پایان نامه های دستیاران فلوشیپ گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/01/17-7:12
Printer-friendly versionPDF version

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

رشته تحصیلی

تاریخ تصویب در گروه

1 دکتر سید محمد کرمانی القریشی 97 بررسی اثر دوز بالای آلوپورینول در نتایج مداخله کرونری پوستی(Percutaneous coronary intervention دکتر حمید صانعی-دکتر کیان حشمت فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 97/10/25
2 دکتر فرزاد شاه سنائی 97

بررسی اثر طراحی و اجرای فرآیند تضمین کیفیت و کنترل سامانه ثبت اطلاعات (Data Registry) آنژیوگرافی عروق کرونر، کشور

دکتر علیرضا خسروی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 97/12/26
3 دکتر محمد بیدمشکی 97 بررسی پیامد داخل بیمارستانی تعبیه بالون پمپ داخل آئورت در بیماران داخلی قلب از سال 1392 تا 1398 در بیمارستان قلب شهید چمران اصفهان دکتر سید محمد هاشمی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 97/6/13
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir