پایان نامه های دستیاران فوق تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/10-9:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 استاد راهنما نام دستیار فوق تخصصی

سال ورود        

مقطع تحصیلی موضوع پایان نامه تاریخ تصویب در گروه            تاریخ دفاع         
دکترفرزان  کیان ارثی مرجان مسجدی 1394 فلوشیپ شبکیه در حال انجام   95/10/30

دکتر علیرضا پیمان

دکتر محمد قریشی

 نیما کوشا
 
1394 فلوشیپ قرنیه   96/10/7 95/10/30
دکتر فرهاد فاضل     دکتر علی صالحی


 

محمد  واعظی
 
1394

فلوشیپ

شبکیه
 


در حال انجام
  95/10/30
دکتر فرزان کیان ارثی   دکتر محمدرضا اخلاقی  دکترشهرام اقا رخ 1394 فلوشیپ شبکیه در حال انجام   95/10/30
دکتر سید علی اکبر مرتضوی   دکتر سید محمد قریشی دکتر علیرضا پیمان دکتر امیر صادقی 1395 فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی درحال انجلم 96/10/21  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir