پایان نامه های دستیاران تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/30-11:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 نام دستیار تخصصی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
 دکترمحمد حسنن عالم زاده 1393 آماده سازی مقاله 95/4/9 95/4/9 دکتر علیرضا دهقانی
 دکترخدایار گلابچی 1392 تغییرات اندوتلیوم قرنیه در بیماران سیگاری 95/8/28 95/8/28  دکتر  محمد علی ابطحی  دکتر علی صالحی
دکتر مهدی عبدی 1392 آماده سازی مقاله 95/7/28 95/7/28 دکتر محمد قریشی
دکتر بهزاد رنجبری امیدی 1392 مقایسه  Temporal brow lift  و internal brow poxy 95/6/26 95/6/26 دکتر زندی
 دکترعبد الرضا رضائیان 1392 تاثیر تزریق داخل ویتره دیکلوفناک در ادم ماکولا بیماران uveitis 95/8/26 95/8/26 دکترکیان ارثی
 دکتر محمد رضا نایب زاده 1392 آماده سازی مقاله 95/8/25 95/8/25 دکتر پیمان
دکتر فاطمه خطاوی 1392 اثر بخشی تکنیک جراحی لترال لواتور اپونورکتومی در بیماری گریوز 95/8/25 95/8/25 دکتر علیرضا زندی دکتر کبری نصراللهی
دکتر امید وکیلی 1392 بررسی مقایسه ای عملکرد کوتاه مدت لیزر فتوکواگولاسیون در یک جلسه و سه جلسه در PDR
95/9/2
95/9/2 دکتر علی صالحی
 دکترعبدالصمد مهدیزاده 1392 بررسب تاثیر تزریق تک دوز داخل ویتره اواستین در بیماران با PDR  بعد از PRP 95/6/3 95/6/3 دکتر علیرضا دهقانی   دکتر حشمت الله قنبری
دکتربهروز اولیا 1393       دکترفرهاد فاضل
دکترمحمدحسین نیک پور 1393        
دکتررضا پورمحمدی 1393        
دکترآرمان امیرخانی 1393        
دکترامید پیرحاجی 1393        
دکترسیدصادق هاشمی 1394        
دکترامیرفرحی 1394        
دکترمحسن پورعزیزی 1394        
دکترسروش کرمی راد 1394        
دکترمحمدباقر مرادی 1394        
دکتراباذرشهیر 1394        
دکترمهران حسینی 1394        
دکترسیدحسین ابطحی 1394        
دکترمحمد توحیدی 1395        
دکترسعید رضا مشفقی 1395        
دکترمحمدحسین تقدیری 1395        
دکترحسین موحدیان عطار 1395        
دکترسیدطه میرجانی 1395        
دکترسمیه اکبری 1395        
دکترزهرا ایمانی 1395        
دکترمحمدارسطویی 1395        

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir