پایان نامه های دستیاران فوق تخصص و فلوشیپ روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/02-14:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
دکتر فرناز گل محمدی 1393     دکتر سرور آرمان
دکتر افسانه کرباسی عامل       دکتر سرور آرمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir