پایان نامه های دستیاران تخصصی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/13-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 استاد راهنما

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

موضوع پایان نامه

دکتر سید محمد هاشمی

دکتر پیمان نیلفروش

دستیار

( تهیه سازو کار فناوری اطلاعاتی و نرم افزار همراه جهت پایش از راه دور  INRو هدایت بیمارانی که به هر علت نیاز به درمان با وارفارین دارند)

دکتر داود شفیعی و استاد مشاور دکتر صراف زادگان

دکتر جمال مقدسی

دستیار

بررسی ارتباط بیم میزان آلاینده های هوا دارای قطر بیشتر از 2.5 میکرومتر (PM2.5) با میزان بستری شدن و مرگ و میر بیماران مبتلا به نارسائی قلب در شهر اصفهان در سال 1390)

دکتر معصومه صادقی

دکتر پویا کوشا

دستیار

(بررسی اثر متغیرهای دموگرافیک و بیوشیمیایی بر ارزش پیش بینی کننده ی hs-CRP در حوادث قلبی و عروقی ،و بررسی ارزش پیش بینی کننده ی hs-CRP در حوادث قلبی و عروقی در گروه های مختلف افراد با عوامل خطر متفاوت)

دکتر حسن شمیرانی

دکتر علی حسینی

دستیار

بررسی توزیع فراوانی نفروپاتی کنتراست در دو گروه از بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر مبتلا و غیرمبتلا به سندروم متابولیک مراجعه کننده به بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 94 و 95

دکتر علی پورمقدس و دکتر امیر حسین ازهری

دکتر امیر صیفی پور

دستیار

(بررسی ارتباط بین شاخص آلودگی هوا (PCI) و سطح O3,SO2,CO,NO2,PM10,PM2 با میزان بستری شدن بیماران مبتلا به موارد جدید فیبریلاسیون دهلیزی در شهر اصفهان 1390(ICD=148)

دکتر علیرضا خسروي و استاد مشاور :دکتر نضال صراف زادگان

دکتر حمید رضا رجبی

دستیار

 ( بررسی ارتباط بین میزان آلاینده های هوا دارای قطر کمتر از 5/2 میکرومتر ( PM2.5) باميانگين فشار خون و تغییرات غیراختصاصی   ST-Tدر الکتروکاردیوگرافی  در اولين روز مراجعه در بيماران بسترى در بيمارستانهاي شهر اصفهان در سال ١٣٩٠)

دکتر داود شفیعی

دکتر محمد صدیق حسین بر

دستیار

(تعیین فراوانی نسبی بستری مجدد طی  3 ماه  و ارتباط آن با  درمان مبتنی با گایدلاین در بیماران مبتلا به نارسایی قلب مراجعه کننده به بیمارستان قلب  شهید چمران اصفهان در سال 1395)

دکترنضال صراف زادگان -دکتر علی پورمقدس

دکتر آرمین الهی فر

دستیار

بررسی ارتباط بین ویسفاتین ،رزیستین و بالانس اکسیدان –آنتی اکسیدان سرم با بیماری شریان کرونری ناپایدار ACS

دکتر افشین امیرپور و دکتر محمد کرمانی

دکتر فرشته ستار

دستیار

 (بررسی تاثیر اعتیاد به اپیویدها بر روی نتایج کوتاه مدت آنژیوپلاستی اورژانس کرونر "PCI اولیه و نجات بخش" در بیماران سکته حاد قلبی با بالا رفتن قطعه ST)

دکتر محمد گرک یراقی و دکتر داوود شفیعی

دکتر نفیسه معین

دستیار

بررسی ارتباط بین میزان آلاینده های هوا دارای قطر کمتر از 5/2 میکرومتر ( PM2.5) با میزان بستری شدن و مرگ و میر بیماران مبتلا به نارسایی قلب در شهر اصفهان در سال 1390)

دکتر اعظم سلیمانی

دکتر زینب داودآبادی

دستیار

(بررسی ارتباط بین آلودگی هوا بر حسب آلاینده ها با میزان بستری به علت سندرم حاد کرونر در بیمارستان های شهر اصفهان در سال های 1389و1390 )

دکترحسن شمیرانی و اساتید مشاور: دکتر ریحانه زوار- دکتر علیرضا خسروی

دکتر مریم توکلی

دستیار

 (بررسی ارتباط بین   Wrapparound LAD و Non Wrapparound LAD  با حوادث قلبی عروقی کوتاه مدت در بیماران Ant ST Elevation MI  که تحت آنژیوپلاستی اولیه  قرارمیگیرند)

دکتر داود شفیعی

دکتر شهرزاد ریگی جنگجو

دستیار

 (بررسی اختلال عملکرد اندوتلیوم در بیماران Lone Atrial Fibrillation (AF) )

دکتر افشین امیرپور

دکتر فهیمه یاراحمدی

دستیار

 (بررسی درمان و عوارض فیبرینولیتیک تراپی در ترمبوزحاد دریچه های مکانیکال)

دکتر معصومه صادقی

دکتر عبدالله ایزدی

دستیار

 (بررسی مقایسه ای اثر دو دوره ی بازتوانی قلبی12 و 24 هفته ای برتغییرات شاخص های عملکردی میوکارد و تاثیر آن بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب ارجاع شده جهت بازتوانی در سال 1397)

 دکتر حسن شمیرانی و دکتر معصومه صادقی 

دکتر ناصر هادی

دستیار

بررسی تغییرات سطح سرمی تروپوئین I و  T قبل و بعد از همودیالیز ر بیماران کلیوی شهر اصفهان با عملکرد بطن چپ بالای 50
دکتر داود شفیعی

دکتر محمود رضایی

دستیار

 (بررسی عوامل موثر در بروز آریتمی در بیماران مبتلا به کاردیو میوپاتی غیر ایسکمیک مراجعه کننده با شوک ناشی از ICD از اسفند سال 96 الی اسفند سال 97 شهر اصفهان) 

دکتر معصومه صادقی

دکتر حامد شهرکی

دستیار

(بررسی و مقایسه میانگین سطح خونی Heart Type-Fatty Acid Binding Protein و   high sensitive Troponin در بیماران با stable angina  در تشخیص وجود Coronary Artery Disease  براساس نتایج MPI- exercise spect  و Coronary Angiography و پروگنوز یکماهه قلبی عروقی)

دکتر فرشاد روغنی

دکتر محمد رهنما

دستیار

(بررسی آناتومی قوس های شریانی کف دست و تعیین محل پانکچر شاخه ها بر اساس لندمارک استخوانی در آنژیوگرافی انتخابی شریال های رادیال و اولنار) 

دکتر حسن شمیرانی

دکتر علی نیک نشان

دستیار

بررسی مقایسه ای عملکرد بطن چپ و بطن راست و عملکرد دیاستولی بطن چپ در بیماران با سطوح مختلف چاقی

دکتر معصومه صادقی و دکتر افشین امیرپور

دکتر باوری

دستیار

(تاثیر مداخله روانشناختی بر پایه ی بیو انرژی مدار بر روی شاخص های عملکردی قلب و فاکتورهای التهابی VCAM;ICAM و کیفیت زندگی در بیماران با سکته قلبی مراجعه کننده به مرکز بازتوانی قلبی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان، یک مطالعه کار آزمایی بالینی)

دکتر فرشاد روغنی

دکتر رویا کثیری

دستیار

 (مقایسه دو روش هموستاز از طریق فشار موضعی با دست و استفاده از مچ بند اولنار در آنژیوگرافی به روش  دسترسی شریان Palmar  سطحی کف دست) 

دکتر فرشاد روغنی

دکتر الهام زنگنه

دستیار

 (مقایسه دو روش هموستاز از طریق فشار موضعی بادست واستفاده از مچ بند رادیال در انژیوگرافی به روش snuff box)

دکتر سید محمد هاشمی

دکتر آرمینا رادمنش

دستیار

بررسی میزان تبعیت از سبک زندگی سالم قلبی در بیماران دچار بیماریهای عروقی کرونر که در بیمارستان شهید چمران طی سالهای 1396 الی 1397 تحت PCI قرار گرفته اند

دکتر علیرضا خسروی

دکتر منیژه دانش

دستیار

طرح تحقیقاتی محصول محور با عنوان طراحی و ساخت مولاژ LED-CPR برای آموزش احیای قلبی-ریوی بالغین 

 دکتر داود شفیعی

دکتر مریم مرادی

دستیار

(بررسی عوامل موثر در بروز آریتمی در بیماران مبتلا به ایسکمیک کاردیومیوپارتی مراجعه کننده با شوک ناشی از ICD از اسفند ماه سال 96 لغایت اسفند ماه سال 97 در شهر اصفهان)
 

دکتر فاطمه نوری

دستیار

 
 

دکتر محمد اسماعیل آرامش

دستیار

 
 

دکتر علی اسدی

دستیار

 
 

دکتر فرید اسماعیلی

دستیار

 
 

دکتر علی رضا چم آسمانی

دستیار

 
 

دکتر امیر حسین رشیدی

دستیار

 
 

دکتر شهروز کبیری

دستیار

 
 

دکتر مهرداد سی منی

دستیار

 
 

دکتر ندا مشایخی

دستیار

 
 

دکتر آزاده داوودیان

دستیار

 
 

دکتر فاطره بهارلویی

دستیار

 
 

دکتر پریسا سالاری

دستیار

 
 

دکتر مژگان عمو علی

دستیار

 
 

دکتر پریسا ادیب حاج باقری

دستیار

 
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir