پایان نامه های دکترای تخصصی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/20-10:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 حسن خیرخواه 1393          بررسی اثر آسیب نخاعی بر حافظه کاری مهارت حرکتی ریتم های مغزی وتغییرات میزان دوپامین و گیرنده های D1 و D2  در قشر پره فرنتال موش های صحرایی نر                                                                                  دکتر علائی، دکتر پرویز شهابی 96/8/24
2 فاطمه عزیزی 1392 ارزیابی برهم کنش عملکردی رسپتور نوع 2 اورکسین و رسپتور نوع 1 کانابینوئید در ناحیه تگمنتوم شکمی در ایجاد اعتیاد به نیکوتین از طریق مطالعات رفتاری و الکتروفیزیولوژی (ثبت تک واحدی) دکتر رئیسی 1395
3 رضا فرتوت زاده 1392

ارزیابی برهم کنش فیزیولوژیک رسپتور نوع 2 اورکسین و رسپتور نوع 1 کانابینوئید با اعمال آنتاگونیست های آن ها در هسته اکومبنس در ایجاد اعتیاد به نیکوتین از طریق مطالعات رفتاری و الکتروفیزیولوژی (ثبت تک سلولی)

دکتر رئیسی 1395
4 جلال حسن شاهی 1392 بررسی اثر بلوکه کننده های گیرنده های آنژیوتانسین ۲ و آنژیوتانسین (۷-۱) بر شاخص های همودینامیک کلیوی متعاقب انسداد و پس از رفع انسداد كامل يكطرفه حالب در رت نر نژاد ویستار دکتر نعمت بخش 1394
5 محمد کریم آزاد بخت 1391 بررسی نقش آنژیوتانسین 2 و آنژیوتانسین 7-1 بر میزان حساسیت رفلکس بارورسپتوری در رت های نر و ماده سمپاتکتومی کلیوی دکتر نعمت بخش 1393
6 مریم ملکی 1390 نقش رسپتورهای Mas و AT2 سیستم رنین آنژیوتانسین بر تغییرات حاد جریان خون کلیه و پاسخدهی آن به آنژیوتانسین 2 در دوره ری پرفیوژن فرایند ایسکمی نسبی دکتر نعمت بخش 1393
7 مهرانگیز خانمرادی 1390 ارزیابی نقش سیستم آنژیوتنسینی (آنژیوتانسین II)  هسته پاراونتریکولار هیپوتالاموس بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب در رت نر دکتر نسیمی 1393
8 مرضیه کفعمی 1389 The effect of angiotensin II in BNST on cardiovascular regulation and its relation with amygdala in male rat دکتر نسیمی 1391
9 اقدس دهقانی 1389 بررسی نقش استروژن و بلوک گیرنده Mas  بر شاخص های عروقی کلیوی  در  پاسخ   به  آنژیوتانسین (7-1).  آیا پاسخ  وابسته  به  برادی کینین وسيستم نیتریک اکساید است؟ دکتر نعمت بخش 1391

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir