پایان نامه های در دست اجرا

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/10/29-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام استاد موضوع پایان نامه رده تحقیقاتی
 خانم دكتر ميترا جبل عاملي  « بررسي مقايسه اي تأثير بي حسي اسپاينال و بي حسي اپيدورال به عدد BIS در بيماران تحت عمل سزارين»  
آقاي دكتر مسعودي فر « بررسي مقايسه اي كيفيت عملكرد و ميزان درد پس از تعويض مفصل زانو بدنبال آرتروپلاستي زانو در دو روش بيهوشي عمومي و اسپاينال »  
-آقاي دكتر منتظري-آقاي د دكتر دهقاني « بررسي مقايسه اي تاثير تزريق دوز Stat رمي فنتانيل بر فشار چشم»  
آقاي دكتر گلپرور « اندازه گيري دوز 90% افدرين جهت درمان هايپوتانسيون ناشي از بيهوشي اسپاينال در جراحي سزارين» مانيتورينگ در بيهوشي
آقاي دكتر گلپرور « بررسي رابطه بين سطح قند خون قبل ،حين و بلافاصله پس از عمل روي outcome بيماران دچار اسيب مغزيbrain traumatic injury) ( در مركز پزشكي الزهرادر سال1391» مانيتورينگ در بيهوشي
خانم دكتر جبل عاملي "Adding different doses of intratheal magnesim sulfate for spinal anesthesia in cesarean section"  
آقاي دكتر عطاري « مقايسه اثراتbrain relaxaition ،وضعيت اسيد و بازدر دو روش مايع درماني (هاف سالين + بيکربنات وسالين و رينگر لاکتات)در بيماران تحت عمل جراحي کرانيوتومي»  
آقاي دكتر كاشفي- آقاي دكتر نقيبي « تأثير انفوزيون Preemptiveسولفات منيزيم بر ميزان درد و نياز به مسكن بعد از اعمال جراحي قسمت تحتاني شكم و مقايسه آن با گروه شاهد»  
آقاي دكتر نقيبي « بررسي مقايسه اي تأثير داروهاي پتيدين ، كتامين، سوفنتانيل، آلفنتانيل و پلاسبو در پيشگيري از لرز پس از اعمال جراحي ارتوپدي متعاقب بيهوشي عمومي» بيهوشي در ارتوپدي
آقاي دكتر نقيبي « جراحي مقايسه اي دو داروي افدرين و فنيل افرين در پيشگيري و درمان افت فشار خون، تهوع، استفراغ بعد از بي حسي نخاعي در اعمال جراحي قسمت ارتوپدي و اندام تحتاني» بيهوشي در ارتوپدي
آقاي دكتر رحيمي « تأثير افزودن رمي فنتانيل به انتونوكس بر درد زايماني در فاز فعال مرحله اول زايمان»  
آقاي دكتر منصوري « بررسي تأثير آپروتينين با دوز كم بر ميزان عوارض پس از عمل جراحي تعويض دريچه قلب» بيهوشي در جراحي قلب
 خانم دكتر طلاكوب- آقاي دكتر عباسي  « بررسي اثر تيزانيدين خوراکي بر بي دردي بعد از عمل کوله سيستکتومي لاپاروسکوپيک ومقايسه آن با گره كنترل»  : درد پري اپراتيو و عوارض آن
 آقاي دكتر گلپرور  « بررسي مقايسه اي ارتفاع موج نبض پالس اکسي متري در بيهوشي اسپينال به وسيله دو داروي ليدوکائين و مارکائين»  : مانيتورينگ حول و حوش عمل

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir