پایان نامه های دستیاران فلوشیپ گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/03-9:14
Printer-friendly versionPDF version

ردیف

نام و نام خانوادگی

سال ورود

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

رشته تحصیلی

تاریخ تصویب در گروه

1 دکتر سید محمد کرمانی القریشی 97 بررسی اثر دوز بالای آلوپورینول در نتایج مداخله کرونری پوستی(Percutaneous coronary intervention دکتر حمید صانعی-دکتر کیان حشمت فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 97/10/25
2 دکتر فرزاد شاه سنائی 97

بررسی اثر طراحی و اجرای فرآیند تضمین کیفیت و کنترل سامانه ثبت اطلاعات (Data Registry) آنژیوگرافی عروق کرونر، کشور

دکتر علیرضا خسروی فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی 97/12/26
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir