پایان نامه های دستیاران فوق تخصصی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-7:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 


 

 استاد راهنما نام و نام خانوادگی تاريخ موضوع پایان نامه
دکتر حسین ابدالی دکتر آزاده صادقی 99/9/17 بررسی تاثیر تکنیک پوستریور پیلار فلپ جهت بلند کردن طول کام و بهبود عارضه حرف زدن تو دماغی (VPI )
دکتر مهدی راستی دکتر اسماعیل طالبیان 99/8/11 تعیین و مقایسه پیامدهای بالینی و رضایتمندی عمل رینوپلاستی با یا بدون SMA sectomy  با هدف نازک کردن nasal tip در بیماران با پوست ضخیم بینی

دكتر مسعود صيادي

دكتر محسن محموديه

دكتر زكريا شربو 99/5/24 بررسي مقايسه اي اثر فيكس داخلي مش و عدم فيكس مش با استفاده از فيكس خارجي فتق بند در ايجاد عوارض بعد از عمل  در بيماران مبتلا به هرني اينگوئينال كه تحت عمل جراحي هرنيوپلاستي به روش لاپاروسكوپيك قرار مي گيرند
دكتنر مسعود صيادي دكتر عبدلحكيم غزالي 99/5/24 بررسي ميزان تاثير جراحي چاقي در درمان بيماران ديابتي
دكتر مسعود صيادي دكتر سيد علي ميرحسيني 99/4/31 بررسي تاثير آناندرونيت بر پيشگيري از كاهش تراكم استخوان در بيماران تحت جراحي باي پس امگا يكي مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي شده

دكتر مسعود صيادي

دكتر محسن محموديه

دكتر محمدداود قانع 99/4/31 بررسي عوامل پيش گويي كننده طول مناسب روده باريك براي جراحي چاقي در بيماارن مراجعه كننده
دكتر محسن محموديه دكتر حسين ميرزايي 98/12/19 بررسي و مقايسه اثر كوتاه مدت جراحي در بيماران با دريفات بخشي از مراقبتهاي اختصاصي enhanced recovery after surgery  با روش conventional در اعمال جرحي بارياتريك

دكتر كليدري

دكتر محموديه

دكتر حسين طاهري 98/12/19 تدوين برنامه ثبت و پيگيري بيماران چاق در مركز جراحي درون بين دانشگاهي
دكتر مهدي راستي دكتر آرين دخت بشيري 98/11/21 بررسي اثر هيپوتانسيون كنترل شده در ريزش مو در بيماران تحت رينوپلاستي در مقايسه با گروه شاهد
دكترمهردادحسين پور دكتر اسداله روشني 98/9/11 بررسي و مقايسه نتايج تزريق بوتاكس و ميوكتومي در درمان كودكان مبتلا به يبوست فانكشنال
دكتر مهرداد اديب دكتر مصطفي رجبي 98/6/4 بررسي عمق منشاء و مسير وارياسيون آناتوميك عصب سورال در كاداورها در شهر اصفهان سال 98 
دكتر محمود عمراني فرد دكتر راضيه جعفري 98/5/7 بررسي نتايج درماني روشهاي جراحي ضايعات عروقي صورت با استفاده از روش purse string همراه با كواگولاسيون اكسيزيون گرافت و كوترابليشن و بررسي نتايج ناشي از ترميم محل آن
دكتر مسعود صيادي دكتر حميد حيدري 98/4/3 مقايسه بروز ريفلاكس بعد از عمل اسليو گاستركتومي در بيماران چاقي مفرط در گروه با كروروپلاستي و بدون كروروپلاستي
دكتر محمد اميد دكتر حميدرضا كاوياني 98/4/3 بررسي مقايسه اي دكورتيكاسيون توركوسكوپيك با تزريق فيبرينوليتيك داخل فضاي پلور از طريق لوله سينه اي در كودكان مبتلا به آمپيم
دكتر غلامرضا مهاجري دكتر علي فلاح 97/8/28 بررسي فراواني نسبي عود پنوموتوراكس خودبخودي در دو روش درماني پلورودز و جراحي يك كارآزمايي باليني تصادقي
دكتر محسن محموديه دكتر محمدهرندي زاده 97/7/30 بررسي مقايسه اي كاهش وزن در بيماران چاقي مفرط كانديداي جراحي singlr anastomosis gastric bypass با گاستروژژنوستومي ايجاد شده با استاپلر خطي برشي 30*30 با 45*30
دكتر بهروز كليدري دكتر شهاب شهابي 97/7/30 بررسي نتايج بازگرداندن عمل جراحي چاقي امگا به حالت طبيعي در بيماران كه به علت هيپوآلبومينمي مقاوم به درمان در  سالهاي 95-97 بيمارستان الزهرا
كتر حسين پور  دكتر مسعود ناظم دكتر گيلدامجدنصيري 97/7/30 بررسي و مقايسه نتايج تزريق بوتاكس در اسفنكتر داخلي مقعد تحت گايد سونوگرافي با پروب سطحي و بدون سونوگرافي در كودكان مبتل به يبوست مراجعه كننده به كلينيك كولوركتال امام حسين (ع)

دكتر عمراني فرد

دكتر ابدالي

دكتر عنايت اله يدلهي

97/2/10

فوق جراحي پلاستيك

بررسي و مقايسه ماندگاري در انتقال ريالي گرافت چربي اتولوگ ذخيره شده در دماي فريزر و يخچال در جوانسازي صورت
دكتر مهدي راستي دكتر اكرمي

97/2/3

فوق جراحي پلاستيك

مقايسه نتايج و عوارض روشهاي مختلف خارج كردن چرب يهاي شكم (ليپوساكشن)
دكتر مسعود صيادي دكتر محمدتقي رضايي

96/11/16

فلوشيپ لاپاراسكوپي

مقايسه نتايج عمل جراحي باي پس single anastomose sleeve lleal با جراحي باي پس كلاسيك در بيماران چاق مراجعه كننده به درمانگاه كاشاني و الزهرا -   (96/11/6)
دكتر محسن محمودبيه دكتر مهدي سليمي

96/10/18

فلوشيپ لاپاراسكوپي

بررسی و مقایسه نتایج جراحی چاقی روکس ان وای در طول بازوی پانکراتوبیلیاری 130 و 50 سانتی متر در بیماران مبتلا به چاقی           (96/10/18)
دكتر حسين ابدالي دكتر امين قانعي

96/7/3

فوق جراحي پلاستيك

بررسي استفاده از acellular dernal natrial  در پالاتوپلاستي اوليه به روش intraveral veloplasty     (96//7/3)
دكتر محموديه و دكتر كليدري دكتر ناصر افشين

96/7/3

فلوشيپ لاپاراسكوپي

بررسي و مقايسه كوتاه مدت ميزان كاهش وزن  و اثرات متابوليك جراحي باي پس كوچك معده با طول لوپ 180 سانتي متر در بيماران با شاخص توده بدني بيشتر از 40 (96//7/3)
دكتر حميد بيگدليان دكتر عليرضا حسيني

96/6/6

فوق تخصص جراحي قلب

بررسي تاثير تزريق دوز واحد كارديوپاژيك دل نيدو در مقايسه با Thomas ST در جراحي قلب كودكان    (96/6/6)
دكتر محمو.د عمراني فرد دكتر سجاد آرمان فر

96/4/19

فوق جراحي پلاستيك

بررسي مقايسه اي نتايج ليفت آندوسكوپيك پيشاني با سه انسيزيون و پوستريور دايسكشن وسيع خلفي با ليفت آندوسكوپيك پيشاني با پنج انسيزيون و دايسكشن محدود (96/4/19)
دكتر حسين پور دكتر علي فلاضلي

95/11/19

فوق جراحي اطفال

بررسي و مقايسه نتايج و عوارض هرنيورافي اينگوئينال لاپاراسكوپيك تك پورتي با روش باز در اطفال
دكتر ابدالي دكتر محمد ياري بخت

96/2/18

فوق جراحي پلاستيك

گمنتاسيون ديواره خلفي حلق با گرافت درمال فت در بيماران با  سوء عملكرد ولوفارنژيال بهخ دنبال ترميم اوليه شكاف كام

اقاي دكتر كليدري

اقاي دكتر محموديه

دكتر امير حسين داورپناه

95/12/8

فلوشيپ لاپاراسكوپي

بررسي فراواني نسبي و مقايسه ريفلاكس صفراوي و عوامل مرتبط در بيماراني كه به دليل چاقي مفرط تحت عمل جراحي لاپاراسكوپيك امگا گاستريك باي پس يا لاپاراسكوپيك ROU X en Y گاستريك باي پس

اقاي دكتر كليدري

اقاي دكتر محموديه

دكتر حميد مللي

95/12/8

فلوشيپ لاپاراسكوپي

بررسي اثر عصاره گل انار در جلوگيري از بروز چسبندگي روده بعد از عمل جراحي شكم و مقايسه آن با گروه كنترل در رت
اقاي دكتر كلاهدوزان دكتر حميد طالب زاده

 

جراحي توراكس

ميزان عود پنوموتوراكس خودبخود اوليه با سي تي اسكن نرمال
 
آقاي دكتر عمراني فرد دكتر سعيد باعزت  جراحي پلاستيك بررسي مقايسه اي درموفت و تزريق چربي در  بهبود اسكارهاي آتروفيك در مراجعه كنندگان
آقاي دكتر راستي دكتر رضا مقدم نيا

94/10/28

جراحي پلاستيك

بررسي تاثير بوتاکس بر ميزان بقاي فلاپ پوستي در خرگوش
اقاي دكتر حسين پور دكتر برزو خالدي

95/5/30

جراحي اطفال

بررسي منحني يادگيري و عوارض مربوط به آپاندكتومي به روش hand assisted laparascopy در كودكان مبتلا به آپانديست حاد
       

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir