پایان نامه های دستیاران گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/21-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 
 

نام استاد موضوع پایان نامه         نام دستيار                       تاريخ
دكتر ساروخاني بررسي تاثير وارفارين در گرفتگي پرموكت در بيماران همودياليزي كه فقط براي بار دوم پرموكت گذاري شده اند در شهر اصفهان دكترميلاد گلشني 97/5/29
دكتر محسن ميرمحمدصادقي بررسي شيوع عوارض حين و بعد از استرنومي مجدد در بيماران تحت عمل جراحي قلب در سالهاي 90-97 بيمارستان سينا دكترپويا ميرمحمدصادقي 97/5/15
دكتر صيادي بررسي مقايسه اي ارزش تشخيصي روشهاي سونوگرافي فيبرواسكن و پاتولوژي در تشخيص كبد چرب و فيبروز كبددر بيماران morbid obese كانديد جراحي بارياتريك دكتر اميري كاشاني 97/4/4
دكتر ساروخاني مقايسه اقر دو داروي استرپتوكيناز در برطرف شدن گرفتگي پرموكت بيماران دياليزي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا دكتر سهيل اميدملايري 97/2/10

دكتركليدري

دكتر محموديه

مقايسه تاثير دو روش جراحي باي پس معده كلاسيك و باي پس معده ميني بر عملكرد كليوي و ميكروآلبرمينوري در بيماران مبتلا  به چاقي دكتر پدرام هادي پور 97/2/3
دكتر محموديه بررسي اثر استفاده از روپيواكائين بصرت اينتراپريتونئال در كاهش درد پس از جراحي بيماران تحت عمل باي پس معده  (96/12/21) دكتر روح اله محقق نسب 96/11/16
دكتر بهنام صانعي بررسي شيوع سندرم low anterior در بيماران كنسرركتوم در بيمارستان الزهرا تحت عمل جراحي قرار گرفتند    (96/10/18) دكتر محمدقاسمي فرد 96/1018
دكتر غلامرضا مهاجري سطح PSA در بيماران خانم كانسر كولوركتال      (96/9/27) دكتر اميرطاهرتائبي 96/9/27
دكتر مهاجري بررسي زمان لازم و فاكتورهاي موثر در از بين بردن حفره باقي مانده كيست هيداتيك كبد پس از عمل جراحي باز در بيمارستان الزهرا    (96/3/29) دكتر محمد عندليب 96/3/29
دكتر كلاهدوزان بررسي سميت حداقل دز كلرهگزيدين با خاصيت كشندگي براي كيست هيداتيك روي پريتوئن و كيسه صفرا و كبد در مدل حيواني    (96/3/29) دكتر محمد اسلامي 96/3/29
دكتر بهروز كليدري بررسي مقايسه اي اثر فيكس و عدم فيكس كردن مش در ايجاد عوارض بعد از عمل در بيماران مبتلا به هرني اينگوئينال كه تحت عمل جراحي هرنيوپلاستي به روش لاپاراسكوپيك PAPP قرار مي گيرند 95/11/25) دكتر زكريا شربو 95/11/25
دكتر مهاجري برررسي اثر فيبرينوليتيك عصاره كيوي   (96/3/8) دكتر الياس مصطفي پور 96/8/3
دكتر مهاجري بررسي تاثير آنتي بيوتيك تراپي پس از عمل جراحي در بيماران تحت عمل جراحي كاستريك باي پس (95/11/25) دكتر رامين اقصايي 95/11/25
دكتر كليدري بررسي ارزش تشخيصي آلبومين در پيشگيري كبد چرب غير الكلي در بيماران مبتلا به كبد چرب تحت اعمال بارياتريك دكتر مهدي ربيعي 95/11/25

دكتر حسين پور

دكتر مسعود ناظم

مقايسه نتايج درماني دو روش ترانس اكسترنال و سنتي در اركيوپكسي كودكان دچار كريپتواركيديسم مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين سال 96 دكتر عبدالحكيم غزالي 95/11/25
دكتر كليدري بررسي مقايسه نتايج جراحي پركتوكولكتومي و ايلئوآنال پچ آناستوموز لاپاراسكوپيك با و بدون ايلئوستومي در مبتلايان به پوليپوز آدنوماتوز فاميلي دكتر محمد شياسي 95/11/25
دكتر بهروز كليدري بررسي تاثير عمل جراحي ميني گاستريك باي پس در افراد مبتلا به چاقي مفرط بر جمعيت باكتري firumicuts 6 ماه پس از عمل جراحي دكتر حميدرضا خدادادي 95/11/25
دكتر بهنام صانعي بررسي تاثير نمك صفرا (اورسوبيل) بر ميزان اسكوكس هاي كيست هيداتيد دكتر پوريا توكلي 95/11/19
دكتر شاه بندري بررسي نتايج روش اصلاح شده لاپاراسكوپي با روش اورجينال لاپاراسكوپي دكتر عليرضا اميران 95/11/19
دكتر حسين پور بررسي ارتباط علايم بيماران هيرشپرونگ بعد از عمل با ميزان كالريتني و NO در قسمت گانگليون دار كلون مبتلايان دكتر محمود مصطفوي 95/11/19
دكتر ساروخاني بررسي پاسخ به  درمان تنگي با انسداد وريهاي مركزي از طريق بالون آنژيوپلاستي در بيماران دياليزي در بيمارستان خورشيد دكتر اكبر صديقي 95/11/19
دكتر بهنام صانعي پانكراتيكو دئودنوستومي بر اساس درن سمت چپ و راست در بيماران تحت عمل جراحي whipple و عوارض موثر بر بروي آن در بيمارستان الزهرا دكتر محمد قيومي 95/9/20
دكتر كلاهدوزان مقايسه اسكارناشي از دو روش جراحي بصورت برش زير پلاتيسما و روي پلاتيسما در برش كلارگردني در جراحي تيروئيدكتومي دكتر علي اخوان 95/8/3
دكتر صانعي بررسي تاثير صفرا بر ميرايي اسكولكس هاي كيست هيداتيك دكتر نهيان مرادي 95/5/30
دكتر ساروخاني بررسي تاثير عمل جراحي واريس پا بر روي زخم هاي ناشي از واريس در مراجعين به بيمارستان الزهرا دكتر سيدوحيد طبايي 95/5/30
دكتر كليدري بررسي اثرات جراحي باريتريك بر پاتولوژي كبد دكتر خديجه گرگي 95/5/30
دكتر غلامرضا مهاجري بررسي نتايج عمل ميوتومي در آشالازي با يا بدون انجام فوندوپليكاسيون در مراجعين به بيمارستان الزهرا دكتر بهزاد حداد 95/5/30
دكتر غلامرضا مهاجري   دكتر پاشا اقبال 95/3/31
دكتر ساروخاني تعيين كارايي و عوارض كاتتر پرموكت در بيماران مرحله انتهايي نارسايي كليوي تحت پيوند كليه ريجكت شده در مقايسه با بيماران بدون پيوند كليه دكتر محمد مولايي 95/3/31
دكتر ساروخاني مقايسه كارايي و عوارض احتمالي دو روش ايجاد فيستول وريدي شرياني با آ‹استوموز end to side شاخه پرفوران وريد سفاليك به شريان براكيال و فيستول براكيوسفاليك با آناستوموز side to side در بيمارستان كانديد همودياليز دكتر آرش مهراز 95/3/3

دكتر كليدري

دكتر محموديه

بررسي اثرات دو روش باي پاس معده  به روش كلاسيك و ميني باي پس بر روي كبد چرب در طي 1 سال در بيماران مبتلا به چاقي مفرط و كبد چرب دكتر سروش كافي 95/2/26
دكتر سليمي بررسي اثر بخشي يك روش محاسبه اي جديد براي تعيين عمق نفوذ كاتترهاي دائمي وريدهاي مركزي فوقاني سمت چپ دكتر كيقبادي 95/2/26
دكتر كليدري بررسي اثر كاهش وزن ناشي از جراحي چاقي بر درجه آسيب شناسي كبد چرب در بيماران فوق العاده چاق (BMI>50 ) و كبد چرب مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا اصفهان دكتر رجبي 94/10/28
       

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir