پایان نامه های دستیاران فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/10/12-16:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 استاد راهنما نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی موضوع پایان نامه
دکتر فرزاد قشلاقی شافع جعفر ذوفقاری فلوشیپ سم شناسی بررسی فراوانی مسمومیت با دیگوکسین و نتایج درمانهای انجام شده برای آن در بیماران بستری در بخش  مسمومین و بخش قلب بیمارستان خورشید اصفهان طی سالهای 1397-1387
دکتر علیمحمد سبزقبائی آرمان اطرشی فلوشیپ سم شناسی بررسی ارتباط دوز مصرفی نالوکسان بر برون ده درمانی در بیماران مسموم با متادون در بیماران بستری شده در بیمارستان نور بین سالهای 94-92

دکتر ایزدی

دکتر قشلاقی

مهرنگ هدایتی فلوشیپ سم شناسی

 

تدوین پروتکل درمانی جهت مدیریت مسمومین با سم پاراکوات در اصفهان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir