي تشخيصي اكوكارديوگرافي ترانس توراسيك و ارتباط آنها با ريسك فاكتورهاي زمينه اي در بيماران لاپاراتومي شده بستري در ICU مركز پزشكي الزهرا(س) 92/12/19

دکتر عباسی

دکتر کاشفی

دكتر شهريار صانع مقايسه اثراتbrain relaxaition  ،وضعيت اسيد و بازدر دو روش مايع درماني (نيم نرمال + بيکربنات و سالين + رينگر لاکتات)در بيماران تحت عمل جراحي کرانيوتومي 92/12/5 دکتر عطاری
دكتر علي عباسي بررسي مقايسه اي اثربخشي نبولايزر بودنوزايد و دگزامتازون قبل از خروج  لوله تراشه برروي عوارض اکستوباسيون در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه 92/8/20

دکتر عباسی

دکتر کاشفی

دكتر فريدون مرتضوي بررسي مقايسه اي تزريق داخل نخاعي بوپيواکائين با مخلوط (بوپيواکائين– فنتانيل) و مخلوط (بوپيواکائين– فنتانيل-سولفات منيزيوم) 92/5/14 دکتر عطاری
دكتر محمد رضا حبيب زاده تعيين تأثير نئوستيگمين وريدي بر روي تحمل گاواژ در بيماران بستري در بخش مراقبتهاي ويژه که دچار عدم تحمل گاواژ شده اند و مقايسه آن باگروه کنترل 92/4/31

دکتر عباسی

دکتر کاشفی

دكتر حسين محجوبي پور بررسي مقايسه اي تغييرات ماكروسكوپي مخاط تراشه ، ناشي از كاف لوله تراشه پر شده از ليدوكائين 2% و گروه شاهد در لوله گذاري بيماران بستري در ICU 92/2/23

دکتر عباسی

دکتر کاشفی

دكتر سهراب سليمي برداشت تومورهاي مغزي به روش Awake Craniotomy 91/11/16 دکتر عطاری

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir