پایان نامه های دستیاران گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/17-6:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 
 

نام استاد موضوع پایان نامه         نام دستيار                    تاريخ
دكتر رضا اشراقي بررسي ارتباط ميان ميزان عود سرطان پستان و آلودگي با ويروس اپشتين دكتر بابك امرائي 98/9/4
دكتر حميد مللي بررسي تاثير قرص پروبيوتيك فميلاكت به مدت 3 ماه بعد از عمل جراحي چاقي Rou X en Y بر روي عملكرد دستگاه گوارش و فاكتورهاي متابوليك و تغيرات وزن تا 6 ماه بعد از عمل دكتر عليمه عبدالهي 98/9/4
دكتر مهرداد حسين پور بررسي تاثيري تزريق بوتاكس در درمان علايم انسدادي در كودكان مبتلا به هيرشپرونگ كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند دكترمحمدرضا شريفي مهر 98/9/4
دكتر مهرداد حسين پور بررسي پيامدهاي عمل جراحي آپاندكتومي آنته گريد (مالون) با كمك لاپاراسكوپي در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين دكتر اميرفرهنگ 98/9/4
دكتر مهرداد حسين پور بررسي و مكقايسه نتايج اعمال جراحي در نوزادان مبتلا به انتروكوليت مكروزان كارديوژنيك و غير كارديوژنيك بيمارستان امام حسين دكتر هومن هاديان 98/7/29
دكتر حميد طالب زاده مقايسه نتايج حاصل از درمان پلوردز با گلوكز 50% با پلوودز با بلئومايسين در بيماران پلورال افيوژن بدخيم مراجعه كننده به مركز آموزشي دانشگاه دكتر ميلاد نظري ثابت 98/5/7

دكتر رضا اشراقي

دكتر معصومه صفايي

بررسي مقايسه اي درماني ليزر هموروئيدوپلاستي و جراحي باز به روش millignan morgan در بيماران مبتلا به هموروئيد مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني –كلينيك ميلاد دكتر رويا مدرسي 98/2/30
دكتر عباس ساروخاني بررسي اثرات درماني ترومبوليز با گايد كاتتر در مقايسه با درمان ضد انعقاد در بيماران مبتلا به ترومبوز وريدي عمقي حاد دكتر امين سلطاني 98/2/16
دكتر مهرداد حسين پور بررسي پيامدهاي روش دوهامل در درمان مگاركتوم در كودكان مبتلا به يبوست فانكشنال دكتر راضيه كريمي 98/2/16
دكتر مهرداد حسين پور دكتر مسعود ناظم بررسي ارتباط بين شدت بي  اختياري مدفوع و يافته هاي MRI در كودكان مبتلا به مقعد بسته كه تحت جراحي قرار گرفته اند دكتر بيژن ضيايي 98/2/16
دكتر حسين ابدالي بررسي اوت كام جراحي ليپوساكشن و رزكسيون ساب كوتانوس بدون بر شاطراف آرئولار در بيماران مبتلا به ژنيكوماستي مراجعه كننده به بيمارستان هاي اصفهان دكتر سينا سيدي پور 98/2/16
دكتر حميد مللي بررسي عملكرد اندوتليوم از طريق روش FMD در بيماران تحت جراحي باس پس قبل و شش ماه بعد از عمل دكتر حميد بهجتي 98/2/16
دكتر مهرداد حسين پور بررسي پيامدهاي روش تركيبي اسكلروتراپي و thiersch در درمان كودكان مبتلا به پرولاپس تمام ضخامت ركتوم دكتر رضا ابراهيمي 98/1/26

دكتر معصومه صفايي

دكتر رضا اشراقي

بررسي  فراواني نسبي بروز لنف ادم پس از نقشه برداري معكوس آگزيلاري در بيماران مبتلا به سرطان پستان در سال 97 دكترحسين ابراهيمي 97/12/6
دكتر سيدعباس طباطبايي بررسي درگيري غدد لنفاوي مدياستن فوقاني در كانسر پاپيلري تيروئيد دكتر اسماعيل طباطبايي 97/11/15
دكتر مسعود صيادي بررسي اثر پيوگيلتازون بر بهبود كبد چرب غير الكي در بيماران كانديد جراحي چاقي دكترعباس ميرقادري 97/11/15
دكتر مسعود صيادي بررسي  و مقايسه نتايج درمان هرنيوپلاستي حاصل از عمل با روش طبي totally extraperitoneal لاپاراسكوپيك تحت بي حسي اسپاينال و بيهوشي در بيماران دكتر زريرعلينژاد 97/11/15
دكتر بهنام صانعي Analysis of associated risk factor in recurrence of HCC among liren transplant  recipient دكتر محمدحسيني اصل 97/9/19
دكتر مسعود ناظم تاثيرتزريق داخل ضايعه اي بلئومايسين در درمان لنفانژيوم در كودكان زير 8 سال مراجعه كننده به درمانگاه الزهرا(س) دكتر الياس مصطفي پور 97/9/19
دكتر عباس ساروخاني بررسي و مقايسه ميزان وقوع steal syndrome در AVG , AVF در اصفهان دكتر مسعود رضا احمدي 97/9/19
دكتر محسن ميرمحمدصادقي بررسي ميزان بروز اساپسم گرافت شريان راديال و ارتباط آن با موقعيت آناتوميك راديال هاروست شد در بيماراني كه تحت جراحي باي پس عروق كرونر بين سالهاي 98-97 چمران و ميلاد دكتر پويا ميرمحمدصادقي 97/8/28
دكتر مسعود صيادي بررسي مقايسه اي نتايج درماني جراحي هرني لاپاراسكوپيك به روش TEP (extraperitoneal total )با تكر و بدون تكر دكتر اميرحسين كريمي 97/8/28
دكتر ساروخاني بررسي تاثير وارفارين در گرفتگي پرموكت در بيماران همودياليزي كه فقط براي بار دوم پرموكت گذاري شده اند در شهر اصفهان دكترميلاد گلشني 97/5/29
دكتر صيادي بررسي مقايسه اي ارزش تشخيصي روشهاي سونوگرافي فيبرواسكن و پاتولوژي در تشخيص كبد چرب و فيبروز كبددر بيماران morbid obese كانديد جراحي بارياتريك دكتر اميري كاشاني 97/4/4
دكتر ساروخاني مقايسه اقر دو داروي استرپتوكيناز در برطرف شدن گرفتگي پرموكت بيماران دياليزي مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا دكتر سهيل اميدملايري 97/2/10

دكتركليدري

دكتر محموديه

مقايسه تاثير دو روش جراحي باي پس معده كلاسيك و باي پس معده ميني بر عملكرد كليوي و ميكروآلبرمينوري در بيماران مبتلا  به چاقي دكتر پدرام هادي پور 97/2/3
دكتر محموديه بررسي اثر استفاده از روپيواكائين بصرت اينتراپريتونئال در كاهش درد پس از جراحي بيماران تحت عمل باي پس معده  (96/12/21) دكتر روح اله محقق نسب 96/11/16
دكتر بهنام صانعي بررسي شيوع سندرم low anterior در بيماران كنسرركتوم در بيمارستان الزهرا تحت عمل جراحي قرار گرفتند    (96/10/18) دكتر محمدقاسمي فرد 96/1018
دكتر غلامرضا مهاجري سطح PSA در بيماران خانم كانسر كولوركتال      (96/9/27) دكتر اميرطاهرتائبي 96/9/27
دكتر مهاجري بررسي زمان لازم و فاكتورهاي موثر در از بين بردن حفره باقي مانده كيست هيداتيك كبد پس از عمل جراحي باز در بيمارستان الزهرا    (96/3/29) دكتر محمد عندليب 96/3/29
دكتر كلاهدوزان بررسي سميت حداقل دز كلرهگزيدين با خاصيت كشندگي براي كيست هيداتيك روي پريتوئن و كيسه صفرا و كبد در مدل حيواني    (96/3/29) دكتر محمد اسلامي 96/3/29
دكتر بهروز كليدري بررسي مقايسه اي اثر فيكس و عدم فيكس كردن مش در ايجاد عوارض بعد از عمل در بيماران مبتلا به هرني اينگوئينال كه تحت عمل جراحي هرنيوپلاستي به روش لاپاراسكوپيك PAPP قرار مي گيرند 95/11/25) دكتر زكريا شربو 95/11/25
دكتر مهاجري برررسي اثر فيبرينوليتيك عصاره كيوي   (96/3/8) دكتر الياس مصطفي پور 96/8/3
دكتر صيادي بررسي تاثير آنتي بيوتيك تراپي پس از عمل جراحي در بيماران تحت عمل جراحي كاستريك باي پس (95/11/25) دكتر رامين اقصايي 95/11/25
دكتر كليدري بررسي ارزش تشخيصي آلبومين در پيشگيري كبد چرب غير الكلي در بيماران مبتلا به كبد چرب تحت اعمال بارياتريك دكتر مهدي ربيعي 95/11/25

دكتر حسين پور

دكتر مسعود ناظم

مقايسه نتايج درماني دو روش ترانس اكسترنال و سنتي در اركيوپكسي كودكان دچار كريپتواركيديسم مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين سال 96 دكتر عبدالحكيم غزالي 95/11/25
دكتر كليدري بررسي مقايسه نتايج جراحي پركتوكولكتومي و ايلئوآنال پچ آناستوموز لاپاراسكوپيك با و بدون ايلئوستومي در مبتلايان به پوليپوز آدنوماتوز فاميلي دكتر محمد شياسي 95/11/25
دكتر بهروز كليدري بررسي تاثير عمل جراحي ميني گاستريك باي پس در افراد مبتلا به چاقي مفرط بر جمعيت باكتري firumicuts 6 ماه پس از عمل جراحي دكتر حميدرضا خدادادي 95/11/25
دكتر بهنام صانعي بررسي تاثير نمك صفرا (اورسوبيل) بر ميزان اسكوكس هاي كيست هيداتيد دكتر پوريا توكلي 95/11/19
دكتر شاه بندري بررسي نتايج روش اصلاح شده لاپاراسكوپي با روش اورجينال لاپاراسكوپي دكتر عليرضا اميران 95/11/19
دكتر حسين پور بررسي ارتباط علايم بيماران هيرشپرونگ بعد از عمل با ميزان كالريتني و NO در قسمت گانگليون دار كلون مبتلايان دكتر محمود مصطفوي 95/11/19
دكتر ساروخاني بررسي پاسخ به  درمان تنگي با انسداد وريهاي مركزي از طريق بالون آنژيوپلاستي در بيماران دياليزي در بيمارستان خورشيد دكتر اكبر صديقي 95/11/19
دكتر بهنام صانعي پانكراتيكو دئودنوستومي بر اساس درن سمت چپ و راست در بيماران تحت عمل جراحي whipple و عوارض موثر بر بروي آن در بيمارستان الزهرا دكتر محمد قيومي 95/9/20
دكتر كلاهدوزان مقايسه اسكارناشي از دو روش جراحي بصورت برش زير پلاتيسما و روي پلاتيسما در برش كلارگردني در جراحي تيروئيدكتومي دكتر علي اخوان 95/8/3
دكتر صانعي بررسي تاثير صفرا بر ميرايي اسكولكس هاي كيست هيداتيك دكتر نهيان مرادي 95/5/30
دكتر ساروخاني بررسي تاثير عمل جراحي واريس پا بر روي زخم هاي ناشي از واريس در مراجعين به بيمارستان الزهرا دكتر سيدوحيد طبايي 95/5/30
دكتر كليدري بررسي اثرات جراحي باريتريك بر پاتولوژي كبد دكتر خديجه گرگي 95/5/30
دكتر غلامرضا مهاجري بررسي نتايج عمل ميوتومي در آشالازي با يا بدون انجام فوندوپليكاسيون در مراجعين به بيمارستان الزهرا دكتر بهزاد حداد 95/5/30
دكتر غلامرضا مهاجري   دكتر پاشا اقبال 95/3/31
دكتر ساروخاني تعيين كارايي و عوارض كاتتر پرموكت در بيماران مرحله انتهايي نارسايي كليوي تحت پيوند كليه ريجكت شده در مقايسه با بيماران بدون پيوند كليه دكتر محمد مولايي 95/3/31
دكتر ساروخاني مقايسه كارايي و عوارض احتمالي دو روش ايجاد فيستول وريدي شرياني با آ‹استوموز end to side شاخه پرفوران وريد سفاليك به شريان براكيال و فيستول براكيوسفاليك با آناستوموز side to side در بيمارستان كانديد همودياليز دكتر آرش مهراز 95/3/3

دكتر كليدري

دكتر محموديه

بررسي اثرات دو روش باي پاس معده  به روش كلاسيك و ميني باي پس بر روي كبد چرب در طي 1 سال در بيماران مبتلا به چاقي مفرط و كبد چرب دكتر سروش كافي 95/2/26
دكتر سليمي بررسي اثر بخشي يك روش محاسبه اي جديد براي تعيين عمق نفوذ كاتترهاي دائمي وريدهاي مركزي فوقاني سمت چپ دكتر كيقبادي 95/2/26
دكتر كليدري بررسي اثر كاهش وزن ناشي از جراحي چاقي بر درجه آسيب شناسي كبد چرب در بيماران فوق العاده چاق (BMI>50 ) و كبد چرب مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا اصفهان دكتر رجبي 94/10/28
       

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir