پایان نامه های دستیاران تخصصی گروه اورولوزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-9:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دانشجو سال ورود موضوع تاریخ تصویب استاد راهنما
 دكتر رضا نژادگشتي    بررسي تاثير بي حسي كورال قبل از عمل در ميزان خونريزي حين عمل ترميم هيسپوسپاديازيس    دكتر فرشيد عليزاده
 دكتر حجت سليمي    بررسي تغييرات سطح PSA خون مدت زمان بازگشت به سطح پايه آن پس از كاتتريزواسيون مجرا در بيماران فاقد BPH و كانسر پروستات    دكتر محمد حسين ايزدپناهي
دكتر سلمان اسلامي   تاثير كاربرد آنتي كواگولانت پروفيلاكتيك پس از جراحي هاي راديكال لگني در         جراحي هاي ارولوژي در كاهش حوادث ترومبوآمبوليك   دكتر محمد حسين ايزدپناهي
دكتر عليرضا عابدي    بررسي توزيع فراواني كاهش دانستيه استخوان تغييرات متابوليك در بيماران 5/1 سال پس از راديكال سيستكتومي واستفاده از سگمان روده اي ومقايسه آن با ميزانهاي اندازه گيري شده قبل از عمل    دكتر ايزدپناهي
دكتر محمود مجيدي    بررسي مقايسه اي تاثير پروفيلاكسي آنتي بيوتيك تزريقي وخوراكي در پيشگيري از پروستاتيت در بيماران تحت بيوپسي پروستات در بيمارستان الزهرا طي سالهاي 89-92    دكتر ايزدپناهي
دكترامير فكور    مقايسه دو روش هموستاز در عمل ترميم هايپوسپادياس ، تزريق اپي نفرين رقيق شده وبستن تورنيكه ، از نظر ميزان خونريزي حين عمل وعوارض بعد از عمل در كودكان مراجعه كننده به بيمارستانهاي الزهرا وامام حسين (ع) در سالهاي 1392-1393   دكتر فرشيد عليزاده

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir