پایان نامه های دکترای تخصصی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-11:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
حسن خیرخواه بهمن 93          بررسی اثر آسیب نخاعی بر حافظه کاری مهارت حرکتی ریتم های مغزی وتغییرات میزان دوپامین و گیرنده های D1 و D2  در قشر پره فرنتال موش های صحرایی نر                                                                                  96/8/24   دکتر علائی، دکتر پرویز شهابی
فاطمه عزیزی بهمن 92       دکتر رئیسی
رضا فرتوت زاده بهمن 92       دکتر رئیسی
جلال حسن شاهی بهمن 92     شهریور 96 دکتر نعمت بخش
سید مصطفی احمدیان بهمن 91       دکتر رئیسی
محمد کریم آزاد بخت بهمن 91 بررسی نقش آنژیوتانسین 2 و آنژیوتانسین 7-1 بر میزان حساسیت رفلکس بارورسپتوری در رت های نر و ماده سمپاتکتومی کلیوی   دی 1396 دکتر نعمت بخش
سمیه شهیدانی بهمن 91       دکتر رجائی
شهلا سهرابی پور بهمن 91       دکتر شریفی
جهانگیر نوری بهمن 90       دکتر حق جو
مریم ملکی بهمن 90     دی 95 دکتر نعمت بخش
مهرانگیز خانمرادی بهمن 90     مهر 95 دکتر نسیمی
مرضیه کفعمی بهمن 89     دی 94 دکتر نسیمی
اقدس دهقانی بهمن 89     تیر 94 دکتر نعمت بخش
شادان صابری بهمن 89     تیر 94 دکتر نعمت بخش

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir