پایان نامه های دستیاران تخصصی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/09/05-5:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 استاد راهنما نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی موضوع پایان نامه تاریخ دفاع
دکتر محمد پرهام فر دکتر سعید حاتمی دستیار تخصصی بررسي و مقایسه اثر مصرف قبل از عمل سلکوکسيب به تنهایی، گاباپنتین به تنهایی، ترکیب سلکوکسيب  همراه با گاباپانتين  و ترکیب سلکوکسيب همراه با دگزامتازون و گاباپانتين در کاهش درد بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی total knee arthroplasty در بیمارستان کاشانی و سعدی اصفهان 1399-1400 99/4/11
دکتر مهدی مطیفی فرد- دکتر هادی روان بد دکترسیدمهدی جزایری دستیار تخصصی بررسی شیوع و علل درد پایدار بیماران پس از جراحی Total Knee Arthroplasty در پیگیری یکساله 99/4/11
دکتر حمید موسوی دکتر رضا انتظاری دستیار تخصصی بررسی تاثیر تزریق ترانگزامیک اسید در حین جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی بر روی خونریزی و درد و تورم بعد از عمل جراحی 99/2/31
دکتر مهدی تیموری و دکتر مجتبی بنی اسدی دکتر عماد سیدچی دستیار تخصصی بررسی و مقایسه نتایج درمانی شکستگی ساب تروکانتریک استخوان فمور با متودجراحی نیل گذاری داخل استخوانی با استفاده از دو روش ایمپکشنال و کامپکشنال در بیمارانی که به مرکز آموزشی درمانی کاشانی در سال 1400-1399 مراجعه می کنند 98/11/15

دکتر مهدی تیموری

دکتر هادی روان بد

دکتر امیرحسین فرخ زاد دستیار تخصصی بررسی نتایج درمانی حاصل از جراحی هوک پلیت و پلاک های Tshape در شکستگی دیستال کلاویکل در بیماران 20-50 ساله مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر اصفهان طی سالهای 1398-1399 98/10/25
دکتر حمید موسوی دکتر حمید مهرابی دستیار تخصصی بررسی مقایسه ای نتایج و عوارض دو اپروچ suprapatellar و مدیال پاراپاتلار تاندون در عمل Intramedullary nailing در شکستگی های تیبیا در شهر اصفهان در سال های 98 و 99 98/6/27

دکتر مهدی تیموری

دکتر مهدی مطیفی فرد

دکتر محسن علی اکبری دستیار تخصصی بررسی نتایج عمل جراحی تعویض مفصل زانو در بیماران مبتلا به بیماری های روماتیسمی مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان در بین سالهای 1390 الی 1398 98/10/25
دکتر مهدی تیموری دکتر مهدی ایزدی دستیار تخصصی مقایسه نتایج درمانی و عوارض درمان شکستگی شفت هومروس با جابجایی به دو روشORIF با پیچ و پلاک و close nailing در بیماران 40-20 ساله 98/8/1
دکتر ابوالقاسم زارع زاده دکتر راشد رحمتی دستیار تخصصی بررسی مقایسه ای نتایج درمانی دو روش دکمپرس و تارنسپوزیشن و دکمپرس عصب اولنا به تنهایی در بیماران  مبتلا به سندرم کوبیتال تونل- اصفهان 1398 98/5/23

دکتر مهدی مطیفی فرد

دکتر هادی روان بد

دکتر محمد سالکی دستیار تخصصی بررسی پیامد بالینی عمل pie-crusting سمت مدیال زانو حین توتال آرتروپلاستی زانو (TKA) در بیماران مبتلا به دفرمیتی ژنوواروم زانو مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی و سعدی اصفهان در سال 1398 98/2/26

دکتر علی عندلیب

دکتر محمدرضا اعتمادی فر

دکتر پویا مشکدار دستیار تخصصی بررسی نتایج حاصل از درمان شکستگی پایلون با استفاده از پلاک های Low profile در بیماران تحت درمان در مراکز آموزشی درمانی الزهرا و آیت الله کاشانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال97-99 98/2/26

دکتر ابوالقاسم زارع زاده

دکتر محمد دهقانی

دکتر عباس شهروزیان دستیار تخصصی بررسی و مقایسه نتایج دو روش جراحی بازسازی لیگامان و تاندون اینترپوزیشن با هماتوم دیستراکشن آرتروپلاستی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت مفصل کارپومتاکارپال اول 97/10/12
دکتر علی عندلیب- دکتر محمدرضا اعتمادی فر دکترسیدمحمدحسین طباطبایی دستيار تخصصي بررسی و مقایسه عارضۀ کایفوز جانکشنال پروگزیمال در جراحی اصلاحی اسکولیوز در دو روش قرار دادن پیچ و هووک در توراسیک فوقانی 97/9/13
دکتر شیروان رستگار دکتر منصور مرادی دستيار تخصصي بررسی مقایسه ای پیامد بالینی درمان شکستگی های کالکانئوس به دو روش  minimally invasiveو standard approachدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی والزهرا اصفهان در سال های 1397 و 1398 97/9/13
دکتر محمد دهقانی- دکتر هادی روان بد دکتر مقداد رحمانی دستيار تخصصي بررسی کرونال شیفت در شکستگی دیستال رادیوس و تاثیر آن در  instability مچ دست در درمان کانزرواتیو و جراحی 97/4/20
دکتر محمد دهقانی- دکتر ابوالقاسم زارع زاده دکتر فؤاد عطایی دستيار تخصصي بررسی نتایج درمان عمل جراحی باز در ضایعات کمپلکس غضروفی فیبری سه گوش تروماتیک(TFCC) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های الزهرا و کاشانی-اصفهان -1395 و 1396 98/2/30
دکتر محمد دهقانی دکتر محمدرضا پیری  دستيار تخصصي سینوستوز پروگزیمال رادیواولنار: روش درمانی نوین با ایجاد مفصل جدید 96/11/4
دکتر علی عندلیب- دکتر محمدرضا اعتمادی فر دکتر محمد انصاری  دستيار تخصصي بررسی تاثیر تزریق کورتون داخل مفصل ساکروایلیاک در بیماران مبتلا به کمر درد مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی در سال 97-96 96/11/4
دکتر سیدحمید موسوی- دکتر حسین اکبری اقدم دکتر امید معصومی  دستيار تخصصي بررسی و مقایسه دبل فیکسیشن رباط متقاطع قدامی(ACL) در تیبیا توسط پیچ و استیپل با فیکسیشن توسط پیچ به تنهایی-اصفهان -1396 98/2/30
دکتر مهدی مطیفی فرد- دکتر علی عندلیب دکتر مسلم رفیعی  دستيار تخصصي بررسی و مقایسه نتایج توتال هیپ آرتروپلاستی به روش قرار دادن کاپ در استابولوم حقیقی یا کاذب در بیماران مبتلا به دیسپلاستیک هیپ مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی و سعدی اصفهان در سال های 95-1390 96/5/11
دکتر مهدی مطیفی فرد- دکتر خلیل اله ناظم دکتر مهدی مشکواتی دستيار تخصصي تعیین ارتباط بین خصوصیات و تداوم ترشحات محل جراحی تعویض کامل مفصل زانو در دو هفته اول پس از جراحی با عفونت پری پروستتیک مفصل در طی دو سال اول پس از جراحی در بیمارستان الزهرا(س) و کاشانی 98-1396 98/9/14
دکتر سیدحمید موسوی دکتر سپهر اسلامی  دستيار تخصصي بررسی و مقایسه  نتایج  بازسازی پارگی رباط صلیبی قدامی(ACL) به دو روش fixed loop و adjustable loop در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی -اصفهان -1396 98/2/18
دکتر خلیل اله ناظم  و دکتر شیروان رستگار دکتر مجتبی بنی اسدی  دستيار تخصصي بررسی نتایج و پیش آگهی بیماران مبتلا به واروس زانو که طی سال های 98-94 تحت جراحی استئوتومی به روش گوه باز تیبیا بعلاوه استئوتومی توبرکل تیبیا  قرار گرفته اند 98/2/26
دکتر مهدی مطیفی فرد دکتر رضا محمدی  دستيار تخصصي بررسی و مقایسه نتایج  بعد از عمل  آرتروپلاستی کامل زانو  دو طرفه در حالت مرحله ای و همزمان در بیماران مبتلا به استئو آرتریت در  بیمارستان های کاشانی و سعدی -اصفهان -1395 97/9/1
دکتر محمدعلی تحریریان دکتر قاسم محمدشریفی  دستيار تخصصي بررسی مقایسه ای نتایج درمانی اپیفیزیودز با استفاده از staple، پیچ و پیچ و پلاک در كودكان با انگولار دفرمیتی در سال 1395 در اصفهان 98/2/26
دکتر سیدحمید موسوی و دكتر مهران رادی دكتر داوود كاظمي  دستيار تخصصي بررسی نتایج بازسازی لیگامان صلیبی قدامی با یا بدون استفاده از محلول آنتی بیوتیک حین آماده سازی گرافت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا و کاشانی در سال 95-96 98/2/30
دکتر محمدعلی تحریریان دكتر حجت چراغ سحر  دستيار تخصصي بررسی نتایج درمان جااندازی باز در دررفتگي مادرزادي مفاصل هيپ با یا بدون استئوتومی در استابولوم یا فمور در بیمارستان آیت اله کاشانی و امام حسین(ع) اصفهان 98/2/31
دکتر شیروان رستگار دکتر سینا طالبی  دستيار تخصصي مقایسه نتایج عمل جراحی آسیب سین دسموز مچ پا با نخ tight rope و پیچ تری کورتیکال سیندسموز 97/7/5
دكتر علی عندلیب دكتر پدرام ياوري  دستيار تخصصي بررسی مقایسه نتایج درمانی در شکستگی های ناپایدار اینترتروک به دو روش اکسترامدولاری و اینترامدولاری 97/7/5
دکتر محمدرضا اعتمادی فر و دكتر علی عندلیب دكتر حسين شفيعي  دستيار تخصصي مقایسه نتایج درمان  کاربرد cage stand alone با cage & plate fixation در درمان جراحی بیماریهای دیسک ستون فقرات گردنی با گرفتاری یک سطح یا دو سطح-اصفهان-1395 97/7/12
دكتر ابوالقاسم زارع زاده و دکتر حسین اکبری اقدم دكتر بابك حسين زاده  دستيار تخصصي بررسی مقایسه ای بین تأثیر تزریق Platelet-rich plasma(PRP) و تریامسینولون در درمان بیماران مبتلا به لترال اپی کندیلت در طی سالهای 96-1395 97/6/31
دكتر ابوالقاسم زارع زاده دكتر شادي السموري  دستيار تخصصي بررسی مقایسه ای اثر درمان بین دو روش proximal row carpectomy و midcarpal artherodesis در بیماران SNAC وSLAC در stage 2 در بیمارستان الزهرا وکاشانی اصفهان-1395 97/6/21

دكتر محمد دهقانی و

دکتر شیروان رستگار

دکتر بهروز فدایی  دستيار تخصصي مقایسه تأثیر دو روش PL Tendon Opponensplasty  و FDS Tendon Opponensplasty انگشت 4 در درمان بیماران Sever CTS 97/2/27
دکتر محمد دهقانی و دکتر علی عندلیب دكتر عليرضا صحرانورد  دستيار تخصصي بررسی تأثیر تثبیت شکستگی سر رادیوس در بیماران مراجعه کننده با شکستگی دررفتگی مفصل آرنج terrible triad با استفاده از کریشنر وایر(pin) در درمان آنها 96/2/14
دكتر مهدی مطیفی فرد و دکتر خلیل اله ناظم دکتر امین نعمتی  دستيار تخصصي بررسی و مقایسه نتایج تعویض مفصل زانو به روشfixed  و mobile bearing در بیمارانی که تحت تعویض مفصل زانوی دوطرفه قرار خواهند گرفت 96/6/8
دکتر ابوالقاسم زارع زاده و دکتر حسین اکبری اقدم دکتر هادی روان بد  دستيار تخصصي بررسی مقایسه ای نتایج آپوننس پلاستی بین دو روش انتقال تاندون اکستانسور ایندیسیس پروپریوس و فلکسور دیجیتروم سوپرفاسیالیس انگشت حلقه در فلج تروماتیک عصب مدین 96/2/28
دکتر محمدرضا اعتمادی فر دکتر پویا رجب زاده  دستيار تخصصي بررسی مقایسه ای نتیجه درمان اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از روش Pedicle Screw و Hybrid fixation در بین سال های  92 تا 94 در بیمارستان الزهرا اصفهان 96/6/8
دکتر مهدی مطیفی فرد و دکتر علی عندلیب دکتر سیدجلیل حمیدی  دستيار تخصصي بررسی نتایج درمان تعویض كامل مفصل هیپ طی سالهای 1392 تا 1395 در بیماران  کمتر از 35 سال مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان 95/8/27
دکتر خلیل اله ناظم و دکتر مهدی مطیفی فرد دکتر کاوه زرفشانی  دستيار تخصصي بررسي مقايسه اي اثر كوتريزاسيون نوركتومي پاتلا و يا عدم انجام آن بر درد بعد از عمل تعويض مفصل زانو در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان کاشاني در سالهاي 1393- 1394 95

دكتر محمد دهقاني

دکتر شیروان رستگار

دکتر امیر اسماعیلی  دستيار تخصصي بررسي نتايج درمان و عوارض عمل جراحي  لاکينگ پليت در بيماران مبتلا به شکستگي هاي پروگزيمال استخوان هومروس مراجعه کننده به بخش ارتوپدي بيمارستانهاي کاشاني و الزهرا در سال 1391تا 1394 95
دکتر مهدی مطیفی فرد و دکتر مهران رادی دکتر علی امیدیان  دستيار تخصصي بررسي اثر تزريق چند دارويي اطراف مفصل زانو جهت مديريت درد پس از عمل تعويض مفصل زانو در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني و الزهرا (س) در سال 1393 و 1394 95
کتر محمد دهقانی و دکتر ابوالقاسم زارع زاده دکتر بهادر خالقی مقدم  دستيار تخصصي بررسی مقایسه ای نتایج درمان بیماران مبتلا به پارگی کامل تاندون روتاتور کاف به دو روش باز و آرتروسکوپیک در بیماران مراجعه کننده به بخش ارتوپدی بیمارستان های کاشانی و الزهرا در سال 1391 تا 1394 95
دكتر ابوالقاسم زارع زاده دکتر عبدالرسول لایقی  دستيار تخصصي بررسي نتايج درمان جراحي بيماران مبتلا به دوپويترن مراجعه کننده به بخش ارتوپدي بيمارستان الزهرا طي سال هاي 1391-1394 95
دكتر شيروان رستگار و دكتر مهران رادي دکتر فرهاد سلطانی  دستيار تخصصي بررسی و مقايسه نتايج درمان 2 روش درماني ترانس پورتال وترانس تيبيال در بازسازي رباط صليبي قدامي از مهر ماه 1393 الي شهريور ماه 1394 95
دکتر محمدعلی تحریریان- دکتر سیدحمید موسوی دکتر علی دهقان  دستيار تخصصي بررسي مقايسه اي نتايج درمان شکستگي هاي ناپايدار ديستال راديوس با استفاده از دوروش جراحي locked volar plating و پين گذاري از راه پوست (Per Cutaneous Pining  PCP =) در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان کاشاني در سال 1394-1393 94
دکتر علی عندلیب دکتر ایمان دلاوری  دستيار تخصصي بررسي مقايسه اي نتايج فيكس كردن شكستگي هاي اينترتروك reverse-oblique و ساب تروكانتر short segment به وسيلة DHS و DCS در بيماران مراجعه كننده به اورژانس ارتوپدي بيمارستان الزهرا(س) اصفهان 94

دکتر سیدحمید موسوی

دکتر حسین اکبری اقدم

دکتر محمد محمدی  دستيار تخصصي مقايسه برشهاي مايل و عمودي حين جراحي بازسازي رباط صليبي قدامي با گرافت هامسترينگ به روش آرتروسكوپيك بر آسيب شاخه اينفراپاتلار عصب صافن در بيماران 55-15 ساله مراجعه كننده به مراكز درماني شهر اصفهان 94
دکتر سیدحمید موسوی دکتر عبداله ملکی  دستيار تخصصي مقايسه نتايج درماني بازسازي رباط صليبي قدامي به دو روش Rigidfix و Endobutton در بيماران 20 تا 45 ساله مراجعه كننده به مراكز درماني شهر اصفهان 94
دکتر سیدحمید موسوی دکتر بهروز میر  دستيار تخصصي بررسي نتايج تكنيك كوادري سپس پلاستي در مبتلايان به محدوديت حركتي زانو ناشي از شكستگي استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني و الزهرا(س) شهر اصفهان از سال 1391 94
دكتر محمدعلي تحريريان -دكتر مهدي مطيفي فرد دکتر مهدی معزی  دستيار تخصصي بررسي ميزان اثر بخشي platelet- rich plasma در پارگي نسبي تاندون روتاتوركاف در مقايسه با گروه كنترل 94

دكتر مهدي مطيفي فرد- دكتر محمدعلي تحريريان

دکتر مهدی صانعی  دستيار تخصصي بررسي تأثير تزريق ترانگزآميك اسيد (Tranexamic Acid) بر كاهش ميزان خونريزي در بيماران تحت عمل جراحي تعويض كامل مفصل زانو در بيمارستان كاشاني طي خرداد 91 تا 93 94
دکتر محمدهادی نورائی دکتر مرتضی برازنده  دستيار تخصصي بررسي نتايج درماني و عوارض روش جراحي پلاک گذاري در شکستگي هاي تايپ C (سوپرا- اينتر کنديلار) استخوان هومروس در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان کاشاني در سال 1394-1393 94
دكتر محمد دهقاني-دكتر محمدهادي نورائي دكتر محمدعلي مشگلاني  دستيار تخصصي بررسي مقايسه اي نتايج دو روش درماني كوتاه كردن استخوان راديوس با و بدون استفاده از گرافت عروقي در بيماران مبتلا به نكروز آواسكولار استخوان لونيت مچ دست (بيماري كين باخ) در شهر اصفهان در سال 1392-1391 93
دكتر محمدعلي تحريريان-دكتر سيدحميد موسوي دكتر محسن درخشان  دستيار تخصصي بررسي مقايسه اي نتايج درماني دو روش جراحي locking و non-locking در بيماران مبتلا به شكستگي پلاتوتيبيا مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني در سال 1392-1391 93
دكتر محمد جاودان دكتر مرتضي نوري  دستيار تخصصي بررسي اثر ثابت سازي شكستگي فيبولا بر پيامدهاي درماني و عوارض در بيماران مراجعه كننده با شكستگي ديستال تيبيا همراه با شكستگي ديستال فيبولا به بيمارستان آيت ا... كاشاني و بيمارستان الزهر(س) در اصفهان بين سالهاي 1391 الي 1392 93
دكتر مهدي مطيفي فرد دكتر محسن حيدري  دستيار تخصصي بررسي مقايسه اي دامنه حركتي زانو پس از ترميم بافت نرم زانو در دو وضعيت فلكسيون يا اكستانسيون در حين عمل تعويض مفصل زانو 93
دكتر محمدرضا اعتمادي فر-دكتر مهدي مطيفي فرد دكتر مژده چيني گر زاده  دستيار تخصصي بررسي نتايج درمان جراحي شكستگي هاي استابولوم در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي الزهرا(س) و كاشاني طي سالهاي 90- 80 93
دكتر مهدي مطيفي فرد-دكتر محمدرضا اعتمادي فر دكتر محمد پسته  دستيار تخصصي بررسي علل Revision آرتروپلاستي كامل مفصل زانو (TKA) در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آيت ا... كاشاني اصفهان طي سالهاي 1390 تا 1392 93
دكتر مهدي مطيفي فرد -دكترمحمدهادي نورائي دكتر اسماعيل برزميني  دستيار تخصصي بررسي توزيع فراواني و پيامد عفونت بعد از total knee arthroplasty در بيماران جراحي شده در بيمارستان كاشاني در سالهاي 89 تا پايان 91 93
دكتر محمدرضا اعتمادي فر دكتر مهران فيضي  دستيار تخصصي مقايسه نتايج درماني دو روش فيوژن خلفي- جانبي با و بدون  فيوژن بين مهره اي از طريق سوراخ بين مهره اي با هم در بيماران مبتلا به اسپونديلوليستزيس كمري مراجعه كننده به بيمارستان الزهراء شهر اصفهان از سال 1389 تا 1391 93
دكتر محمدهادي نورائي  دكتر داوود اميريان  دستيار تخصصي بررسي مقايسه اي نتايج درمان جراحي با غير جراحي شكستگي هاي پروگزيمال هومروس در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي الزهرا(س) و كاشاني در سال هاي 92-1390 92
دكتر محمد دهقاني دكتر محمد سلطان محمدي  دستيار تخصصي بررسي نتايج درمان نان يونيون اسكافوئيد همراه با آواسكولار نكروز، با روش 1,2 Intercompartmental supraetinacular arterial Bone graft، (1,2 ICSRA Bone graft) در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني در سال 1391- 1389 92
دكتر مهدي مطيفي فرد دكتر مجيد حيراني  دستيار تخصصي بررسي نتايج كوتاه مدت عمل جراحي تعويض مفصل هيپ THA بر عملكرد مفصل هيپ بيماران مبتلا به آرترآآرتريت روماتوئيد، مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهر اصفهان از دي ماه 88 لغايت اسفند ماه 91 92
دكتر خليل اله ناظم دكتر محمدرضا برزگر  دستيار تخصصي بررسي نتايج بازسازي ليگمانهاي زانو با استفاده از اتوگرافت تاندون پرونئوس لونگوس به علاوه تاندونهاي هامسترينگ 92
دكتر محمد جاودان دكتر مهران بهادري  دستيار تخصصي بررسي نتايج شكستگيهاي داخل كپسولي گردن استخوان ران به روش جا اندازي بسته يا باز و اينترنال فيكسيشن با پيچ در افراد 18 تا 50 سال مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني آيت ا... كاشاني شهر اصفهان از آبان 1389 تا آبان 1390 91
دكتر خليل اله ناظم دكتر مهدي مطيفي فرد دكتر مهدي يوسفيان  دستيار تخصصي بررسي روند تغييرات طبيعي ESR و CRP در اعمال جراحي تعويض مفصل زانو (TKA) و تعويض مفصل هيپ (THA) در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني شهر اصفهان طي سالهاي 88 و 89 و 1390 و پيگيري بيماران و بررسي outcom آنها 91
دكتر ابوالقاسم زارع زاده         دكترمحمد دهقاني  دكترسيدعليرضا روضاتي  دستيار تخصصي  مقايسه نتايج درماني دررفتگي مكرر قدامي شانه به دو روش آرتروسكوپيك بنكارت و روش بريستو 91
دكتر سيدحميد موسوي دكتر مجيد محمدي  دستيار تخصصي مقايسه نتايج درماني بازسازي رباط صليبي قدامي به دو روش Transfix و Rigid fix در بيماران 20 تا40 ساله مراجعه كننده به مراكز آموزشي شهر اصفهان 91
دكتر محمدرضا اعتمادي فر دكترمهدي كوشك زري  دستيار تخصصي بررسي نتايج درماني core decompression در بيماران مبتلا به Avascular Necrosis سر استخوان ران در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني شهر اصفهان طي سالهاي 1389 تا 1390 91
دكتر ابوالقاسم زارع زاده دكتر محمدامين اسحاقي  دستيار تخصصي بررسي نتايج درماني عمل جراحي radial shortening در بيماران مبتلا به kein bock disease مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س) و كاشاني طي سالهاي 89-86 90
دكتر خليل ا... ناظم دكتر آرش فولادي  دستيار تخصصي بررسي نتايج double tibial osteotomy در بيماران مبتلا به ژنوواروم همراه با تيبياوارا مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا(س) از مهر ماه 81 تا مهرماه 89 90
دكتر ابوالقاسم زارع زاده دكتر آرش رشیدی  دستيار تخصصي بررسي نتايج درماني شكستگي جوش نخورده اسكافوئيد به روش motti–Russe در بيماران بستري در بيمارستان هاي الزهرا(س) و كاشاني از سال 1386 لغايت 1389 90
دكتر محمدهادي نورائي دكتر صادق توكلي  دستيار تخصصي تعيين پيامد درمان در بيماران مبتلا به شكستگي دو قوزكي كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند و تعيين فاكتورهاي مؤثر به پيش آگهي درمان اين بيماران در بيماران مراجعه كننده به مراكز آموزشي شهر اصفهان از مهر 88 90
دكتر سيدحميد موسوي دكتر نيما باقري  دستيار تخصصي مقايسه نتايج درماني بازسازي رباط متقاطع قدامي به دو روش استفاده از تاندون پتلا و تاندون همسترينگ در بيماران 20 تا 35 ساله مراجعه كننده به مراكز آموزشي و درماني شهر اصفهان در سال 1387-1388 90
 دكتر سيدعليرضا ابراهيم زاده  دكتر محمد قربانزاده  دستيار تخصصي  بررسي مقايسه اي نتايج درماني دو روش فيكساسيون داخلي با پلاك و كونزرواتيو در درمان شكستگيهاي مياني شفت هومروس در بيمارستان الزهرا(س) و آيت ا... كاشاني در سال 1388-1387 89
 دكتر محمد جاودان  دكتر مجيد عسگري  دستيار تخصصي  بررسي نتايج درمان شكستگي پلاتوي تيبيا به روش جا اندازي بسته و فيكساسيون با پيچ يا پين و سپس Cast Brce در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني از مهر 87 تا اسفند 88 89
 دكتر محمد جاودان  دكتر مسعود كريمي دستيار تخصصي  بررسي نتايج درماني دو روش Interamedulary Nailing و Biologic plating در شكستگي هاي چند قطعه اي ران و ساق در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني از مهر87 لغايت مهر88 89
 دكتر محمدهادي نورائي  دكتر شكرا... قدرتي  دستيار تخصصي  مقايسه نتايج درماني و عوارض جانبي شكستگي هاي باز ديافيز تيبيا(type II,III a,IIIb) با دو روش درمانيunreamed Intramedullary nalling و Ext Fixatorدر بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي كاشاني و الزهرا(س) طي سالهاي 88-87 89
 دكتر مهدي مطيفي فرد  دكتر سعيد فرزين نيا  دستيار تخصصي  بررسي موفقيت تعويض مفصل زانو در برگرداندن زواياي مختلف راستايي زانو و بهبود توانايي عملكرد زانو در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان كاشاني شهر اصفهان طي سالهاي 88-87 89

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir