پایان نامه های دستیاران فوق تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-11:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ تصویب در گروه

رشته تحصیلی

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

سال ورود

نام و نام خانوادگی

ردیف

97/10/25

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر حمید صانعی-دکتر کیان حشمت

بررسی اثر دوز بالای آلوپورینول در نتایج مداخله کرونری پوستی(Percutaneous coronary intervention

97

دکتر سید محمد کرمانی القریشی

1

97/10/25

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر فرشاد روغنی

the safety and feasibility of translunar angiography in the patients with unsuccessful ipsilateral radial access for coronary angiography and angioplasty

96

دکتر حسین حسین زاده

2

97/7/17 فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی دکتر علیرضا خسروی بررسی مقایسه ای روش های مختلف درمان بر میزان بروز حوادث قلبی، عروقی در بیماران مبتلا به درگیری به تنه اصلی کرونر چپ با یا بدون درگیری 3 رگ در بیمارستان چمران و عسگریه اصفهان با استفاده از یک مطالعه ی historical cohort data bated registry  97 دکتر سید وحید شریف آرانی 3
97/5/18 فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی دکتر فرشاد روغنی Trans snuffbox as a new access site for coronary angiography and angioplasty versus trans radial artery (  TRA) approach in terms of feasibility and safety 96 دکتر علیرضا ریاضی 4
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir