پایان نامه های دکترای تخصصی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/03/22-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
راحله رفیعی سفید دشتی   بررسی آنتی ژن های کربوهیدراتی کیست هیداتیک و کراسریاکشن سرم بیماران مبتلا به سرطان پستان  و افراد سالم با این فراکشن های آنتی ژنی   16/11/95 دکتر یوسفی
فرزانه میرزایی   بررسی تاثیر سینرژیسم لیسترولیزین O نوترکیب با گلوکانتیم علیه پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور     دکتر حجازی
ناهید مرتضوی   طراحی لنتی ویروس نوترکیب بیان کننده ژن های KMP11 و HASPBLeishmaniainfantum و ارزیابی اثر حفاظتی آن در موش  BALB/c   30/9/95 دکتر حجازی
نوشین هاشمی   بررسی اثر مهار microRNA let-7a در ماکروفاژ های آلوده به Leishmania major با استفاده از فن آوری Locked Nucleic Acid در روند آپوپتوز و نکروز آنها   14/9/95 دکتر حجازی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir