پایان نامه های دستیاران فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/07/05-8:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 استاد راهنما نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی موضوع پایان نامه
دکتر فرزاد قشلاقی شافع جعفر ذوفقاری فلوشیپ سم شناسی  
دکتر علیمحمد سبزقبائی آرمان اطرشی فلوشیپ سم شناسی بررسی ارتباط دوز مصرفی نالوکسان بر برون ده درمانی در بیماران مسموم با متادون در بیماران بستری شده در بیمارستان نور بین سالهای 94-92

دکتر ایزدی

دکتر قشلاقی

مهرنگ هدایتی فلوشیپ سم شناسی

 

تدوین پروتکل درمانی جهت مدیریت مسمومین با سم پاراکوات در اصفهان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir