پایان نامه های دستیاران فوق تخصصی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/22-11:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 استاد راهنما نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی موضوع پایان نامه
دكتر حميد بيگدليان دكتر عليرضا حسيني فوق تخصص جراحي قلب بررسي تاثير تزريق دوز واحد كارديوپاژيك دل نيدو در مقايسه با Thomas ST در جراحي قلب كودكان
دكتر محمو.د عمراني فرد دكتر سجاد آرمان فر فوق جراحي پلاستيك بررسي مقايسه اي نتايج ليفت آندوسكوپيك پيشاني با سه انسيزيون و پوستريور دايسكشن وسيع خلفي با ليفت آندوسكوپيك پيشاني با پنج انسيزيون و دايسكشن محدود
دكتر حسين ابدالي دكترامين قانعي فوق جراحي پلاستيك بررسي استفاده از acellular dernal natrial  در پالاتوپلاستي اوليه به روش intraveral veloplasty

دكتر محموديه

دكتر كليدري

دكتر ناصر افشين فلوشيپ لاپاراسكوپي بررسي و مقايسه كوتاه مدت ميزان كاهش وزن  و اثرات متابوليك جراحي باي پس كوچك معده با طول لوپ 180 سانتي متر در بيماران با شاخص توده بدني بيشتر از 40
دكتر حسين پور دكتر علي فلاضلي فوق جراحي اطفال بررسي و مقايسه نتايج و عوارض هرنيورافي اينگوئينال لاپاراسكوپيك تك پورتي با روش باز در اطفال
دكتر ابدالي دكتر محمد ياري بخت فوق جراحي پلاستيك گمنتاسيون ديواره خلفي حلق با گرافت درمال فت در بيماران با  سوء عملكرد ولوفارنژيال بهخ دنبال ترميم اوليه شكاف كام

اقاي دكتر كليدري

اقاي دكتر محموديه

دكتر امير حسين داورپناه فلوشيپ لاپاراسكوپي بررسي فراواني نسبي و مقايسه ريفلاكس صفراوي و عوامل مرتبط در بيماراني كه به دليل چاقي مفرط تحت عمل جراحي لاپاراسكوپيك امگا گاستريك باي پس يا لاپاراسكوپيك ROU X en Y گاستريك باي پس

اقاي دكتر كليدري

اقاي دكتر محموديه

دكتر حميد مللي فلوشيپ لاپاراسكوپي بررسي اثر عصاره گل انار در جلوگيري از بروز چسبندگي روده بعد از عمل جراحي شكم و مقايسه آن با گروه كنترل در رت
اقاي دكتر كلاهدوزان دكتر حميد طالب زاده  جراحي توراكس ميزان عود پنوموتوراكس خودبخود اوليه با سي تي اسكن نرمال
 
آقاي دكتر عمراني فرد دكتر سعيد باعزت  جراحي پلاستيك بررسي مقايسه اي درموفت و تزريق چربي در  بهبود اسكارهاي آتروفيك در مراجعه كنندگان
آقاي دكتر راستي دكتر رضا مقدم نيا جراحي پلاستيك بررسي تاثير بوتاکس بر ميزان بقاي فلاپ پوستي در خرگوش
اقاي دكتر حسين پور دكتر برزو خالدي جراحي اطفال بررسي منحني يادگيري و عوارض مربوط به آپاندكتومي به روش hand assisted laparascopy در كودكان مبتلا به آپانديست حاد
       
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir