پایان نامه های دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/11-6:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

95/13/08

ردبف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 زهرا ابراهیمی 1394 بررسی یافته های سونوگرافی و MRI و مقایسه آن با یافته های جراحی در موارد مشکوک به پلاسنتا آکرتا در شهر اصفهان دکتر سمیه حاج احمدی 96/07/20
2 لیلا کمالی 1394 مقایسه درجه کبد چرب تعیین شده در روش اولتراسونوگرافیک و فیبرو اسکن در بیماران مشکوک به کبد چرب مرجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا در سال 96 دکتر آتوسا ادیبی 96/07/20
3 روشنک مشیری 1394 مقایسه نتایج داپلر شریان کلیوی در دو گروه با و بدون ابتلا به نفروپاتی پس از تزریق کنتراست برای آنژیوگرافی دکتر مریم مرادی و دکتر آذین شایگان فر 96/07/20
4 شفیقه پارسایی 1394 مقایسه DPI کبد چرب با نتایج فیبرواسکن در بررسی کبد چرب در نوجوانان شهر اصفهان دکتر مریم ریاحی نژاد 96/08/11
5 تقی جلیل 1394 بررسی توانایی معیارهای سونوگرافی برای پیش بینی کوله سیستکتومی Easy یا Difficult در بیماران کاندید جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیمارستان الزهرا در سال 96 و 97 دکتر آتوسا ادیبی 96/08/11
6 سمیرا سلیمانی 1394 بررسی اثر جراحی Gastric Bypass بر یافته های سونوگرافی کبد چرب در بیماران کاندید این جراحی در بیمارستان های آموزشی استان اصفهان در سال 96 و 97 دکتر علی حکمت نیا 96/08/11
7 عاطفه اسحاقیان 1394 بررسی ارزش تشخیصی میزان Enhancement اینترالومینال استنت کرونری در CT آنژیوگرافی برای تخمین میزان تنگی آن دکتر مهدی کرمی و دکتر مریم مرادی 96/09/02
8 فاطمه طالب 1394 بررسی مقایسه ای نتایج یافته های CTT کولون ترانزیت تایم و مانومتری آنورکتال در کورکان مبتلا به یبوست عملکردی مقاوم به درمان در شهر اصفهان دکتر مریم ریاحی نژاد 96/09/02
9 مهسا عسگری 1394 تعیین ضریب توافق مشاهده گران در ارزیابی MRI بیماران مشکوک به دیسک کمر در بیمارستان الزهرا در سال 96 دکتر سمیه حاج احمدی 96/09/02
10 راحله میرفصیحی 1394 بررسی ارتباط بین زاویه روتاسیون دریچه آئورت و وقوع دایسکشن آئورت توراسیک با استفاده از CT آنژیوگرافی دکتر مریم مرادی 96/09/02
11 مریم لشکر بلوک 1394 بررسی نقش پیشگویی کنندگی روش تصویربرداری MRI و مقایسه آن با نرم افزار CAD برای تشخیص بدخیمی میکروکلسیفیکاسون های مشکوک در ماموگرافی بیماران مراجعه کننده در سال 1397 دکتر مریم فرقدانی 96/09/02
12 پیمان شهریاری فر 1394 بررسی ارزش تشخیصی Enhancement در MRI در تشخیص درجه بدخیمی تومورهای مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا و کلینیک سپاهان در سال 96 دکتر علی حکمت نیا 96/10/11
13 مینا صالحی 1394 بررسی ارزش تشخیصی طیف نگاری با MRI برای تشخیص  تومورهای مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی و کلینیک سپاهان در سال 96 دکتر علی حکمت نیا 96/10/11
14 محسن آسترکی 1394 بررسی نقش برش Clot Burden Score در سی تی آنژیوگرافی پولمونری جهت تشخیص شدت ترومبوآمبولی حاد در مقایسه با نشانه های کلینیکی دکتر آذین شایگان فر 97/02/26
15 فرهاد رضایی 1394 مقایسه میزان Susceptibility Artifact ناشی از هوای باقیمانده در رکتوم در سکانس DWI-MRI رکتوم قبل و بعد از میکروانما با ژل اولتراسوند در مقایسه با Microlax دکتر آتوسا ادیبی 97/03/24
16 حسین زارع 1394 بررسی توافق بین یافته های CT اسکن مولتی اسلایس و یافته های جراحی در تشخیص و کشف متاستاز، تومورهای بدخیم تخمدان و پریتوئن و ارگان های داخل شکم دکتر آتوسا ادیبی 97/03/24
17 جواد نقی زاده 1394 مقایسه SYNTAX سی تی آنژیوگرافی با SYNTAX آنژیوگرافی عروق کرونری در تعیین اندیکاسیون ها و موارد کاندید برای جراحی بای پس عروق کرونری دکتر مهدی کرمی 97/03/24
18 آرزو شفيعيون 1395 بررسي دقت تشخيصي سكانس T2WI در ترومبوز سينوسهاي وريدي مغز در مقايسه با 3DMRV در مراجعين بيمارستان كاشاني اصفهان دكتر غزاله جمالي پور صوفي و دكتر علي حكمت نيا 97/5/25
19 دكتر مسعود مهدي 1395 ارزش پيش گوشي كننده سكانس DWIBS در تعيين درگيري غدد لنفاوي در كاسينوم ركتوم در مقايسه با CT اسكن و MRI  و مقايسه آن با يافته هاي هيستوپاتولوژيك دكتر مريم فرقداني 97/5/25
20 آرزو صادقيان 1395 پايان نامه دستياري با عنوان " تعيين ارزش تشخيصي DWI  with body background signal suppression در تشخيص ضايعات با MRI ديناميك دكتر مريم فرقداني 97/7/10
21 فتانه شيراني 1395 بررسي ارزش پيشگويي كننده Predictive value of pulmonary artery obstruction index in MDCT of patients with acute PTE for follow up echocardiographic findings دکتر سمیه حاج احمدی 97/7/10
22 مهسا مسجدی 1394 بررسی نقش پیشگویی کنندگی Thyroid Image Reporting and Data System Classifcation  در افتراق میان ندول های خوش خیم و بدخیم تیروئید در بیماران مراجعه کننده در سال 96 و 97 دکتر آذین شایگان فر 97/11/01
23 نيلوفر شعباني كيا 1395 ارزيابي حساسيت و ويژگي و ارزش اخباري مثبت و منفي MRCP در افتراق تنگي ها و انسداد هاي خوش خيم و بد خيم مجاري صفراوي دكتر آتوسا اديبي 97/7/10
24 امير افراز فلاح 1395 مقايسه دقت تشخيصي MDCT با MRI جهت ارزيابي درگيري  Mesorectal Fascia در بيماران مبتلا به كانسر ركتوم دكتر مريم فرقداني و دكتر مريم مرادي 97/7/10
25 ندا آذين 1395 بررسي ارزش تشخيصي سكانس fast Spin echo T2   در MRI گردن براي افتراق ندولهاي سوليد خوش خيم از بدخيم تيروئيد دكتر آذين شايگان فر 97/7/26
26 امير محمد قانعي 1395 مقايسه و بررسي ارزش تشخيص سونوگرافي داپلر نوزادان پره مچور مبتلا به خونريزي داخلي بطني و لکومالاسی پيرامون بطني در مقايسه با تست تكاملي ASQ در تعيين اختلال رشد ذهني شش ماهگي دكتر مريم رياحي نژاد و دكتر اعظم قهساره 97/8/24
27 محمد زماني 1395 تعيين ارزش تشخيصي اوﻟﺘﺮا  سونوگرافي در تعين مكان مناسب كاتتر وريد مركزي در مقايسه با گرافي با كنتراست در نوزادان : يك مطالعه امكان سنجي دكتر مريم رياحي نژاد و دكتر مريم فرقداني 97/8/24
28 فلورا فردوسي 1395 بررسي مقايسه اي خصوصيات تصويربرداري عصب اپتيك در MRI بيماران مراجعه كننده با اولين حمله نوريت اپتيك حاد در طي يك سال فالو آپ دكتر آذين شايگان فر 97/8/24
29 عليرضا رضايي 1395 Reference range of pulsatility index of  ductus venosus in 11-13 week in Iranian population دكتر سميه حاجي احمدي 97/8/24
30 سعید فهیمی تبار 1395 بررسي و مقايسه تشخيص سيستم نمره دهي TLICS و mTLICS در استفاده كلينيكي در بيماران مبتلا به آسيب ستون مهره اي توراكولومبار دكتر سميه حاجي احمدي 97/11/25
31 گلنار خالدی 1395 ارزيابي سونوگرافيك شكل مخاط رحم و ضخامت آن به عنوان پيش گويي كننده حاملگي خارج رحم دكتر سميه حاجي احمدي 97/11/25
32 ایمان جنت 1395 بررسي ارزش DWI از تصاوير MRI در تشخيص استئوميليت در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتي مراجعه كننده به بخش راديولوژي بيمارستان الزهرا و كاشاني اصفهان در سال 1398 دکتر مهدی کرمی 98/2/23
33 عباسعلی سلامتی زاده 1396 بررسي ارزش پيش گويي كننده نسبت كلسيم اسكور به تعداد نقاط كلسيفيه هم در تعيين دياگنوستيك بودن يا نبودن سي تي آنژيوگرافي و هم در تعيين شدت بيماري عروق كرونر دکتر مریم مرادی 98/5/22
34 حسین کوهی 1396 ارزش پيش گويي كننده اضافه كردن ام آر اسپکتروسکوپی  به سكانس DWI در تعيين بدخيمي در بيماران مشكوك به كانسر پروستات دکتر غزاله جمالی پورصوفی 98/5/22
35 مریم طارمی 1396 پايان نامه با عنوان بررسي ارزش تشخيصي MRI در restaging  كانسر ركتوم پس از درمان نئوادجوانت در مقايسه با staging پاتولوژيك پس از جراحي دکتر مریم فرقدانی 98/5/22
36 علی طالبی 1396 تعيين نقطه برش calcium score جهت تعيين ميزان نمره CAD-RADS بيماران نارسايي مزمن كليه در مراجعين به مركز تصوير برداري قلب رويان در سال هاي 1395- 96 –97 دکتر مریم مرادی 98/5/22
37 مهساسادات عارفی نژاد 1396 بررسي يافته هاي سي تي آنژيوگرافي بيماران داراي Carotid body
 tumor و مقايسه آنها با يافته هاي جراحي شامل گروه بندي Shamblin  و عوارض عروقي در حين جراحي
دكتر سميه حاجي احمدي 98/5/22
38 محسن کریمیان 1396 بررسي فاكتورهاي پيش گويي كننده در MRI بيماران مبتلا به كانسر ركتوم جهت پيشگويي پاسخ به درمان با نئوادجوانت دکتر مریم فرقدانی 98/5/22
39 مریم لطفی 1396 بررسي ارزش پيشگويي كنندگي سيگنال T2 و  ADC value در تشخيص قوام  مننژيوم هاي مغز در MRI قبل از عمل در مقايسه با يافته هاي جراحي دکتر آذین شایگان فر 98/7/4
40 غزاله حسن پور 1396 بررسي ارتباط دانسيته خون (Hunsfiled unit ) در آئورت توراسيك و حفرات قلبي با هموگلوبين بيمار جهت تعيين شدت آنمي در سي تي اسكن توراكس بدون كنتراست دکتر آذین شایگان فر 98/7/4
41 زینب شفیعیان 1396 بررسي و مقايسه ويژگي هاي آناتوميك لوله استاش در HRCT استخوان تمپورال در بيماران مبتلا به اوتيت مدياي مزمن در افراد سالم دکتر آذین شایگان فر 98/7/4
42 الهام مرادی 1396 بررسي عوامل خطر و امتياز خطر مبتني برآنها در بروز نفروپاتي به دنبال تزريق داخل وريدي كنتراست در بيماران مبتلا به بيماري مزمن كليوي خفيف تا متوسط دکتر آذین شایگان فر 98/7/4
43 فهیمه کاردان پور 1396 طرح بررسي ارتباط ويژگي هاي آناتوميك شريان هاي برونكيال بر اساس MDCT با ميزان موقعيت نتايج آمبولیزاسیون شريان هاي برونكيال در بيماران با شرح حال هموپتزی دکتر سمیه حاجی احمدی 98/7/18
44 نفیسه جعفری 1396 بررسي ارتباط يافته هاي HRCT با يافته هاي تست عملكرد ريوي در بيماران اسکرودرمی مراجعه كننده به بيمارستان الزهراء(س) در سال هاي 99-98 دکتر سمیه حاجی احمدی 98/7/18
45 سمیه فدوی 1396 بررسي يافته هاي سي تي اسكن در بيماران مشكوك به پرفشاري شريان ريوي و مقايسه آن با يافته هاي اكوكارديوگرافي دکتر سمیه حاجی احمدی 98/7/18
46 زهرا اسدالهی 1396 بررسي نتايج پيگيري دو ساله بيماران با توده پستاني BIRAD3 در سونوگرافي يك مركز خصوصي در سال هاي 92 تا 97 دکتر آتوسا ادیبی 98/7/18
47 شمیم شفیعیون 1398 بررسي ارتباط پراكندگي آناتوميك و پترن ضايعات ريوي در سي تي اسكن بيماران مبتلا به covid-19 با معيار  دموگرافيك، سوابق بيماري ها و پروگنوز بيماري دکتر علی حکمت نیا 99/3/27
48 وحید طالبی 1397 بررسي ضخامت چربي اپي كارديال و بيماري شريان كرونري با استفاده از MDCT در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي الزهرا و چمران در سال هاي 1398 تا 1400 دکتر مریم مرادی 99/3/27
49 مژده اسحاقی 1397 بررسي ارتباط بين يافته اي راديولوژيك اوليه و عوارض جراحي اوليه هيرشپرونگ در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان امام حسين (ع) طي سال هاي 1396 تا 1400 دکتر مریم ریاحی نژاد 99/3/27
50 شهربانو ذوالفقاری 1397 تعيين دانسيته ستون فقرات كمري بر اساس مدل T-score با استفاده از Hounsfield unit در CT اسكن در مقايسه Dual energy-ray Absorption(D&A) دکتر آذین شایگان فر 99/3/27
51 اعظم قادريان 1397 بررسي ارتباط بار بيماري هاي عروق كوچك مغزي با ميزان پاسخ دهي به درمان ترومبوليتيك تراپي در بيماران مبتلا به سكته مغزي حاد دكتر آذين شايگان فر 99/3/27
52 کیمیا کاظمی 1397 ارزيابي بررسي و مقايسه ميزان الاستيسيته توده هاي پستاني خوش خيم و بدخيم با BIRADS 4-5 بر اساس جواب پاتولوژي با متد shear wave elastography دکتر آتوسا ادیبی 99/3/27
53 سعیده قزوینی 1397 بررسي و مقايسه اندكس ductus venosus pulsatility index در جنین با NT نرمال دکتر سمیه حاجی احمدی 99/3/27
54 آزاده احمدی 1396 بررسي ارتباط ديامتر و موقعيت شريان ورتبرال با سوراخ عرضي مهره اي در افراد فاقد علائم نرولوژيك و مقايسه آن در سمت غالب و غير غالب دکتر مریم مرادی و دکتر مریم فرقدانی 99/3/27
55 امیر عباس شفیعی 1397 بررسي مقايسه فراواني بيماري آترو اسكلرونيك عروق كرونر در بيماران با و بدون كلسيفيكاسيون آنولوس دريچه ميترال كانديد سي تي آنژيوگرافي عروق كرونر مريم مرادي 99/3/27
56 حسنی تابه زر 1397 مقايسه يافته هاي CT اسكن ريه از نظر وسعت درگيري با يافته هاي گرافي ساده قفسه صدري در بيماران كوويد 19 دکتر آذین شایگان فر و دکتر سمیه حاجی احمدی 99/3/27
57 مريم فصولي 1397 بررسي مقايسه اي دو روش Full MRI , abbreviated در تشخيص ضايعات پستان در بيماران مشكوك به ضايعات پستان ارجاع شده به مراكز تصويربرداري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1400-1396 دكتر مريم فرقداني 99/4/9
58 شعله خسروی 1397 ارزيابي دقت سي تي آنژيوگرافي قلب در فاز دياستول در افتراق دريچه آئورت دولتي تيپ رافه از دريچه نرمال دكتر مريم مرادي 99/4/9
59 سحر صرامی 1397 مقايسه دقت تشخيص ماموگرافي ديجيتال دو بعدي (FFDM) با توموسنتزیس پستان (DBT ) در شناسايي ميكروكلسيفيكاسيون با استفاده از تطبيق يافته هاي ماموگرافي و پاتولوژي دكتر مريم فرقداني 99/4/9
60 رضا طبیبیان 1397 بررسي اثر تزريق ليدوكائين اينترا آرتريال در حين آمبوليزاسيون شريان رحمي بر كاهش درد بعد از آمبوليزاسيون دکتر محمد صالح جعفرپیشه 99/4/9
61 مريم سبحان 1397 بررسي توافق بين يافته هاي سي تي اسكن مولتي اسلايس و پاتولوژي در تشخيص متاستاز تومورهاي بدخيم تخمدان به پريتوئن بر اساس شاخص هاي پريتونئال ( pc5 ) دكتر آتوسا اديبي 99/4/9
62 فاطمه كريمي 1397 مقايسه تغييرات الاستيسيته منيسك با متد shear wake elastography در بيماران با و بدون پارگي حاد منيسك تشخيص داده شده با MRI زانو دکتر مهدی کرمی 99/4/9
63 جلیل خطایی 1397 بررسي مقايسه اي يافته هاي سي تي آنژيوگرافي مولتي اسلايس با روش هاي تشخيص استاندارد در آنومالي هاي شريان پولموناري كودكان مبتلا به بيماري هاي مادرزادي قلبي-عروقي ارجاع داده شده به مراكز تصويربرداري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 1400-1396 دکتر مریم فرقدانی 99/4/9

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir