پایان نامه های دستیاران گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/12/11-8:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 
 

نام استاد موضوع پایان نامه         نام دستيار                    تاريخ
دکتر مهرداد حسین پور بررسی مقایسه ای تاثیر باری پرپ و بتادین بر میزان کلونی کانت محل عمل جراحی در نوزادان با زخم clean جراحی شده در بیمارستان امام حسین (ع) سال 99 دکتر محسن لطفی پور 99/11/20

دکتر بهنام صانعی

دکگتر محمد اسلامیان

مقایسه پیامدهای دو روش  اتوترانسپلانت طحال در امنتوم همراه با  هپاتورافی  با اتوترانسپلانت طحال به شیوه ی پچ طحال در بافت کبد نیازمند هپاتورافی ناشی از ترومای همزمان طحال و کبد نیازمند اسپلنکتومی و هپاتورافی: یک مطالعه تجربی حیوانی

دکتر علیرضا رحمتی 99/9/17

دکتر اسلامیان

دکتر کلاهدوزان

بررسی مقایسه ای نتایج درمان جراحی آدنوم پاراتیروئید با درمان آدنوم به روش ابلیشن با اتانول تحت هدایت سونوگرافی در بیماران هایپرپاراتیروئید ناشی از ادنوم پاراتیروئید دکتر علیرضا فیروزفر 99/8/27
دکتر عباس ساروخانی بررسی عملکرد و عوارض گرافت های صناعی شریانی وریدی ناحیه کشاله ران در بیماران همودیالیزی بیمارستان الزهرا دکتر محمد توحیدی 99/8/11
دکتر مهرداد حسین پور بررسی عملکرد دفع در کودکان آنوس بسته جراحی شده در شهر اصفهان از سال 1389 تا سال 1399 دکتر علی افشارنیا 99/8/11
دكتر عباس ساروخاني بررسي مقايسه اي ميزان عوارض پس از تعويض پرموكت از مسير وريد ژوگولار و يا فمورال در طي يك تا سه  ماه پس از تعويض در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا دكتر امين سلطاني 99/4/31
دكتر مهرداد حسين پور بررسي ميزان بروز عوامل موثر در ايجاد آتروفي بيضه به دنبال عمل جراحي فتق كشاله ران در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين دكتر كيميا ميرجلالي 98/11/7
دكتر رضا اشراقي بررسي ارتباط ميان ميزان عود سرطان پستان و آلودگي با ويروس اپشتين دكتر بابك امرائي 98/9/4
دكتر حميد مللي بررسي تاثير قرص پروبيوتيك فميلاكت به مدت 3 ماه بعد از عمل جراحي چاقي Rou X en Y بر روي عملكرد دستگاه گوارش و فاكتورهاي متابوليك و تغيرات وزن تا 6 ماه بعد از عمل دكتر عليمه عبدالهي 98/9/4
دكتر مهرداد حسين پور بررسي تاثيري تزريق بوتاكس در درمان علايم انسدادي در كودكان مبتلا به هيرشپرونگ كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند دكترمحمدرضا شريفي مهر 98/9/4
دكتر مهرداد حسين پور بررسي پيامدهاي عمل جراحي آپاندكتومي آنته گريد (مالون) با كمك لاپاراسكوپي در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين دكتر اميرفرهنگ 98/9/4
دكتر مهرداد حسين پور بررسي و مكقايسه نتايج اعمال جراحي در نوزادان مبتلا به انتروكوليت مكروزان كارديوژنيك و غير كارديوژنيك بيمارستان امام حسين دكتر هومن هاديان 98/7/29
دكتر حميد طالب زاده مقايسه نتايج حاصل از درمان پلوردز با گلوكز 50% با پلوودز با بلئومايسين در بيماران پلورال افيوژن بدخيم مراجعه كننده به مركز آموزشي دانشگاه دكتر ميلاد نظري ثابت 98/5/7

دكتر رضا اشراقي

دكتر معصومه صفايي

بررسي مقايسه اي درماني ليزر هموروئيدوپلاستي و جراحي باز به روش millignan morgan در بيماران مبتلا به هموروئيد مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني –كلينيك ميلاد دكتر رويا مدرسي 98/2/30
دكتر مهرداد حسين پور بررسي پيامدهاي روش دوهامل در درمان مگاركتوم در كودكان مبتلا به يبوست فانكشنال دكتر راضيه كريمي 98/2/16
دكتر مهرداد حسين پور دكتر مسعود ناظم بررسي ارتباط بين شدت بي  اختياري مدفوع و يافته هاي MRI در كودكان مبتلا به مقعد بسته كه تحت جراحي قرار گرفته اند دكتر بيژن ضيايي 98/2/16
دكتر حسين ابدالي بررسي اوت كام جراحي ليپوساكشن و رزكسيون ساب كوتانوس بدون بر شاطراف آرئولار در بيماران مبتلا به ژنيكوماستي مراجعه كننده به بيمارستان هاي اصفهان دكتر سينا سيدي پور 98/2/16
دكتر حميد مللي بررسي عملكرد اندوتليوم از طريق روش FMD در بيماران تحت جراحي باس پس قبل و شش ماه بعد از عمل دكتر حميد بهجتي 98/2/16
دكتر مهرداد حسين پور بررسي پيامدهاي روش تركيبي اسكلروتراپي و thiersch در درمان كودكان مبتلا به پرولاپس تمام ضخامت ركتوم دكتر رضا ابراهيمي 98/1/26

دكتر معصومه صفايي

دكتر رضا اشراقي

بررسي  فراواني نسبي بروز لنف ادم پس از نقشه برداري معكوس آگزيلاري در بيماران مبتلا به سرطان پستان در سال 97 دكترحسين ابراهيمي 97/12/6
دكتر سيدعباس طباطبايي بررسي درگيري غدد لنفاوي مدياستن فوقاني در كانسر پاپيلري تيروئيد دكتر اسماعيل طباطبايي 97/11/15
دكتر مسعود صيادي بررسي اثر پيوگيلتازون بر بهبود كبد چرب غير الكي در بيماران كانديد جراحي چاقي دكترعباس ميرقادري 97/11/15
دكتر مسعود صيادي بررسي  و مقايسه نتايج درمان هرنيوپلاستي حاصل از عمل با روش طبي totally extraperitoneal لاپاراسكوپيك تحت بي حسي اسپاينال و بيهوشي در بيماران دكتر زريرعلينژاد 97/11/15
دكتر بهنام صانعي Analysis of associated risk factor in recurrence of HCC among liren transplant  recipient دكتر محمدحسيني اصل 97/9/19
دكتر مسعود ناظم تاثيرتزريق داخل ضايعه اي بلئومايسين در درمان لنفانژيوم در كودكان زير 8 سال مراجعه كننده به درمانگاه الزهرا(س) دكتر الياس مصطفي پور 97/9/19
دكتر عباس ساروخاني بررسي و مقايسه ميزان وقوع steal syndrome در AVG , AVF در اصفهان دكتر مسعود رضا احمدي 97/9/19
دكتر محسن ميرمحمدصادقي بررسي ميزان بروز اساپسم گرافت شريان راديال و ارتباط آن با موقعيت آناتوميك راديال هاروست شد در بيماراني كه تحت جراحي باي پس عروق كرونر بين سالهاي 98-97 چمران و ميلاد دكتر پويا ميرمحمدصادقي 97/8/28
دكتر مسعود صيادي بررسي مقايسه اي نتايج درماني جراحي هرني لاپاراسكوپيك به روش TEP (extraperitoneal total )با تكر و بدون تكر دكتر اميرحسين كريمي 97/8/28
دكتر ساروخاني بررسي تاثير وارفارين در گرفتگي پرموكت در بيماران همودياليزي كه فقط براي بار دوم پرموكت گذاري شده اند در شهر اصفهان دكترميلاد گلشني 97/5/29
دكتر صيادي بررسي مقايسه اي ارزش تشخيصي روشهاي سونوگرافي فيبرواسكن و پاتولوژي در تشخيص كبد چرب و فيبروز كبددر بيماران morbid obese كانديد جراحي بارياتريك دكتر اميري كاشاني 97/4/4
دكتر ساروخاني مقايسه اقر دو داروي استرپتوكيناز در برطرف شدن گرفتگي پرموكت بيماران دياليزي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا دكتر سهيل اميدملايري 97/2/10

دكتركليدري

دكتر محموديه

مقايسه تاثير دو روش جراحي باي پس معده كلاسيك و باي پس معده ميني بر عملكرد كليوي و ميكروآلبرمينوري در بيماران مبتلا  به چاقي دكتر پدرام هادي پور 97/2/3
دكتر محموديه بررسي اثر استفاده از روپيواكائين بصرت اينتراپريتونئال در كاهش درد پس از جراحي بيماران تحت عمل باي پس معده  (96/12/21) دكتر روح اله محقق نسب 96/11/16
دكتر بهنام صانعي بررسي شيوع سندرم low anterior در بيماران كنسرركتوم در بيمارستان الزهرا تحت عمل جراحي قرار گرفتند    (96/10/18) دكتر محمدقاسمي فرد 96/1018
دكتر غلامرضا مهاجري سطح PSA در بيماران خانم كانسر كولوركتال      (96/9/27) دكتر اميرطاهرتائبي 96/9/27
دكتر مهاجري بررسي زمان لازم و فاكتورهاي موثر در از بين بردن حفره باقي مانده كيست هيداتيك كبد پس از عمل جراحي باز در بيمارستان الزهرا    (96/3/29) دكتر محمد عندليب 96/3/29
دكتر كلاهدوزان بررسي سميت حداقل دز كلرهگزيدين با خاصيت كشندگي براي كيست هيداتيك روي پريتوئن و كيسه صفرا و كبد در مدل حيواني    (96/3/29) دكتر محمد اسلامي 96/3/29
دكتر بهروز كليدري بررسي مقايسه اي اثر فيكس و عدم فيكس كردن مش در ايجاد عوارض بعد از عمل در بيماران مبتلا به هرني اينگوئينال كه تحت عمل جراحي هرنيوپلاستي به روش لاپاراسكوپيك PAPP قرار مي گيرند 95/11/25) دكتر زكريا شربو 95/11/25
دكتر مهاجري برررسي اثر فيبرينوليتيك عصاره كيوي   (96/3/8) دكتر الياس مصطفي پور 96/8/3
دكتر صيادي بررسي تاثير آنتي بيوتيك تراپي پس از عمل جراحي در بيماران تحت عمل جراحي كاستريك باي پس (95/11/25) دكتر رامين اقصايي 95/11/25
دكتر كليدري بررسي ارزش تشخيصي آلبومين در پيشگيري كبد چرب غير الكلي در بيماران مبتلا به كبد چرب تحت اعمال بارياتريك دكتر مهدي ربيعي 95/11/25

دكتر حسين پور

دكتر مسعود ناظم

مقايسه نتايج درماني دو روش ترانس اكسترنال و سنتي در اركيوپكسي كودكان دچار كريپتواركيديسم مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين سال 96 دكتر عبدالحكيم غزالي 95/11/25
دكتر كليدري بررسي مقايسه نتايج جراحي پركتوكولكتومي و ايلئوآنال پچ آناستوموز لاپاراسكوپيك با و بدون ايلئوستومي در مبتلايان به پوليپوز آدنوماتوز فاميلي دكتر محمد شياسي 95/11/25
دكتر بهروز كليدري بررسي تاثير عمل جراحي ميني گاستريك باي پس در افراد مبتلا به چاقي مفرط بر جمعيت باكتري firumicuts 6 ماه پس از عمل جراحي دكتر حميدرضا خدادادي 95/11/25
دكتر بهنام صانعي بررسي تاثير نمك صفرا (اورسوبيل) بر ميزان اسكوكس هاي كيست هيداتيد دكتر پوريا توكلي 95/11/19
دكتر شاه بندري بررسي نتايج روش اصلاح شده لاپاراسكوپي با روش اورجينال لاپاراسكوپي دكتر عليرضا اميران 95/11/19
دكتر حسين پور بررسي ارتباط علايم بيماران هيرشپرونگ بعد از عمل با ميزان كالريتني و NO در قسمت گانگليون دار كلون مبتلايان دكتر محمود مصطفوي 95/11/19
دكتر ساروخاني بررسي پاسخ به  درمان تنگي با انسداد وريهاي مركزي از طريق بالون آنژيوپلاستي در بيماران دياليزي در بيمارستان خورشيد دكتر اكبر صديقي 95/11/19
دكتر بهنام صانعي پانكراتيكو دئودنوستومي بر اساس درن سمت چپ و راست در بيماران تحت عمل جراحي whipple و عوارض موثر بر بروي آن در بيمارستان الزهرا دكتر محمد قيومي 95/9/20
دكتر كلاهدوزان مقايسه اسكارناشي از دو روش جراحي بصورت برش زير پلاتيسما و روي پلاتيسما در برش كلارگردني در جراحي تيروئيدكتومي دكتر علي اخوان 95/8/3
دكتر صانعي بررسي تاثير صفرا بر ميرايي اسكولكس هاي كيست هيداتيك دكتر نهيان مرادي 95/5/30
دكتر ساروخاني بررسي تاثير عمل جراحي واريس پا بر روي زخم هاي ناشي از واريس در مراجعين به بيمارستان الزهرا دكتر سيدوحيد طبايي 95/5/30
دكتر كليدري بررسي اثرات جراحي باريتريك بر پاتولوژي كبد دكتر خديجه گرگي 95/5/30
دكتر غلامرضا مهاجري بررسي نتايج عمل ميوتومي در آشالازي با يا بدون انجام فوندوپليكاسيون در مراجعين به بيمارستان الزهرا دكتر بهزاد حداد 95/5/30
دكتر غلامرضا مهاجري   دكتر پاشا اقبال 95/3/31
دكتر ساروخاني تعيين كارايي و عوارض كاتتر پرموكت در بيماران مرحله انتهايي نارسايي كليوي تحت پيوند كليه ريجكت شده در مقايسه با بيماران بدون پيوند كليه دكتر محمد مولايي 95/3/31
دكتر ساروخاني مقايسه كارايي و عوارض احتمالي دو روش ايجاد فيستول وريدي شرياني با آ‹استوموز end to side شاخه پرفوران وريد سفاليك به شريان براكيال و فيستول براكيوسفاليك با آناستوموز side to side در بيمارستان كانديد همودياليز دكتر آرش مهراز 95/3/3

دكتر كليدري

دكتر محموديه

بررسي اثرات دو روش باي پاس معده  به روش كلاسيك و ميني باي پس بر روي كبد چرب در طي 1 سال در بيماران مبتلا به چاقي مفرط و كبد چرب دكتر سروش كافي 95/2/26
دكتر سليمي بررسي اثر بخشي يك روش محاسبه اي جديد براي تعيين عمق نفوذ كاتترهاي دائمي وريدهاي مركزي فوقاني سمت چپ دكتر كيقبادي 95/2/26
دكتر كليدري بررسي اثر كاهش وزن ناشي از جراحي چاقي بر درجه آسيب شناسي كبد چرب در بيماران فوق العاده چاق (BMI>50 ) و كبد چرب مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا اصفهان دكتر رجبي 94/10/28
       

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir