پایان نامه های دستیاران فوق تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/18-5:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ تصویب در گروه

رشته تحصیلی

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

سال ورود

نام و نام خانوادگی

ردیف

98/8/5

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر داوود شفیعی

بررسی میزان تغییر عملکرد سیستولیک بطن چپ در بیماران مبتلا به کانسر تیروئید پس از القای هیپوتیروئیدیسم

97

دکتر کیوان محمدی

1

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir