پایان نامه های دکترای تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-12:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما راهنمای دوم چگونگی پیشرفت کار سال ورود
وجیهه استادی  دکتر حاکمی  ندارد در حال انجام آزمایش 1390
ناهید رضایی دکتر حاکمی ندارد در حال انجام آزمایش 1390
راضیه علیپور دکتر پورآذر ندارد در حال تکمیل پایان نامه 1390
سمانه محمدزاده دکتر عندلیب دکتر رضایی در حال تکمیل پایان نامه 1390
حسین متدین دکتر رضایی   در حال تکمیل پایان نامه 1392
نسرین سرشکی دکتر رضایی      
ریحانه رهنما دکتر رضایی      
راضیه خوشنویسان دکتر رضایی      
رضا غلام نژاد دکتر رضایی      

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir