پایان نامه های دکترای تخصصی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/06/17-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
17 مهتاب قنبری راد مهر 1396 بررسی اثر تیامین دی سولفید بر بهبود هایپرگلیسمی ناشی از تزریق استروپتوزوسین در رت های نر دکتر نپتون سلطانی ۱۱/۱۰/۹۸
16 آزاده السادات حسینی دستگردی مهر 1396 بررسی نقش انسولین، سولفات¬منیزیم و گابا در مقاومت به انسولین کبد در والدین دیابتی نوع¬2 و فرزندان آنها به روش هایپرانسولینمیک-یوگلایسمیک¬کلامپ: بررسی میزان بیان ژن¬های Irs2 ,Akt2, Foxo1 وآنزیم فسفوانول¬پیروات¬کربوکسی¬کیناز در کبد دکتر نپتون سلطانی ۲۴/۸/۹۸
15 احمد قاسمی مهر 1394 بررسي اثر مرفين بر رشد و پيشرفت ملانوماي موشي : تداخل احتمالي با گيرنده هاي شبه تول ٤ (TLR4 ) و كانال هاي وانيلوئيدي (TRPV1 دکتر حق جو 97/7/25
14 حسین رضازاده مهر 1394 بررسی نقش انسولین، سولفات منیزیم و گابا در کاهش مقاومت به انسولین در فرزندان والدین دیابتی نوع 2 در مدل هایپرانسولینمیک یوگلایسمیک کلامپ: نقش GLUT4، IRS1 و Akt2 دکتر شریفی، دکتر سلطانی 97/7/25
13 زهرا رضائی مهر 1394 بررسی اثر اعتیاد غذایی ساکارز ، شکلات و شکلات تلخ بر تغییرات روند حافظه و امواج EEG در رات های نر دکتر راداحمدی 97/2/26
12 زهرا پزشکی بهمن 1394 پاسخ عروقی کلیوی به آنژیوتانسینII  در مدل پر فشاری خون :2K1C   اثر گیرنده هایAT1   و Mas و جنس دکتر نعمت بخش 96/12/9
11 سمیرا چوپانی بهمن 1394 بررسی نقش کنترلی رسپتورهای AT1 ، Mas و هورمونهای جنسی زنانه )استروژن( در تنظیم همودینامیک کلیوی در هایپرتنشن ناشی از افزایش رنین در رتهای ماده تحت اوارکتومی دکتر نعمت بخش 96/12/9
10 فرزانه کریمی فرد بهمن 1394 پاسخ عروقی کلیوی به آنژیوتانسین II در فرایند ایسکمی نسبی ری پرفیوژن با القاء - Ischemic  preconditioning (IPC) در رتهای فشار خون بالا مدل : 2K1C  نقش رسپتورهای AT1  و   Mas دکتر نعمت بخش 96/12/9
9 حسن خیرخواه 1393          بررسی اثر آسیب نخاعی بر حافظه کاری مهارت حرکتی ریتم های مغزی وتغییرات میزان دوپامین و گیرنده های D1 و D2  در قشر پره فرنتال موش های صحرایی نر                                                                                  دکتر علائی، دکتر پرویز شهابی 96/8/24
8 فاطمه عزیزی 1392 ارزیابی برهم کنش عملکردی رسپتور نوع 2 اورکسین و رسپتور نوع 1 کانابینوئید در ناحیه تگمنتوم شکمی در ایجاد اعتیاد به نیکوتین از طریق مطالعات رفتاری و الکتروفیزیولوژی (ثبت تک واحدی) دکتر رئیسی 1395
7 رضا فرتوت زاده 1392

ارزیابی برهم کنش فیزیولوژیک رسپتور نوع 2 اورکسین و رسپتور نوع 1 کانابینوئید با اعمال آنتاگونیست های آن ها در هسته اکومبنس در ایجاد اعتیاد به نیکوتین از طریق مطالعات رفتاری و الکتروفیزیولوژی (ثبت تک سلولی)

دکتر رئیسی 1395
6 جلال حسن شاهی 1392 بررسی اثر بلوکه کننده های گیرنده های آنژیوتانسین ۲ و آنژیوتانسین (۷-۱) بر شاخص های همودینامیک کلیوی متعاقب انسداد و پس از رفع انسداد كامل يكطرفه حالب در رت نر نژاد ویستار دکتر نعمت بخش 1394
5 محمد کریم آزاد بخت 1391 بررسی نقش آنژیوتانسین 2 و آنژیوتانسین 7-1 بر میزان حساسیت رفلکس بارورسپتوری در رت های نر و ماده سمپاتکتومی کلیوی دکتر نعمت بخش 1393
4 مریم ملکی 1390 نقش رسپتورهای Mas و AT2 سیستم رنین آنژیوتانسین بر تغییرات حاد جریان خون کلیه و پاسخدهی آن به آنژیوتانسین 2 در دوره ری پرفیوژن فرایند ایسکمی نسبی دکتر نعمت بخش 1393
3 مهرانگیز خانمرادی 1390 ارزیابی نقش سیستم آنژیوتنسینی (آنژیوتانسین II)  هسته پاراونتریکولار هیپوتالاموس بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب در رت نر دکتر نسیمی 1393
2 مرضیه کفعمی 1389 The effect of angiotensin II in BNST on cardiovascular regulation and its relation with amygdala in male rat دکتر نسیمی 1391
1 اقدس دهقانی 1389 بررسی نقش استروژن و بلوک گیرنده Mas  بر شاخص های عروقی کلیوی  در  پاسخ   به  آنژیوتانسین (7-1).  آیا پاسخ  وابسته  به  برادی کینین وسيستم نیتریک اکساید است؟ دکتر نعمت بخش 1391

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir