پایان نامه های دکترای تخصصی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/04/25-14:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

سال دفاع

1

امیر عظیمیان

(دکتری فیزیک پزشکی)

تایهینگ ملکولی و بررسی حضور ژنهای دخیل در بیماری زایی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به پنی سیلین (MRSA) جدا شده در بیمارستانهای منتخب اصفهان، مشهد و تهران

دکتر سید اصغر هوایی- دکترحسین فاضلی

1391

2

محمد عبدالهی

(دکتری فیزیک پزشکی)

ارزیابی تصویربرداری هدفمند سلولهای سرطان پروستات با استفاده از طراحی پروبهای تصویربرداری هدفمند حاوی نانو ذرات مغناطیسی در موش نود

دکتر داریوش شهبازی

1391

3

حسین صابری انوار

(دکتری فیزیک پزشکی)

شبیه سازی مونت کارلو اندازه گیری تغییرات دز بیمار ناشی از بکار بردن ترموپلاست در پرتو درمانی و بررسی امکان ساخت یک نمونه ترموپلاست

دکتر محمد باقر توکلی

دکتر کیوان جباری

1392

4

مهرداد غلامی

(دکتری فیزیک پزشکی)

ارزیابی صحت توزیع سه بعدی دز در رادیو تراپی ناحیه قفسه سینه با استفاده از پولیمرژل دوزیمتر معادل بافت ریه

دکتر داریوش شهبازی

1393

5

علی جمعه زاده

(دکتری فیزیک پزشکی)

ارزیابی الگوریتم 2 بعدی دزیمتر بر پایه EPID جهت تعیین دز میانی تنی و بررسی حساسیت روش EPID دزیمتر سه بعدی جهت تشخیص خطاها در تکنیک پیشرفته پرتو در مانی VMAT

دکتر پروانه شکرانی دکتر محمد محمدی

1393

6

اصغر مازیار (دکتری فیزیک­زشکی)

ارزیابی صحت توزیع انرژی پرتوهای ایکس پراش یافته در تشخیص سرطان پستان با استفاده از نمونه مو

دکتر داریوش شهبازی و دکتر محمدباقرتوکلی

1394

7

سیدمجتبی کربلائی (دکتری فیزیک پزشکی)

طراحی و توسعه الگوریتم سریع مونته کارلو جهت محاسبه دز دریافتی ناشی از پرتودرمانی فوتون در درمان از راه دور و بر روی احکام موازی سازی آن در GPU

دکتر داریوش شهبازی و دکتر محمدباقر توکلی

1395

8

 میلاد برادران (دکتری فیزیک پزشکی)

Radiobiological modeling of radiation-induced bladder Complications by evaluation of its motions in patents undergoing prostate external radiotherapy using functional analysis

دکتر پروانه شکرانی و دکتر داریوش شهبازی

1396

9

سجاد پندش (دکتری فیزیک پزشکی)

بررسی اثرات فتوترمال نانوذرات چند منظوره اکسید آهن پوشیده شده با طلا در حضور میدان مغناطیسی خارجی و تابش باریکه لیزر مادون قرمز نزدیک بر روی مدل سرطان ملانو ، رده سلولی B16F10 در موش C57BL16

دکتر پروانه شکرانی

1396

10

نیما رستم پور (دکتری فیزیک پزشکی)

طراحی و ارزیابی تکنیک ردیابی تومور با استفاده از روش مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی برای تومورهای ریه

دکتر کیوان جباری

1396

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir