پایان نامه های دستیاران فوق تخصص و فلوشیپ روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/16-6:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام دانشجو

سال ورود

موضوع

تاریخ تصویب

استاد راهنما

دکتر مصطفی حق شناس 1398      
دکتر فاطمه رجبی 1397 قایسه ی نتایج آزمون "روانی طراحی" (Design Fluency Test) بین بیماران پارکینسون، دمانس پیشانی-گیجگاهی و گروه کنترل 1398 دکتر مجید برکتین
دکتر فرناز گل محمدی 1393 طراحی برنامه وبررسی اثربخشی مداخلات شناختی –رفتاری در درمان نگهدارنده و پیشگیری از عود نوجوانان  دختر مبتلا به اختلال خلقی دو قطبی 1395 دکتر سرور آرمان
دکتر افسانه کرباسی عامل 1387 مقایسه درمان شناختی رفتاری حضوری با نیمه حضوری در درمان اختلالات اضطرابی دختران نوجوان 1389 دکتر سرور آرمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir