پایان نامه های دستیاران گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/09-9:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع پایان نامه         نام دستيار                       مقطع تحصیلی
دكتر محموديه بررسي اثر استفاده از روپيواكائين بصرت اينتراپريتونئال در كاهش درد پس از جراحي بيماران تحت عمل باي پس معده  (96/12/21) دكتر روح اله محقق نسب دستيار
دكتر بهنام صانعي بررسي شيوع سندرم low anterior در بيماران كنسرركتوم در بيمارستان الزهرا تحت عمل جراحي قرار گرفتند    (96/10/18) دكتر محمدقاسمي فرد دستيار
دكتر غلامرضا مهاجري سطح PSA در بيماران خانم كانسر كولوركتال      (96/9/27) دكتر اميرطاهرتائبي دستيار
دكتر مهاجري بررسي زمان لازم و فاكتورهاي موثر در از بين بردن حفره باقي مانده كيست هيداتيك كبد پس از عمل جراحي باز در بيمارستان الزهرا    (96/3/29) دكتر محمد عندليب دستيار
دكتر كلاهدوزان بررسي سميت حداقل دز كلرهگزيدين با خاصيت كشندگي براي كيست هيداتيك روي پريتوئن و كيسه صفرا و كبد در مدل حيواني    (96/3/29) دكتر محمد اسلامي دستيار
دكتر بهروز كليدري بررسي مقايسه اي اثر فيكس و عدم فيكس كردن مش در ايجاد عوارض بعد از عمل در بيماران مبتلا به هرني اينگوئينال كه تحت عمل جراحي هرنيوپلاستي به روش لاپاراسكوپيك PAPP قرار مي گيرند 95/11/25) دكتر زكريا شربو دستيار
دكتر مهاجري برررسي اثر فيبرينوليتيك عصاره كيوي   (96/3/8) دكتر الياس مصطفي پور دستيار
دكتر مهاجري بررسي تاثير آنتي بيوتيك تراپي پس از عمل جراحي در بيماران تحت عمل جراحي كاستريك باي پس (95/11/25) دكتر رامين اقصايي دستيار
دكتر كليدري بررسي ارزش تشخيصي آلبومين در پيشگيري كبد چرب غير الكلي در بيماران مبتلا به كبد چرب تحت اعمال بارياتريك دكتر مهدي ربيعي دستيار

دكتر كليدري

دكتر محموديه

بررسي مقايسه اي اثر فيكس و عدم فيكس كردن مش در ايجاد عوارض بعد از عمل در بيماران مبتلا به هرني اينگوئينال كه تحت عمل جراحي هرنيوپلاستي به روش لاپاراسكوپيك PAPP قرار مي گيرند دكتر زكرياشربو دستيار

دكتر حسين پور

دكتر مسعود ناظم

مقايسه نتايج درماني دو روش ترانس اكسترنال و سنتي در اركيوپكسي كودكان دچار كريپتواركيديسم مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين سال 96 دكتر عبدالحكيم غزالي دستيار
دكتر كليدري بررسي مقايسه نتايج جراحي پركتوكولكتومي و ايلئوآنال پچ آناستوموز لاپاراسكوپيك با و بدون ايلئوستومي در مبتلايان به پوليپوز آدنوماتوز فاميلي دكتر محمد شياسي دستيار
دكتر بهروز كليدري بررسي تاثير عمل جراحي ميني گاستريك باي پس در افراد مبتلا به چاقي مفرط بر جمعيت باكتري firumicuts 6 ماه پس از عمل جراحي دكتر حميدرضا خدادادي دستيار
دكتر بهنام صانعي بررسي تاثير نمك صفرا (اورسوبيل) بر ميزان اسكوكس هاي كيست هيداتيد دكتر پوريا توكلي  
دكتر شاه بندري بررسي نتايج روش اصلاح شده لاپاراسكوپي با روش اورجينال لاپاراسكوپي دكتر عليرضا اميران دستيار
دكتر حسين پور بررسي ارتباط علايم بيماران هيرشپرونگ بعد از عمل با ميزان كالريتني و NO در قسمت گانگليون دار كلون مبتلايان دكتر محمود مصطفوي دستيار
دكتر ساروخاني بررسي پاسخ به  درمان تنگي با انسداد وريهاي مركزي از طريق بالون آنژيوپلاستي در بيماران دياليزي در بيمارستان خورشيد دكتر اكبر صديقي دستيار
دكتر بهنام صانعي پانكراتيكو دئودنوستومي بر اساس درن سمت چپ و راست در بيماران تحت عمل جراحي whipple و عوارض موثر بر بروي آن در بيمارستان الزهرا دكتر محمد قيومي دستيار
دكتر كلاهدوزان مقايسه اسكارناشي از دو روش جراحي بصورت برش زير پلاتيسما و روي پلاتيسما در برش كلارگردني در جراحي تيروئيدكتومي دكتر علي اخوان دستيار
دكتر صانعي بررسي تاثير صفرا بر ميرايي اسكولكس هاي كيست هيداتيك دكتر نهيان مرادي دستيار
دكتر ساروخاني بررسي تاثير عمل جراحي واريس پا بر روي زخم هاي ناشي از واريس در مراجعين به بيمارستان الزهرا دكتر سيدوحيد طبايي دستيار
دكتر كليدري بررسي اثرات جراحي باريتريك بر پاتولوژي كبد دكتر خديجه گرگي دستيار
دكتر غلامرضا مهاجري بررسي نتايج عمل ميوتومي در آشالازي با يا بدون انجام فوندوپليكاسيون در مراجعين به بيمارستان الزهرا دكتر بهزاد حداد دستيار
دكتر غلامرضا مهاجري   دكتر پاشا اقبال دستيار
دكتر ساروخاني تعيين كارايي و عوارض كاتتر پرموكت در بيماران مرحله انتهايي نارسايي كليوي تحت پيوند كليه ريجكت شده در مقايسه با بيماران بدون پيوند كليه دكتر محمد مولايي دستيار
دكتر ساروخاني مقايسه كارايي و عوارض احتمالي دو روش ايجاد فيستول وريدي شرياني با آ‹استوموز end to side شاخه پرفوران وريد سفاليك به شريان براكيال و فيستول براكيوسفاليك با آناستوموز side to side در بيمارستان كانديد همودياليز دكتر آرش مهراز دستيار

دكتر كليدري

دكتر محموديه

بررسي اثرات دو روش باي پاس معده  به روش كلاسيك و ميني باي پس بر روي كبد چرب در طي 1 سال در بيماران مبتلا به چاقي مفرط و كبد چرب دكتر سروش كافي دستيار
دكتر سليمي بررسي اثر بخشي يك روش محاسبه اي جديد براي تعيين عمق نفوذ كاتترهاي دائمي وريدهاي مركزي فوقاني سمت چپ دكتر كيقبادي دستيار
دكتر كليدري بررسي اثر كاهش وزن ناشي از جراحي چاقي بر درجه آسيب شناسي كبد چرب در بيماران فوق العاده چاق (BMI>50 ) و كبد چرب مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا اصفهان دكتر رجبي دستيار
       

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir