پایان نامه های دستیاران فوق تخصص و فلوشیپ روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/18-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام دانشجو

سال ورود

موضوع

تاریخ تصویب

استاد راهنما

دکتر فرناز گل محمدی 1393 طراحی برنامه وبررسی اثربخشی مداخلات شناختی –رفتاری در درمان نگهدارنده و پیشگیری از عود نوجوانان  دختر مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی 1395 دکتر سرور آرمان
دکتر افسانه کرباسی عامل 1387 مقایسه درمان شناختی رفتاری حضوری با نیمه حضوری در درمان اختلالات اضطرابی دختران نوجوان 1389 دکتر سرور آرمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir