پایان نامه های فلوشیب و فوق تخصص داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/11-15:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
دکتر نسیم تبریزی 1395

بررسی ارزش پروگنوستیک الگوهای الکتروانسفالوگرافیک ایکتال در نتایج جراحی بیماران بزرگسال مبتلا به صرع فوکال مقاوم به درمان در بیمارستان کاشانی در سالهای 1394-1390

96/5/10 دکتر جعفر مهوری
         
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir