پایان نامه های دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/26-9:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

95/13/08

ردبف نام و نام خانوادگی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
1 زهرا ابراهیمی 1394 بررسی یافته های سونوگرافی و MRI و مقایسه آن با یافته های جراحی در موارد مشکوک به پلاسنتا آکرتا در شهر اصفهان دکتر سمیه حاج احمدی 96/07/20
2 محسن آسترکی 1394 بررسی نقش برش Clot Burden Score در سی تی آنژیوگرافی پولمونری جهت تشخیص شدت ترومبوآمبولی حاد در مقایسه با نشانه های کلینیکی دکتر آذین شایگان فر 97/02/26
3 عاطفه اسحاقیان 1394 بررسی ارزش تشخیصی میزان Enhancement اینترالومینال استنت کرونری در CT آنژیوگرافی برای تخمین میزان تنگی آن دکتر مهدی کرمی و دکتر مریم مرادی 96/09/02
4 شفیقه پارسایی 1394 مقایسه DPI کبد چرب با نتایج فیبرواسکن در بررسی کبد چرب در نوجوانان شهر اصفهان دکتر مریم ریاحی نژاد 96/08/11
5 تقی جلیل 1394 بررسی توانایی معیارهای سونوگرافی برای پیش بینی کوله سیستکتومی Easy یا Difficult در بیماران کاندید جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیمارستان الزهرا در سال 96 و 97 دکتر آتوسا ادیبی 96/08/11
6 فرهاد رضایی 1394 مقایسه میزان Susceptibility Artifact ناشی از هوای باقیمانده در رکتوم در سکانس DWI-MRI رکتوم قبل و بعد از میکروانما با ژل اولتراسوند در مقایسه با Microlax دکتر آتوسا ادیبی 97/03/24
7 حسین زارع 1394 بررسی توافق بین یافته های CT اسکن مولتی اسلایس و یافته های جراحی در تشخیص و کشف متاستاز، تومورهای بدخیم تخمدان و پریتوئن و ارگان های داخل شکم دکتر آتوسا ادیبی 97/03/24
8 سمیرا سلیمانی 1394 بررسی اثر جراحی Gastric Bypass بر یافته های سونوگرافی کبد چرب در بیماران کاندید این جراحی در بیمارستان های آموزشی استان اصفهان در سال 96 و 97 دکتر علی حکمت نیا 96/08/11
9 پیمان شهریاری فر 1394 بررسی ارزش تشخیصی Enhancement در MRI در تشخیص درجه بدخیمی تومورهای مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا و کلینیک سپاهان در سال 96 دکتر علی حکمت نیا 96/10/11
10 مینا صالحی 1394 بررسی ارزش تشخیصی طیف نگاری با MRI برای تشخیص  تومورهای مغزی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی و کلینیک سپاهان در سال 96 دکتر علی حکمت نیا 96/10/11
11 فاطمه طالب 1394 بررسی مقایسه ای نتایج یافته های CTT کولون ترانزیت تایم و مانومتری آنورکتال در کورکان مبتلا به یبوست عملکردی مقاوم به درمان در شهر اصفهان دکتر مریم ریاحی نژاد 96/09/02
12 مهسا عسگری 1394 تعیین ضریب توافق مشاهده گران در ارزیابی MRI بیماران مشکوک به دیسک کمر در بیمارستان الزهرا در سال 96 دکتر سمیه حاج احمدی 96/09/02
13 لیلا کمالی 1394 مقایسه درجه کبد چرب تعیین شده در روش اولتراسونوگرافیک و فیبرو اسکن در بیماران مشکوک به کبد چرب مرجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا در سال 96 دکتر آتوسا ادیبی 96/07/20
14 مریم لشکر بلوک 1394 بررسی نقش پیشگویی کنندگی روش تصویربرداری MRI و مقایسه آن با نرم افزار CAD برای تشخیص بدخیمی میکروکلسیفیکاسون های مشکوک در ماموگرافی بیماران مراجعه کننده در سال 1397 دکتر مریم فرقدانی 96/09/02
15 مهسا مسجدی 1394 بررسی نقش پیشگویی کنندگی Thyroid Image Reporting and Data System Classifcation  در افتراق میان ندول های خوش خیم و بدخیم تیروئید در بیماران مراجعه کننده در سال 96 و 97 دکتر آذین شایگان فر 97/11/01
16 روشنک مشیری 1394 مقایسه نتایج داپلر شریان کلیوی در دو گروه با و بدون ابتلا به نفروپاتی پس از تزریق کنتراست برای آنژیوگرافی دکتر مریم مرادی و دکتر آذین شایگان فر 96/07/20
17 راحله میرفصیحی 1394 بررسی ارتباط بین زاویه روتاسیون دریچه آئورت و وقوع دایسکشن آئورت توراسیک با استفاده از CT آنژیوگرافی دکتر مریم مرادی 96/09/02
18 جواد نقی زاده 1394 مقایسه SYNTAX سی تی آنژیوگرافی با SYNTAX آنژیوگرافی عروق کرونری در تعیین اندیکاسیون ها و موارد کاندید برای جراحی بای پس عروق کرونری دکتر مهدی کرمی 97/03/24

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir