پایان نامه های فلوشیب و فوق تخصص داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-12:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
دکتر سید نوید نقیبی  1396 بررسی فراوانی تشنج های کلاستر و عوامل خطر آن در بیماران مراجعه کننده به بخش صرع کاشانی سال 95-90 97.4.10 دکتر جعفر مهوری 
دکتر سید نوید نقیبی 1396 مطرح شدن و رفع ایرادات بررسی فراوانی و عوامل خطر تشنج کلاستر در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به بخش صرع بیمارستان کاشانی شهر اصفهان از سال 90-95 96/9/14 دکتر جعفر مهوری
دکتر نسیم تبریزی 1395

بررسی ارزش پروگنوستیک الگوهای الکتروانسفالوگرافیک ایکتال در نتایج جراحی بیماران بزرگسال مبتلا به صرع فوکال مقاوم به درمان در بیمارستان کاشانی در سالهای 1394-1390

96/5/10 دکتر جعفر مهوری

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir