پایان نامه های دکترای حرفه ای گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/27-12:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

موضوع پایان نامه

تاریخ تصویب در گروه

تاریخ دفاع

استاد راهنما

مسعود کمالیان

 

 مقایسه وضعیت دانسیته استخوانی بین زنان یائسه روستایی و شهری استان اصفهان

  95/5/2

 دکتر محمد رضا سلامت

رامیار سلیمی

 

بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم و ابتلا به استئوپروز در زنان یائسه

  95/8/5

دکتر محمد رضا سلامت

رضا انتظاری

 

 بررسی اثر بارداری در دوران نوجوانی بر تراکم معدنی استخوان در دوران پس از یائسگی

  95/3/19

دکتر محمد رضا سلامت

حسین مرادیان

 

 بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن و استئوپروز در زنان یائسه

  93/2/22

دکتر محمد رضا سلامت

وحید تفضلی

 

بررسی ارتباط بین بیماریهای کلیوی و دانسیته استخوانی در زنان یائسه

  92/12/28

دکتر محمد رضا سلامت

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir