پایان نامه های دستیاران فلوشیپ جراحی ستون فقرات گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/22-8:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 استاد راهنما نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی موضوع پایان نامه تاریخ دفاع

دکتر محمدرضا اعتمادی فر

دکتر علی عندلیب

دکتر سعید فرزین نیا دستيار فلوشیپ جراحی ستون فقرات بررسی اثربخشی عمل ورتروپلاستی (PVP) در بیماران با شکستگی استئوپروتیک از لحاظ کاهش درد و بررسی متغیرهای مؤثر بر آن در بیمارستان های آموزشی اصفهان، 1398  
دكتر محمدرضا اعتمادی فر

دکتر علی عندلیب

دکتر مهدی کوشک زری  دستيار فلوشیپ جراحی ستون فقرات بررسی نتایج درمانی استئوتومی با اپروچ خلفی در اصلاح دفورمیتی ستون فقرات در بیماران مبتلا به دفورمیتی ستون فقرات مراجعه کننده به مرکز درمانی الزهرا اصفهان بین سالهای 1395-1391 97/12/8

 دكتر محمدرضا اعتمادی فر

دکتر علی عندلیب

دکتر عباس رحیمیان   دستيار فلوشیپ جراحی ستون فقرات بررسی  و مقایسه میزان اصلاح انحراف ستون فقرات در بیماران جراحی شده اسکولیوز با استفاده از میله های تیتانیوم و کبالت-کرومیوم 96/10/6
دكتر محمدرضا اعتمادی فر دکتر سیدمحمدحسین جمال الدینی دستيار فلوشیپ جراحی ستون فقرات بررسی صحت کار گذاری پیچ پدیکولار به روش Free hand در جراحی بیماران مبتلا به اسکولیوزیس ایدیوپاتیک 95/5/11
 دكتر محمدرضا اعتمادی فر  دكتر عبداله هادی  دستيار فلوشیپ جراحی ستون فقرات  clinical findings and results of surgical resection in 19 cases of spinal osteoid osteoma 94/7/9

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir