پایان نامه های دستیاران تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-8:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام دستیار تخصصی سال ورود عنوان پایان نامه استاد راهنما تاریخ تصویب در گروه
      پایان نامه های تصویب شده در سال 1399    
4 مهدی توکلی 1397 تغییرات اندوتلیال قرنیه در بیماران دیابتی براساس شدت درگیری شبکیه   آقای دکتر سید علی اکبر مرتضوی 99/3/1
3 صفورا کرمی 1397 بررسی تغییرات محل پلک تحتانی بدنبال جراحی پتوز پلک فوقانی همان چشم آقای دکتر بهرام اشراقی 99/3/1
2 محمدحسین هوشنگ جهرمی 1397 بررسی تغییراترفراکشن ، توپوگرافی،high order aberration آقای دکتر بهرام اشراقی 99/3/1
1 لیلا بابایی 1397 مقایسه روشPRKمعمولی و روشPRK Trans Epithelialبرای اصلاح آستیگماتیسم   آقای دکتر علیرضا پیمان 99/2/18
      پایان نامه های تصویب شده در سال 1398    
10 دکتر رضا افسری 1396 مقایسه نتایج  PCR و کشت از نمونه ویتره در بیماران مبتلا به آندوفتالمیت حاد بعد از عمل جراحی کاتاراکت  دکتر حشمت اله قنبری و  مشاوره  دکتر علیرضا دهقانی  98/2/23
9 دکتر محمدرضا فاضل 1396 بررسی تاثیر تزریق تک دوز  سوپراکروئیدال تریامسینون استوناید به همراه تزریق سه گانه بواسیزوماب داخل ویتره بر روی سیر درمانی بیماران رتینوپاتی دیابتیک نان پرو لیفراتیو مبتلا به ادم ماکولا در مقایسه با گروه کنترل دکتر فرهاد فاضل و مشاوره   دکتر حشمت اله قنبری 98/2/23
8 دکتر آزاده فتحیان   1396 بررسی نتایج انجام همزمان PRk و CXL  در بیماران کراتوکونوس Suspect در بیمارستان فیض   آقای دکتر نیما کوشا و   آقای دکتر علیرضا پیمان 98/2/23
7 دکتر علیرضا رمضانی 1396 مقایسه اثرات محافظتی انتقال سلول های رنگدانه دار شبکیه به صورت منفرد یا صفحه ای به فضای زیرشبکیه ای رت های RCS    دکتر علیرضا دهقانی  98/2/23
6 دکتر ابوالفضل کریمی 1396 مقایسه نتایج درازمدت جراحی اگزوتراپی متناوب در بالغین در دو گروه مختلف به همراه بی هوشی عمومی و گروه دوم با بی حسی موضعی همراه سدیشن مختصر و Adjustment حین عمل در بیماران عمل شده بیمارستان فیض  و کلینیک پارسیان سال 98-97   دکتر علیرضا زندی و  دکتر محمدرضا پیمان  98/2/23
5 دکتر داوود انتظاری   1396 بررسی لایه ی سلولی گانگلیونی بوسیله توموگرافی اپتیکال کوهرنس در بیماران دچار سندرمExfoliotive  گلوکوما و گلوکوم زاویه باز اولیه دکتر افسانه نادری بنی و دکتر نیما کوشا و مشاوره دکتر فرزان کیان ارثی 98/2/5
4 دکتر حامد رادمهر 1396 بررسی و مقایسه میانگین دانسیته عروقی و FAZ بر حسب OCTAدر بیماران با و بدون رتینو پاتی ناشی از هیدروکسی کلروکین بر حسب  MF ERG دکتر محمدرضا اخلاقی و   دکتر فرزان کیان ارثی و مشاوره  دکتر علیرضا دهقانی 98/2/5
3  دکتر فاطمه رزمجو  1396 بررسی تاثیر عمل کلاژن کراس لینک قرنیه در کراتوکونوس بر ضخامت و حجم مرکز ماکولا  و ضخامت لایه های کروئید   دکتر کبری نصرالهی  و دکتر علیرضا پیمان  98/2/5
2 دکتر سید طه میرجانی  1395 بررسی ضایعات پریفرال فوندوس در بیماران مبتلا به ایریدوسیکلیت هترو کرومیک فوکس در مراجعین بیمارستان فیض در سالهای 1398-1397   دکتر کبری نصرالهی و   دکتر فرهاد فاضل و مشاوره   دکتر فرزان کیان ارثی  98/2/5
1 دکتر حسین موحدیان عطار  1395 آنالیز بالینی و راستی آزمایی نرم افزارMISP در مشخص کردن لایه های رتین در تصاویرOCT نرمال و نواحی کیستیک در داخل لایه های رتین در تصاویرOCT بیمارانDME  دکتر محمدرضا اخلاقی و دکتر علیرضا دهقانی 98/2/5
      پایان نامه های تصویب شده در سال 1397    
4 دکترسمیه اکبری فارسانی 1395 بررسی تاثیر عمل جراحی بلفاروپلاستی پلک فوقانی در کاهش چروک های ناحیه گلابلا و پیشانی بیماران عمل شده در یک دوره زمانی  شش ماهه دکتر علیرضا زندی 97/11/25
3 دکترسعید رضا مشفقی 1395 مقایسه نتایج بالینی بین روش های جراحی wave front optimized photo refractive keratectomy  و wave front guided photo refractive keratectomy  در بیماران کاندید  refractive surgeryبا عیب انکساری آستیگماتیسم بالای 2 دیوپتر آقای دکتر حسن رزمجو و مشاوره  آقای دکتر علیرضا پیمان 97/11/25
2 دکتر سید طه میرجانی 1395

 

بررسی ضایعات پریفرال فوندوس در بیماران مبتلا به ایریدوسیکلیت هترو کرومیک فوکس در مراجعین بیمارستان فیض در سالهای 1398-1397

خانم دکتر کبری نصرالهی و مشاوره آقای دکتر فرهاد فاضل 97/3/24
1 دکتر زهرا ایمانی 1395 OCT آنژیوگرافی سر عصب در بیماران پسودواکسفولیاسیون گلوکوما ( PXG) و    گلوکوم  زاویه باز اولیه   ( POAG ) دکتر افسانه نادری و دکتر حشمت اله قنبری 97/3/3
      پایان نامه های تصویب شده در سال 1396    
12 دکترحسین موحدیان عطار 1395 "آنالیز بالینی و راستی آزمایی نرم افزارMISP در مشخص کردن لایه های رتین در تصاویرOCT نرمال و نواحی کیستیک در داخل لایه های رتین در تصاویرOCT بیمارانDME  " دکتر محمدرضا اخلاقی و دکتر علیرضا دهقانی 96/12/10
11 دکترمحمدحسین تقدیری 1395 " بررسی تاثیر مصرف داروی آملوراید خوراکی بر روی میزان حدت بینایی و ضخامت مرکزی ماکولا درOCT  در مراجعین مبتلا به CSR درمرکزآموزشی درمانی فیض 1397" دکتر علی صالحی 96/12/10
10 دکتر اطهر طاهری 1395 مقایسهEDI-OCT در ناحیه مرکزی ماکولا بین چشم سالم و چشم گرفتاردر بیماران مبتلا بهFuchs Hetrochronic Iridis" دکترفرزان کیان ارثی 96/12/10
9 دکترمحمد توحیدی 1395 اثربخشی اپلرنون بر روی بیماران مبتلا به CSCR مراجعه کننده به  بیمارستان فیض در سال 97-1396 دکتر علیرضا دهقانی و دکتر محمدرضا اخلاقی 96/12/10
8 دکترسیدصادق هاشمی 1394 بررسی پارامترهای بیومکانیکال قرنیه با استفاده از دستگاهCorvis  در افراد  Contact lens دکتر علیرضا پیمان 96/12/10
7 دکتر امیر فرحی   رزیابی ساب کلینیکال آترواسکلروزیس در بیماران مبتلا به کوریو تینوپاتی سروز مرکزی در مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان فیض در سال 97-1396 دکتر کبری نصرالهی دکتر محمدرضا اخلاقی 96/12/10
6 دکترمهران حسینی 1394 بررسی شیوع CMV-endothelitis در بیماران مبتلا به decompernsation  قرنیه منجر به DSAEK ارجاع شده به بیمارستان فیض اصفهان بین سال های 97-1396 دکتر علیرضا پیمان 96/10/21
5 دکترمحمدباقر مرادی 1394 بررسی تغییرات ضخامت پری پاپیلاری  Nerve filter layer پس از تزریق روغن سیلیکون در بیماران RD مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال 1397 دکتر علی صالحی و دکتر حشمت اله قنبری 96/10/21
4 دکتر محمد ارسطویی 1395 بررسی میزان OPP (Ocular perfusion pressure) در بیماران مبتلا Acute Ischemic crvo  مراجعه کننده به  بیمارستان فیض 1397 دکتر علی صالحی و دکتر افسانه نادری 96/10/21
3 دکترسروش کرمی راد 1394 مقایسه پاور لنز توریک بر اساس simk  و Total crneal power با توجه به میزان آستیگماتیسم باقیمانده  دکتر سید محمد قریشی ودکتر علیرضا پیمان 96/10/21
2 دکتر محسن پورعزیزی 1394 بررسی اثربخشی و ایمنی فتو دینامیک تراپی در بیماران مبتلا به کوریورتینوپاتی سروز مرکزی(Central serous choreoretinopathy) مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال1396 دکتر علیرضا پیمان 96/3/4
1 دکتراباذرشهیر 1394 بررسی اثربخشی و ایمنی فتو دینامیک تراپی در بیماران مبتلا به کوریورتینوپاتی سروز مرکزی(Central serous choreoretinopathy) مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال1396 دکتر فرزان کیان ارثی 96/3/4

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir