پایان نامه های دکترای تخصصی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/29-10:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

سال دفاع

1

امیر عظیمیان

(دکتری فیزیک پزشکی)

تایهینگ ملکولی و بررسی حضور ژنهای دخیل در بیماری زایی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به پنی سیلین (MRSA) جدا شده در بیمارستانهای منتخب اصفهان، مشهد و تهران

دکتر سید اصغر هوایی- دکترحسین فاضلی

1391

2

محمد عبدالهی

(دکتری فیزیک پزشکی)

ارزیابی تصویربرداری هدفمند سلولهای سرطان پروستات با استفاده از طراحی پروبهای تصویربرداری هدفمند حاوی نانو ذرات مغناطیسی در موش نود

دکتر داریوش شهبازی

1391

3

حسین صابری انوار

(دکتری فیزیک پزشکی)

شبیه سازی مونت کارلو اندازه گیری تغییرات دز بیمار ناشی از بکار بردن ترموپلاست در پرتو درمانی و بررسی امکان ساخت یک نمونه ترموپلاست

دکتر محمد باقر توکلی

دکتر کیوان جباری

1392

4

مهرداد غلامی

(دکتری فیزیک پزشکی)

ارزیابی صحت توزیع سه بعدی دز در رادیو تراپی ناحیه قفسه سینه با استفاده از پولیمرژل دوزیمتر معادل بافت ریه

دکتر داریوش شهبازی

1393

5

علی جمعه زاده

(دکتری فیزیک پزشکی)

ارزیابی الگوریتم 2 بعدی دزیمتر بر پایه EPID جهت تعیین دز میانی تنی و بررسی حساسیت روش EPID دزیمتر سه بعدی جهت تشخیص خطاها در تکنیک پیشرفته پرتو در مانی VMAT

دکتر پروانه شکرانی دکتر محمد محمدی

1393

6

اصغر مازیار (دکتری فیزیک­زشکی)

ارزیابی صحت توزیع انرژی پرتوهای ایکس پراش یافته در تشخیص سرطان پستان با استفاده از نمونه مو

دکتر داریوش شهبازی و دکتر محمدباقرتوکلی

1394

7

سیدمجتبی کربلائی (دکتری فیزیک پزشکی)

طراحی و توسعه الگوریتم سریع مونته کارلو جهت محاسبه دز دریافتی ناشی از پرتودرمانی فوتون در درمان از راه دور و بر روی احکام موازی سازی آن در GPU

دکتر داریوش شهبازی و دکتر محمدباقر توکلی

1395

8

 میلاد برادران (دکتری فیزیک پزشکی)

Radiobiological modeling of radiation-induced bladder Complications by evaluation of its motions in patents undergoing prostate external radiotherapy using functional analysis

دکتر پروانه شکرانی و دکتر داریوش شهبازی

1396

9

سجاد پندش (دکتری فیزیک پزشکی)

بررسی اثرات فتوترمال نانوذرات چند منظوره اکسید آهن پوشیده شده با طلا در حضور میدان مغناطیسی خارجی و تابش باریکه لیزر مادون قرمز نزدیک بر روی مدل سرطان ملانو ، رده سلولی B16F10 در موش C57BL16

دکتر پروانه شکرانی

1396

10

نیما رستم پور (دکتری فیزیک پزشکی)

طراحی و ارزیابی تکنیک ردیابی تومور با استفاده از روش مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای تومورهای ریه

دکتر کیوان جباری

1396

11 فاخره پاشایی بررسی فاکتورهای موثر در اندازه گیری دز و طراحی الگوریتم بازسازی توزیع دز سه بعدی در بدن بیمار در تکنیک IMRT از طریق ثبت دز توسط آرایه دو بعدی MapCHECk2 دکتر کیوان جباری 1396
12 ایرج عابدی امکان سنجی استفاده از دز پینتینگ به روش کانتورینگ در سرطان پروستات با استفاده از تصاویر مولتی پارامتریک ام آر آی دکتر محمد باقر توکلی 1396
13 حبیب الله مرادی بررسی میزان شکست ناشی از تابش دهی DNA میتوکندری با استفاده از شبیه سازی مونته کارلو و بررسی تجربی با Real-Time PCR دکتر محمد باقر توکلی 1396
14 محسن صائب بررسی همبستگی شاخص گاما و هیستوگرام دز-حجم در تضمین کیفیت پرتودرمانی با شدت مدوله شده دکتر داریوش شهبازی 1396
15 هادی کیوان بررسی رفتار فوتونهای مگاولتاژ در سگمنتهای کوچک IMRT به روش MLC استاتیک برای استفاده از آنها در طراحی های درمان تومورهای کوچک دکتر داریوش شهبازی 1396
 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir