پایان نامه های دکترای حرفه ای گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
نجمه احمدی 91 مقایسه اثر درمانی ترشحات و عصاره لاروهای لوسیلیا سریکانا در رات های دارای زخم های سوختگی درجه 3 98 99 دکتر ابطحی
           

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir