پایان نامه های دکترای حرفه ای گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-10:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

نام و نام خانوادگی

موضوع پایان نامه

تاریخ دفاع

استاد راهنما

5

مسعود کمالیان

 مقایسه وضعیت دانسیته استخوانی بین زنان یائسه روستایی و شهری استان اصفهان

95/5/2

 دکتر محمد رضا سلامت

4

رامیار سلیمی

بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیم و ابتلا به استئوپروز در زنان یائسه

95/8/5

دکتر محمد رضا سلامت

3

رضا انتظاری

 بررسی اثر بارداری در دوران نوجوانی بر تراکم معدنی استخوان در دوران پس از یائسگی

95/3/19

دکتر محمد رضا سلامت

2

حسین مرادیان

 بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن و استئوپروز در زنان یائسه

93/2/22

دکتر محمد رضا سلامت

1

وحید تفضلی

بررسی ارتباط بین بیماریهای کلیوی و دانسیته استخوانی در زنان یائسه

92/12/28

دکتر محمد رضا سلامت

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir