پایان نامه های دستیاران تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-8:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ تصویب در گروه

رشته تحصیلی

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

سال ورود

نام و نام خانوادگی

ردیف

98/2/16

متخصص قلب و عروق

دکتر معصومه صادقی و آقای دکتر محمد هادی منصوری

بررسی تاثیر 2ساله ی برنامه بازتوانی قلب بر سبک زندگی، سلامت روان، کیفیت زندگی، ظرفیت عملکردی قلب، فاکتورهای اکوکاردیوگرافی، و مرگ و میر بیماران ایسکمیک قلبی

96

دکتر حدیث رحیمی نام

1

98/2/16

متخصص قلب و عروق

دکتر معصومه صادقی و دکتر حمیدرضا روح افزا

بررسی ارتباط بین عوامل استرس زای مزمن وحوادث قلبی عروقی در بزرگسالان ایرانی درمطالعه کوهورت اصفهان

96

دکتر فرشاد رستم پور

2

97/12/26

متخصص قلب و عروق

دکتر محمد هادی منصوری

بررسی مقایسه ای فراوانی عوارض ناشی از ترومبوآمبولی ریوی با ریسک بالا پس از عملکرد سریع تیم مسئول آمبولی ریوی (تیمار) نسبت به عملکرد conventional در سال 98 در مراکز آموزشی درمانی قلبی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

95

دکتر فرید اسماعیلی

3

98/6/13

متخصص قلب و عروق

دکتر زهرا تیموری جروکانی

بررسی مقایسه ای اثر آسپیرین  single Dose  (80mg,daily) با divided dose (80mg,BID) بر عملکرد اندوتلیال در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2: کارآزمایی بالینی

96

دکتر سعیده بحرانی

4

97/12/26

متخصص قلب و عروق

دکتر ریحانه زوار

بررسی اندازه و عملکرد بطن راست و چپ با استفاده از اکوکاردیوگرافی در بزرگسالان، بلافاصله، یک ماه و شش ماه بعد از بستن Atrial Septal Defect از راه پوست

96

دکتر فاطمه جلالی

5

97/12/26

متخصص قلب و عروق

دکتر حمید صانعی و دکتر کیان حشمت

بررسی اثر دوز بالای داروی COQ10 در کاهش سطح مارکرهای التهابی Hs-crp و Hs-troponin و عوارض داخل بیمارستانی بیماران با انفارکتوس حاد قلبی با صعود قطعه ST و مطالعه دوسوکور تصادفی بالینی

95

دکتر میثم جهانبخشی

6

97/12/26

متخصص قلب و عروق

دکتر مرضیه تاجمیرریاحی

بررسی مقایسه ای توزیع فراوانی یافته های اکوکاردیوگرافی و میزان عملکرد دهلیز چپ در اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک در بیماران با استروک کریپتوژنیک و افراد سالم

95

دکتر پریسا سالاری

7

97/12/26

متخصص قلب و عروق

دکتر فرشاد روغنی

بررسی میزان رضایتمندی، درد و سایر عوارض (هماتوم ،خونریزی،اسپاسم و ...) در بیماران تحت تزریق بی حسی موضعی به یکی از دو روش دیستال و پروگزیمال ساعد در آنژیوگرافی از طریق شریان پالمار

96

دکتر فرشته فرازنده

8

97/12/26

متخصص قلب و عروق

دکتر علیرضا خسروی

بررسی اثر کاربرد دستورالعمل های جدید انجمن قلب امریکا در مدیریت بیماری پرفشاری خون در مقایسه با گایدلاین های کشوری اجرا شده در ایران بر میزان بار مالی اضافه شده در درمان بیماری پرفشاری خون در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه فشار خون بیمارستان چمران در 1397

95

دکتر شهروز کبیری

9

97/12/26

متخصص قلب و عروق

دکتر علیرضا خسروی

بررسی میزان بروز کوتاه مدت عوارض قلبی عروقی و آسیب ارگان های حیاتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون تحت درمان در درمانگاه پرفشاری خون پژوهشکده چمران از سال 1399-1397

96

دکتر مهناز میربد

10

97/10/25

متخصص قلب و عروق

دکتر ریحانه زوار

بررسی رابطه پروگنوستیک شاخص عملکردی بطن چپ (MPI) با T2MRI بیماران تالاسمی با LVEF نرمال

96

دکتر دلير يزداني

11

97/10/25

متخصص قلب و عروق

خانم دکتر فائزه تابش و

 آقای دکتر امیررضا سجادیه

بررسی ارتباط عملکرداندوتلیال برحسب  Flow Mediated Dilation (FMD) باکلسیم اسکوردربیماران Coronary Artery Disease  (CAD) بدون عوامل خطر آترواسکلروز

95

دکتر مژگان عمو علی

12

97/10/25

متخصص قلب و عروق

دکتر داود شفیعی

بررسی تاثیر قرص سیر بر کیفیت زندگی و بهبود عملکرد قلبی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به مطب های مرجع اصفهان در سال 1397

96

دکتر سیما آزیش

13

97/10/25

متخصص قلب و عروق

دکتر ریحانه  زوار

تاثیر بازتوانی قلبی بر پارامتر های بافتی بطن چپ در بیماران با نارسایی مزمن ایسکمیک قلبی

96

دکتر ثمین بهداد

14

97/10/11

متخصص قلب و عروق

دکتر جواد شهابی

بررسی اثر آلودگی هوا (بر اساس اندازه گیری میزان ذرات موجود در هوا شامل CO.NO2. SO2, PM 2.5., PM10, O3) بر بروز و نوع آریتمی های بطنی و فوق بطنی ایجاد شده در بیماران دارای ICD

96

دکتر محسن صفري تالارپشت

15

97/10/11

متخصص قلب و عروق

دکتر فائزه تابش و

 آقای دکتر علی پورمقدس

بررسی میزان patency رگ درگیر پس از دریافت فیبرینولیتیک به تفکیک گروه خونی مختلف

96

مريم ملائي اردستاني

16

97/10/11

متخصص قلب و عروق

دکتر جواد شهابی

بررسی اثر آلودگی هوا (بر اساس اندازه گیری میزان ذرات موجود در هوا شامل CO.NO2. SO2, PM 2.5., PM10, O3) بر بروز و نوع آریتمی های بطنی و فوق بطنی ایجاد شده در بیماران دارای ICD

96

دکتر امین رحیمی

17

97/9/13

متخصص قلب و عروق

خانم دکتر ریحانه زوار

بررسی رابطه الاستانس شریانی و CMR T2 در بیماران بتاتالاسمی ماژور بدون علامت قلبی

96

دکتر سيد معين           هندي مرجان

18

97/9/13

متخصص قلب و عروق

خانم دکتر معصومه صادقی

بررسی ارتباط ضربان قلب بدو ورود و یکساله با وقوع حوادث قلبی دو ساله در بیماران سکته حاد قلبی

95

دکتر پریسا ادیب حاج باقری

19

97/9/13

متخصص قلب و عروق

خانم دکتر معصومه صادقی

بررسی ارتباط آنمی بدو ورود با وقوع حوادث قلبی عروقی دو ساله در بیماران سکته حاد قلبی

95

دکتر فاطره بهارلویی

20

97/9/13

متخصص قلب و عروق

خانم دکتر معصومه صادقی و

 آقای دکتر کیان حشمت

بررسی اثز مصرف آلندرونات و میزان کلسیفیکاسیون دریچه آئورت در بیماران مبتلا به استئوپورز و تنگی کلسیفیه دریچه آئورت همزمان

95

دکتر ندا مشایخی

21

97/8/15

متخصص قلب و عروق

دکتر امیرحسین ازهری

بررسی و مقایسه تأثیر ICD بر کیفیت زندگی، functional capacity، مقدار داروها، اضطراب و افسردگی ، بستری مجدد، مقدار موارد شوک، مرگ و میر نجات یافته در یک سال اخیر در پیگیری اولیه در بیماران با DCM و IHD در بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1397

96

دکترغدیر شبیب

22

97/8/15

متخصص قلب و عروق

دکتر حسن شمیرانی

بررسی فراوانی بالا بودن تروپونین high sensitive و تغییرات نوار قلب و اکوکاردیوگرافی در بیماران مسمومیت حاد با متادون

95

دکتر آزاده داوودیان

23

97/8/15

متخصص قلب و عروق

دکتر معصومه صادقی و

 دکتر نوشین محمدی فرد

ارتباط بین مصرف انواع چربی های خوراکی و حوادث قلبی عروقی و مغزی در بزرگسالان ایرانی در مطالعه کوهورت اصفهان

95

دکتر مهرداد سی منی

24

97/8/15

متخصص قلب و عروق

دکتر حمید صانعی و

 دکتر کیان حشمت

بررسی اثر دوز بالای آلوپورینول در سطح مارکرهای التهابی و پروگنوز بیماران با انفارکتوس حاد قلبی

95

دکتر علی اسدی

25

97/8/15

متخصص قلب و عروق

خانم دکتر مرضیه تاجمیرریاحی و

 آقای دکتر سعادت نیا

بررسی فراوانی، ویژگی های کلینیکی و دموگرافیک سندروم های عروق کرونری در بیماران با سابقه قبلی حوادث ایسکمیک مغزی بستری شده در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حد فاصل سال های 1397-1394

95

دکتر علی رضا چم آسمانی

26

97/5/18

متخصص قلب و عروق

خانم دکتر ریحانه زوار و آقای دکتر سید محمد کرمانی

 بررسی درمان کمبود ویتامین D بر التهاب، عملکرد اندوتلیوم و میزان بازیابی عملکرد بطنی بعد از انفارکتوس میوکاردی حاد non- ST-Segment elevation  در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان چمران در سال 1397

95

دکتر امیر حسین رشیدی

27

97/5/18

متخصص قلب و عروق

دکتر افشین امیرپور

بررسی مقلیسه ای سطح SFRP5بین بیماران acute STEMI,SIHD و افراد با کرونر نرمال

94

دکتر فاطمه نوری

28

97/5/18

متخصص قلب و عروق

دکتر کرمانی

تاثیر روان درمانگری مثبت گرا بر بیومارکرهای بیماران کرونر قلبی مزمن

95

دکتر محمد اسماعیل آرامش

29

97/3/8

متخصص قلب و عروق

دکتر معصومه صادقی

بررسی مقایسه ای اثر دو دوره ی بازتوانی قلبی12 و 24 هفته ای برتغییرات شاخص های عملکردی میوکارد و تاثیر آن بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب ارجاع شده جهت بازتوانی در سال 1397

94

دکتر عبدالله ایزدی

30

97/3/8

متخصص قلب و عروق

دکتر فرشاد روغنی

بررسی آناتومی قوس های شریانی کف دست و تعیین محل پانکچر شاخه ها بر اساس لندمارک استخوانی در آنژیوگرافی انتخابی شریال های رادیال و اولنار

94

دکتر محمد رهنما

31

97/3/8

متخصص قلب و عروق

دکتر معصومه صادقی و

دکتر افشین امیرپور

تاثیر مداخله روانشناختی بر پایه ی بیو انرژی مدار بر روی شاخص های عملکردی قلب و فاکتورهای التهابی VCAM;ICAM و کیفیت زندگی در بیماران با سکته قلبی مراجعه کننده به مرکز بازتوانی قلبی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، یک مطالعه کار آزمایی بالینی

94

دکتر باوری

32

96/12/8

متخصص قلب و عروق

دکتر حسن شمیرانی و

دکتر معصومه صادقی

بررسی تغییرات سطح سرمی تروپوئین I و  T قبل و بعد از همودیالیز ر بیماران کلیوی شهر اصفهان با عملکرد بطن چپ بالای 50

94

دکتر ناصر هادی

33

95/6/2

متخصص قلب و عروق

دکتر حسن شمیرانی

بررسی توزیع فراوانی نفروپاتی کنتراست در دو گروه از بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر مبتلا و غیرمبتلا به سندروم متابولیک مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 94 و 95

93

دکتر علی حسینی

34

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir