پایان نامه های دستیاران تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستیار تخصصی سال ورود موضوع تاریخ تصویب در گروه تاریخ دفاع استاد راهنما
دکتر سید طه میرجانی 1395  

بررسی ضایعات پریفرال فوندوس در بیماران مبتلا به ایریدوسیکلیت هترو کرومیک فوکس در مراجعین بیمارستان فیض در سالهای 1398-1397

97/3/24   خانم دکتر کبری نصرالهی و مشاوره آقای دکتر فرهاد فاضل
دکترسعید رضا مشفقی 1395 مقایسه نتایج بالینی بین روش های جراحی wave front optimized photo refractive keratectomy  و wave front guided photo refractive keratectomy  در بیماران کاندید  refractive surgeryبا عیوب انکساری pure ashgmatism 97/3/24   آقای دکتر حسن رزمجو و مشاوره  آقای دکتر علیرضا پیمان
دکتر زهرا ایمانی 1395 OCT آنژیوگرافی سر عصب در بیماران پسودواکسفولیاسیون گلوکوما ( PXG) و    گلوکوم  زاویه باز اولیه   ( POAG ) 97/3/3   دکتر افسانه نادری و دکتر حشمت اله قنبری
دکتر محمد ارسطویی 1395 بررسی میزان OPP (Ocular perfusion pressure) در بیماران مبتلا Acute Ischemic crvo  مراجعه کننده به  بیمارستان فیض 1397 96/10/21   دکتر علی صالحی و دکتر افسانه نادری
دکترسمیه اکبری فارسانی 1395 بررسی تاثیر عمل جراحی بلفاروپلاستی پلک فوقانی در کاهش چروک های ناحیه گلابلا و پیشانی بیماران عمل شده در یک دوره زمانی  شش ماهه 96/11/26   دکتر علیرضا زندی
دکترحسین موحدیان عطار 1395 "آنالیز بالینی و راستی آزمایی نرم افزارMISP در مشخص کردن لایه های رتین در تصاویرOCT نرمال و نواحی کیستیک در داخل لایه های رتین در تصاویرOCT بیمارانDME  " 96/12/10   دکتر محمدرضا اخلاقی و دکتر علیرضا دهقانی
دکترمحمدحسین تقدیری 1395 " بررسی تاثیر مصرف داروی آملوراید خوراکی بر روی میزان حدت بینایی و ضخامت مرکزی ماکولا درOCT  در مراجعین مبتلا به CSR درمرکزآموزشی درمانی فیض 1397" 96/12/10   دکتر علی صالحی
دکتر اطهر طاهری 1395 مقایسهEDI-OCT در ناحیه مرکزی ماکولا بین چشم سالم و چشم گرفتاردر بیماران مبتلا بهFuchs Hetrochronic Iridis" 96/12/10   دکترفرزان کیان ارثی
دکترمحمد توحیدی 1395 اثربخشی اپلرنون بر روی بیماران مبتلا به CSCR مراجعه کننده به  بیمارستان فیض در سال 97-1396 96/12/10   دکتر علیرضا دهقانی و دکتر محمدرضا اخلاقی
دکترسیدحسین ابطحی 1394 ارتباط ضخامت کروئید پایه و پاسخ به درمان با  IVB در CRVO 95/11/21 96/6/9 دکتر علی صالحی و دکتر محمدعلی ابطحی
دکترمهران حسینی 1394 بررسی شیوع CMV-endothelitis در بیماران مبتلا به decompernsation  قرنیه منجر به DSAEK ارجاع شده به بیمارستان فیض اصفهان بین سال های 97-1396 96/10/21   دکتر علیرضا پیمان
دکتراباذرشهیر 1394 بررسی اثربخشی و ایمنی فتو دینامیک تراپی در بیماران مبتلا به کوریورتینوپاتی سروز مرکزی(Central serous choreoretinopathy) مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال1396 96/3/4   دکتر فرزان کیان ارثی
دکترمحمدباقر مرادی 1394 بررسی تغییرات ضخامت پری پاپیلاری  Nerve filter layer پس از تزریق روغن سیلیکون در بیماران RD مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال 1397 96/10/21   دکتر علی صالحی و دکتر حشمت اله قنبری
دکترسروش کرمی راد 1394 مقایسه پاور لنز توریک بر اساس simk  و Total crneal power با توجه به میزان آستیگماتیسم باقیمانده  96/10/21   دکتر سید محمد قریشی ودکتر علیرضا پیمان
دکترمحسن پورعزیزی 1394 بررسی اثربخشی و ایمنی فتو دینامیک تراپی در بیماران مبتلا به کوریورتینوپاتی سروز مرکزی(Central serous choreoretinopathy) مراجعه کننده به بیمارستان فیض در سال1396 96/4/3   دکتر علیرضا پیمان
دکتر امیر فرحی 1394 " ارزیابی ساب کلینیکال آترواسکلروزیس در بیماران مبتلا به کوریو تینوپاتی سروز مرکزی در مقایسه با گروه کنترل در بیمارستان فیض در سال 97-1396 " 96/12/10   دکتر کبری نصرالهی دکتر محمدرضا اخلاقی
دکترسیدصادق هاشمی 1394 بررسی پارامترهای بیومکانیکال قرنیه با استفاده از دستگاهCorvis  در افراد  Contact lens 96/12/10   دکتر علیرضا پیمان
 دکترمحمد حسنن عالم زاده 1393

«بررسی ضخامت کروئید و لایه سلولی گانگلیونی در نوریت اپتیک در مقایسه با چشم مقابل »

95/4/9 96/10/7 دکتر علیرضا دهقانی و دکتر محمدرضا اخلاقی
دکترامید پیرحاجی 1393 بررسی اثربخشی میکروپالس لیزر دیود در بیماران  CSR حاد 95/5/2 96/3/3 دکتر حشمت اله قنبری و دکتر محمدرضا اخلاقی
دکترآرمان امیرخانی 1393 کارایی تضعیف عضلات افقی با و بدون میوتومی مارژینال در سندرم DUANE تیپ I 95/5/2 96/2/27 دکتر علیرضا زندی
دکتررضا پورمحمدی 1393 لیزر تحت آستانه ای در ادم ماکولای دیابتی مقاوم به درمان 95/5/2 96/3/3 دکتر محمدرضا اخلاقی و دکتر علیرضا دهقانی
دکترمحمدحسین نیک پور 1393 تاثیر قطره دورزولامید بر اثربخشی آواستین درادم ماکولای دیابتی 95/11/21   دکتر فرهاد فاضل
دکتربهروز اولیا 1393 مقایسه اثر تزریق ویتره همزمان MTX و آواستین در مقایسه با تزریق آواستین به تنهایی در DME 95/8/28 96/2/27 دکتر فرهاد فاضل
 دکترخدایار گلابچی 1392 تغییرات اندوتلیوم قرنیه در بیماران سیگاری 95/8/28 95/8/28  دکتر  محمد علی ابطحی  دکتر علی صالحی
دکتر مهدی عبدی 1392 بررسی با ارتباط STS و اندازه های بیو متری چشم 95/7/28 95/7/28 دکتر محمد قریشی
دکتر بهزاد رنجبری امیدی 1392 مقایسه  Temporal brow lift  و internal brow poxy 95/6/26 95/6/26 دکتر زندی
 دکترعبد الرضا رضائیان 1392 تاثیر تزریق داخل ویتره دیکلوفناک در ادم ماکولا بیماران uveitis 95/8/26 95/8/26 دکترکیان ارثی
 دکتر محمد رضا نایب زاده 1392 تاثیر سیکلوسپورین موضعی در کراتیت هرپسی 95/8/25 95/8/25 دکتر پیمان
دکتر فاطمه خطاوی 1392 اثر بخشی تکنیک جراحی لترال لواتور اپونورکتومی در بیماری گریوز 95/8/25 95/8/25 دکتر علیرضا زندی دکتر کبری نصراللهی
دکتر امید وکیلی 1392 بررسی مقایسه ای عملکرد کوتاه مدت لیزر فتوکواگولاسیون در یک جلسه و سه جلسه در PDR 95/6/3 95/9/2 دکتر علی صالحی
 دکترعبدالصمد مهدیزاده 1392 بررسب تاثیر تزریق تک دوز داخل ویتره اواستین در بیماران با PDR  بعد از PRP 95/6/3 95/6/3 دکتر علیرضا دهقانی   دکتر حشمت الله قنبری

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir