پایان نامه های دستیاران فلوشیپ گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-7:56
Printer-friendly versionPDF version

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

رشته تحصیلی

تاریخ تصویب در گروه

1 دکتر احسان شیروانی  1398 بررسی دقت،صحت و ضمانت ورود اطلاعات در سامانه ثبت اطلاعات آنژیوگرافی – آنژیوپلاستی کشور دکتر سید محمد هاشمی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 99/4/31
2 دکتر آرمین بردبار 1398 بررسی و پیگیری یکساله بروز حوادث قلبی و غیر قلبی تحت آنژیوپلاستی ثبت شده در سامانه ثبت بیماری های قلبی و عروقی دکتر علیرضا خسروی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 99/4/31
3 دکتر علی اقبال 1398 بررسی و پیگیری عواقب بالینی طولانی مدت بیماران دارای انوریسم آئورت شکمی تحت مداخله اندوواسکولار در شهر اصفهان دکتر علیرضا خسروی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 99/4/31
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir