پایان نامه های دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

95/13/08

نام دستيار سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاريخ دفاع استاد راهنما
محمدرضا رضايي 1392 بررسي يافته هاي سونوگرافي داپلر عروق كبد در كودكان مبتلا به سيروز و هيپرتانسيون پورت در مقايسه با كودكان سالم مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني اطفال امام حسين(ع) اصفهان در سال 1395 95/08/13 97/07/05 دكتر مريم رياحي نژاد
ليلا هلاكوئي 1393 بررسي و مقايسه ي تغييرات سونوگرافيك و عملكرد غده تيروئيد در دريافت كنندگان كنتراست وريدي يددار و جمعيت نرمال در شهر اصفهان 95/08/13 97/11/05 دكتر مريم فرقداني
سعيده شكري 1393 مقايسه حجم تيروئيد، تعداد، و سايز و نوع ندول هاي تيروئيد در زنان باردار سه ماهه اول حاملگي در مقايسه با زنان غير باردار در شهر اصفهان 95/08/13 96/11/05 دكتر علي حكمت نيا و دكتر مريم فرقداني
مائده خدايي 1393 بررسي تشخيص كمي استئوپروز با استفاده از سيگنال مهره ها در  MRI كمري در مقايسه با دانسيته مينرال استخوان در دانسيتومتري در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا در سال 95 95/08/13 97/02/02 دكتر آذين شايگان فر
رويا آزاد 1393 بررسي مقايسه اي دقت تشخيصي سكانس FLAIR با كنتراست وسكانس T1 با كنتراست در تشخيص مننژيت در بيماران CSF مثبت در بيمارستان الزهرا در سال 96 و 95 95/11/03 در دست اقدام دكتر سميه حاجي احمدي
پويا اكبري 1393 بررسي گراديان دانسيته اينترالومينال در سي تي آنژيوگراف عروق كرونر در بيماران داراي تنگي كرونر 95/11/03 97/01/27 دكتر كرمي و دكتر مرادي
محمد برادران 1393 بررسي ارزش پيش گويي كنندگي امتياز كلسيم در عروق كاروتيد راي تعيين محل و شدت تنگي كاروتيد 95/11/03 در دست اقدام دكتر مريم مرادي و دكتر مهدي كرمي
فهيمه جعفري 1393 بررسي شيوع اختلالات كليه ، كبد ويتروئيد در مبتلايان به سندرم ترنر با استفاده از روش سونوگرافي 95/11/03 در دست اقدم دكتر مريم رياحي نژاد
سيد امير طباطبايي 1393 بررسي حساسيت و ويژگي روش تشخيصي Two dineiisnial shear wave elastography در مقايسه با FNA در تعيين ماهيت ندول هاي تيروئيد 95/11/03 97/05/06 دكتر مريم فرقداني
مرضيه عالي نژاد 1393 بررسي ارزش تشخيص(MRS) magneric resonance spectroscopy در تعيين ماهيت توده هاي پستاني 95/11/03 97/05/06 دكتر مريم فرقداني
فريبا عليخاني 1393 بررسي و مقايسه يافته هاي سونوگرافي ترانس واژينال كورپوس توئوم در بارداري هاي طبيعي و غير طبيعي سه ماهه اول در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا در سال 95 95/11/03 97/01/27 دكتر سميه حاجي احمدي
زهره محمدزاده 1393 يافته هاي سونوگرافيك پري آرتريت بيماران مبتلا به روماتوئيد آرتريت در مرحله ترومبودي ( remissia) بيمارستان الزهراء(س) در سال 1395 95/12/05 در دست اقدام دكتر مهدي كرمي
محسن معصومي 1393        
محمد نيلچيان 1393 بررسي لزوم اندازه گيري طول سرويكس در سه ماهه اول به منظور تشخيص زايمان زودرس  95/12/05 در دست اقدام  
لیلا کمالی 1394 مقایسه بین گرید Steatosis کبدی در سونوگرافی و روش فیبرو اسکن 96/07/20 97/05/15  دکتر آتوسا ادیبی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir